Vijesti

Ustroj Odjela za matematiku Sveučilišta u Rijeci

Pročelnik: prof. dr. sc. Dean Crnković

Zamjenik pročelnika: prof. dr. sc. Sanja Rukavina