Vijesti

Predavanje Društva matematičara i fizičara 25.10.2018.

U organizaciji Društva matematičara i fizičara predavanje pod nazivom "Diferencijalna rotacija Sunca" održat će dr. sc. Ivana Poljančić Beljan, predavačica na Odjelu za fiziku Sveučilišta u Rijeci. Predavanje će se održati 25. listopada 2018. u 18.30h u zgradi Sveučilišnih odjela na kampusu na Trsatu (Radmile Matejčić 2), u prostoriji O-029.
 


Sažetak predavanja:

Diferencijalna rotacija je osobina plinovitih tijela i tijela sastavljenih od plazme, kao što su zvijezde. Diferencijalna rotacija Sunca podrazumijeva manje brzine rotacije na većim heliografskim širinama, što znači da područja oko ekvatora rotiraju brže. Proučavanja Sunčeve rotacije vrlo su značajna u stvaranju dinamo modela, koji objašnjava nastanak magnetskog polja Sunca i 11-godišnji ciklus Sunčeve aktivnosti. Predavanje obuhvaća pregled istraživanja diferencijalne rotacije Sunca provedenih u sklopu izrade doktorske disertacije, koja su u skladu s najnovijim teorijskim modeliranjima.

 
.