Vijesti

Natječaj za zapošljavanje

Odjel za matematiku Sveučilišta u Rijeci raspisuje natječaj za zapošljavanje kako stoji u prilogu. 

NATJEČAJ