Vijesti

Obrana doktorske disertacije - Marina Šimac 23.3.2017.

Na temelju zaključka Vijeća PMF-Matematičkog odsjeka, Sveučilišta u Zagrebu, donesenog na sjednici od 08. ožujka 2017. godine, obrana doktorske disertacije Marine Šimac, znanstvene novakinje/asistentice na Odjelu za matematiku, Sveučilišta u Rijeci, održat će se u četvrtak, 23. ožujka 2017. u 12:00 sati u predavaonici br. 355 Odjela za matematiku Sveučilišta u Rijeci, Radmile Matejčić 2. Naslov disertacije je "LDPC kodovi konstruirani iz nekih kombinatoričkih struktura".

 
Imenovano je povjerenstvo za obranu disertacije u sastavu:
 
1.   prof. dr. sc. Dean Crnković, Odjel za mat., Rijeka
2.   izv. prof. dr. sc. Vedran Krčadinac, PMF
3.   prof. dr. sc. Sanja Rukavina, Odjel za mat., Rijeka
4.   doc. dr. sc. Vedrana Mikulić Crnković, Odjel za mat. Rijeka, zamjena

OGLAS