Vijesti

Poslovno-inovacijska agencija Republike Hrvatske

 Poslovno-inovacijska agencija Republike Hrvatske - BICRO upućuje

J A V N I  P O Z I V

ZA PODNOŠENJE PRIJAVA ZA SUFINANCIRANJE INICIJALNE FAZE INOVATIVNIH ZNANSTVENO-PODUZETNIČKIH PROJEKATA KROZ PROGRAM PROVJERE INOVATIVNOG KONCEPTA (PoC).
 


Rokovi za prijavu projekata u Program provjere inovativnog koncepta su:

9. travnja 2012. godine - rok za predaju pretprijava u Prepoznati centar
25. travnja 2012. godine - rok za predaju potpunih prijava u Prepoznati centar (samo za one natjecatelje čije su pretprijave pozitivno ocijenjene od strane Prepoznatog centra)

 

Detaljne  informacija o Programu i uvjetima sufinanciranja nalaze se u «Priručniku za operativne postupke programa provjere inovativnog koncepta za poduzetnike» i «Priručniku za operativne postupke programa provjere inovativnog koncepta za znanstvenike i istraživače». Priručnici i ostala dokumentacija dostupni su na mrežnim stranicama Prepoznatih centara za provedbu Programa i Poslovno-inovacijske agencije Republike Hrvatske BICRO (www.bicro.hr ).

Projektnu dokumentaciju zaprimljenu od strane Natjecatelja prepoznati centri dužni su predati u BICRO zaključno do 30. travnja 2012. godine.

 


 

Ugovori o sufinanciranju projekata odabranih u četvrtom krugu, potpisivati će se ovisno o dostupnim sredstvima financiranja.
 
.