Vijesti

Predavanja na Seminaru za konačnu matematiku 9.7.2018. i 12.7.2018.

U ponedjeljak, 9.7.2018. godine u 12:15 h, na Seminaru za konačnu matematiku će se održati predavanje "Permutation polynomials over finite fields". 
SAŽETAK

U četvrtak, 12.7.2018. godine u 12:15 h, na Seminaru za konačnu matematiku će se održati predavanje "F_{p^2}-maximal curves with many automorphisms are Galois-covered by the Hermitian curve".
SAŽETAK

Predavač je Daniele Bartoli (University of Perugia). 

Seminari će se održati na Odjelu za matematiku Sveučilista u Rijeci (Kampus Trsat, Radmile Matejčić 2, prostorija O-355). Pozivaju se članovi Seminara i svi zainteresirani.