Vijesti

Okvirni raspored održavanja nastave

Raspored sati za ljetni semestar 2017./2018.

Preddiplomski studij Matematika
II. semestar
IV. semestar
VI. semestar

Diplomski studij Matematika i informatika - smjer nastavnički 
II. semestar
IV. semestar

Diplomski studij Diskretna matematika i primjene
II. semestar
 


Detaljan raspored izvođenja nastave i održavanja kolokvija na pojedinom kolegiju sastavni je dio izvedbenih programa kolegija.