Vijesti

Natječaj za upis na diplomske studije 2018./2019.

Objavljen je Natječaj za upis u I. godinu studija 2018./2019. ak. god. - diplomski sveučilišni studiji Sveučilišta u Rijeci.

Prijavnica za razredbeni postupak

Obrazac za upis