Vijesti

Zavod za algebru i teoriju brojeva

Predstojnik zavoda:

doc. dr. sc. Ana Jurasić
 

Članovi zavoda:

 • doc. dr. sc. Tajana Ban Kirigin
 • doc. dr. sc. Marijana Butorac
 • doc. dr. sc. Ana Jurasić
 • doc. dr. sc. Vera Tonić
 • dr. sc. Sanda Bujačić
 • dr. sc. Nevena Jurčević Peček
 • Rene Sušanj, viši predavač
 • Bojan OstićZavod za algebru i teoriju brojeva osnovan je krajem 2010. godine podjelom nekadašnjeg Zavoda za algebru i diskretnu matematiku. Zavod ima 8 članova, od kojih su četiri u znanstevno-nastavnom zvanju, dva poslijedoktoranda, jedan viši predavač i jedan asistent.Znanost

Znanstvena djelatnost članova Zavoda je u područjima algebre, teorije brojeva, matematičke analize, geometrije i topologije te računarstva. Posebno, područja znanstvenog interesa članova Zavoda uključuju:

 • Langlandsov program, automorfne forme
 • Teorija reprezentacija
 • Kohomologija aritmetičkih grupa
 • Afine Liejeve algebre i algebre verteks operatora
 • Diofantske jednadžbe i polinomne varijante Diofantova problema
 • Teorije dimenzije, rezolucioni teoremi
 • Geometrijska teorija grupa
 • Formalni modeli sustava suradnje, analiza sigurnosnih protokola.

 

Članovi Zavoda aktivno sudjeluju u međunarodnoj znanstvenoj zajednici surađujući s matematičarima iz različitih zemalja, sudjelujući i izlažući na međunarodnim znanstvenim konferencijama i seminarima, gostujući na prestižnim međunarodnim institucijama, predavanjima na inozemnim doktorskim studijima te doktorskim i poslijedoktorskim ljetnim školama, recenziranjem knjiga i članaka za relevantne baze matematičke literature, prosudbama članaka poslanih na objavljivanje u međunarodnim časopisima te evaluiranjem doktorskih disertacija na prestižnim međunarodnim institucijama.

 

Članovi Zavoda sudjeluju u realizaciji Zajedničkog sveučilišnog poslijediplomskog doktorskog studija matematike (Sveučilište u Osijeku, Sveučilište u Rijeci, Sveučilište u Splitu, Sveučilište u Zagrebu) te su duboko povezani s hrvatskom matematičkom zajednicom i prate sve najvažnije smjerove istraživanja prisutne u hrvatskoj matematici.Znanstveni projekti na kojima aktivno sudjeluju članovi Zavoda:
 
  

 • Formalno rasuđivanje i semantike (FORMALS) http://formals.ufzg.hr/index.php/about/UIP-05-2017-9219 voditelj: Tin Perkov, za razdoblje 2017.-2022.
 • Izlučivanje ključnih riječi i sažimanje tekstova na temelju reprezentacije u mrežama jezika - LangNetvoditelj: Sanda Martinčić-Ipšić, projekt Sveučilišta u Rijeci za razdoblje 2019.-2021. http://langnet.uniri.hr/projects.html    
 • Jezično izražavanje emocija: Računalni resusi, metode identifikacije i ontološko modeliranje komunikacije psiholoških stanja (EmoCNet) voditelj: Benedikt Perak, projekt Sveučilišta u Rijeci za razdoblje 2019.-2021.
 • Rješavanje klasičnih problema Diofanta, Fermata i Ritta korištenjem novih analitičkih i algebarskih metoda (voditelji Christian Elsholtz i Alan Filipin),
  Hrvatsko-austrijski bilateralni projekt za razdoblje 2016.-2017.


Završeni znanstveni projekti na kojima su članovi Zavoda sudjelovali u posljednjih pet godina:

 • Regulated Collaborative Systems: Foundations and Applications (voditelj V. Nigam), projekt Research without Borders (Brasil) za razdoblje 2014.-2017.
 • Cyber Protocols in the Physical Environment (voditelj A. Scedrov), Office of Naval Research (ONR), USA, za razdoblje 2016.-2017.
 • Kompleksne mreže jezika - LangNet (voditelj: Sanda Martinčić-Ipšić),
  projekt inicijalne potpore Sveučilišta u Rijeci broj 13.13.2.2.07 za razdoblje 2014.-2017.
 • Kohomologija aritmetičkih grupa i automorfne forme (voditelji: Neven Grbac i Joachim Schwermer),
  bilateralni projekt suradnje Hrvatske i Austrije za razdoblje 2014.-2015.


