Vijesti

Upisi u prvu godinu preddiplomkog studija MATEMATIKA Odjela za matematiku sveučilišta u Rijeci ak. god. 2012./2013.

UPISI NA TEMELJU RANG LISTE
  
Konačnu  potvrdu  prioritetne  liste,  kandidat  treba  izvršiti  najkasnije  16. srpnja 2012.  (ljetni rok), odnosno 20. rujna 2012. (jesenski rok). 

Objavom konačnih rang – lista za upis na studijske programe, kandidat će se naći samo na rang-listi onoga studijskog programa koji je najviši na njegovoj listi prioriteta, a na kojemu ostvaruje pravo upisa. S ostalih rang-lista bit će obrisan.

Objava konačnih rang lista za upise na studijske programe za ljetni rok je 17. srpnja 2012., a za jesenski rok 21. rujna 2012.

Kandidat se može upisati samo na onaj studijski program za koji je u sustavu NISpVU, nakon objave konačnih rang - lista, ostvario  pravo  upisa i  dobio  upisni broj.  Dodjelom upisnog broja za  određeni studijski  program  nastaje  obveza  kandidata da se upiše  na taj studijski program.
 
ROKOVI  UPISA
 
I. - ljetni rok: od 23. do 25. srpnja 2012. od 10.00 do 13.00 sati
 
II. - jesenski rok: od 24. do 25. rujna 2012. od 10.00 do 13.00 sati
 

DOKUMENTI POTREBNI ZA UPIS
 
Dokumenti koje prilažu pristupnici prijavljeni putem NISpVU sustava:

  1. Upisni broj iz NISpVU sustava
  2. Jedna fotografija veličine 4 x 6 cm
  3.  Preslika osobne iskaznice i dokument iz kojeg se može pročitatiJMBG ili OIB kandidata.
  4. Priznanica o uplati troškova upisa u iznosu od 330,00 kn uplaćenih na žiro račun Odjela za matematiku broj 2360000-1400485142 , model 00,  poziv na broj  OIB -2 (troškovi za upis čine: troškovi e-indeksa, naknada studentskom zboru, fond za kreditiranje studenata i troškovi upisa), iznos ne obuhvaća osiguranje studenta.
  5. U svrhu ostvarivanja prava na studentsku prehranu pristupnici moraju priložiti:  potvrdu o prebivalištu (za kandidate čije je prebivalište izvan Primorsko goranske županije i rješenje Hrvatskog olimpijskog odbora za vrhunskog športaša s prebivalištem izvan Primorsko goranske županije 

Upisi se obavljaju u Studentskoj službi na adresi Omladinska 14.