Vijesti

Natječaj za upis u I. godinu preddiplomskoga studija u akademskoj 2018/2019 godini

Na temelju odluka Senata Sveučilišta u Rijeci od 18. travnja 2018. godine na mrežnim stranicama Sveučilišta u Rijeci objavljen je Natječaj za upis u I. godinu preddiplomskih i integriranih sveučilišnih studija te preddiplomskih stručnih studija Sveučilišta u Rijeci i njegovih sastavnica u 2018./2019. ak. god. (poveznica). 
 

Informacije o upisima u prvu godinu preddiplomskog studija ak. god. 2018./2019. 

Obrazac za upis