Odabir znanstvenih članaka:

 • S. Bujačić, A variation of a congruence of Subbarao for n=2α5βα, β≥0, prihvaćen za objavljivanje u časopisu Periodica Mathematica Hungarica
 • M. Butorac, Combinatorial bases of principal subspaces for the affine Lie algebra of type B(1)2
  J. Pure Appl. Agebra 218 (2014), no. 3, 424-447.
 • M. Butorac, Quasi-particle bases of principal subspaces for the affine Lie algebras of types B_l(1) and C_l(1), Glasnik Matematički 51, No. 1 (2016), 59--108.
 • M. Butorac, Quasi-particle bases of principal subspaces of the affine Lie algebra of type G_2^((1)), prihvaćen za objavljivanje u časopisu Glasnik matematički.
 • I. Ciganović, N. Grbac, The Zelevinsky classification of unramified representations of the metaplectic group, J. Algebra 454 (2016), 357–399.
 • A. Filipin, A. Jurasić, On the size of Diophantine m-tuples for linear polynomials, Miskolc Mathematical Notes, 17 (2016), 2; 861-876.
 • C. Fuchs, A. Jurasić, R. Paulin, Elementary resolution of a family of quartic Thue equations over function fields, Monatsh. Math., 180 (2016), 2; 205-211.
 • N. Grbac, H. Grobner, The residual Eisenstein cohomology of Sp4 over a totally real number field
  Trans. Amer. Math. Soc. 365 (2013), no. 10, 5199-5235.
 • N. Grbac, F. Shahidi, Endoscopic transfer for unitary groups and holomorphy of Asai L-functions, Pacific J. Math. 276 (2015), no. 1, 185-211.
 • M. Kanovich, T. Ban Kirigin, V. Nigam, A. Scedrov, Bounded memory Dolev-Yao adversaries in collaborative systems. Information and computation, Special issue on Security and Rewriting Techniques. 238 (2014) 233-261.
 • M. Kanovich, T. Ban Kirigin, V. Nigam, A. Scedrov, C. Talcott, R. Perovic, A rewriting framework and logic for activities subject to regulations. Mathematical structures in computer science 27(3) (2017) 332-375.
 • M. Kanovich, T. Ban Kirigin, V. Nigam, A. Scedrov, C. Talcott, Discrete vs. dense times in the analysis of cyber-physical security protocols, In: Proceedings of the 4th International Conference on Principles of Security and Trust (POST ‘15), Lecture Notes in Computer Science vol. 9036, pp. 259–279, Springer-Verlag, 2015.
 • L. Rubin, V. Tonić, Simultaneous Z/p-acyclic resolutions of expanding sequences, Glasnik Matematički 48, (2013.) 443-466.
 
 

Nastava

Zavod za algebru i teoriju brojeva sudjeluje u organizaciji i izvođenju svih studija čiji nositelj je Odjel za matematiku, te u izvođenju nastave iz matematike za neke studije čiji nositelji su druge sastavnice Sveučilišta u Rijeci. Članovi Zavoda su na tim studijima više kolegija osmislili te zajednički rade sa čitavim Odjelom na osmišljavanju i izvedbi svakog pojedinog kolegija s ciljem poboljšanja kvalitete studija i veće povezanosti među kolegijima. To uključuje,  uz kolegije iz područja algebre i teorije brojeva, kolegije iz drugih područja matematike koja se u većoj ili manjoj mjeri primjenjuju u teoriji brojeva.Popularizacija znanosti i stručni rad

- Članovi Zavoda autori su i izvođači više popularnih predavanja i radionica koje se izvode za učenike osnovnih i srednjih škola s ciljem popularizacije matematike i studija matematike te aktivno sudjeluju u radu udruga: Društvo matematičara i fizičara, Alumni klub MatRi, Hrvatsko matematičko društvo,...

 

- Članovi Zavoda aktivno sudjeluju kroz javna predavanja i radionice na mnogim popularizacijskim manifestacijama u Rijeci i drugdje, poput Festivala znanosti, Večeri matematike, Otvorenih dana Odjela za matematiku,...

 

- Zavod je u travnju 2017. godine organizirao jednodnevni međužupanijski stručni skup Riječki matematički susreti, Rijeka 2017. - Najdublje tajne matematike