Vijesti

Nastupno predavanje dr. sc. Ivane Slamić

Odjel za matematiku Sveučilišta u Rijeci objavljuje

NASTUPNO PREDAVANJE

koje će održati pristupnca dr. sc. Ivana Slamić za izbor u znanstveno-nastavno zvanje docenta. Predavanje će biti održano u četvrtak, 14. lipnja 2018. s početkom u 10:15 sati u predavaonici O-027 zgrade sveučilišnih odjela, Radmile Matejčić 2, Rijeka. Tema predavanja je: Princip maksimuma modula i Schwarzova lema.

Odluka o nastupnom predavanju