Vijesti

Seminar za konačnu matematiku 29.3.2018.

U četvrtak, 29.3.2018. godine u 12:15 sati, na Seminaru za konačnu matematiku će se održati predavanje "Bridges between rank 3 primitive permutation groups and binary self-dual codes". Predavač je Bernardo Rodrigues (University of KwaZulu-Natal, Durban, Južnoafrička Republika).

Seminar se održava na Odjelu za matematiku Sveučilista u Rijeci (Kampus Trsat, Radmile Matejčić 2, prostorija O-355). Pozivaju se članovi Seminara i svi zainteresirani.

SAŽETAK PREDAVANJA