Vijesti

Izložba Matematika u 3D

Izložba studenata Odjela za matematiku postavljena je u restoranu Kampus u okviru Festivala znanosti 2020.

Bivši studenti Odjela za matematiku Valentino Marković i Rebeka Gašparić završili su projekt financiran sredstvima Studentskog kulturnog centra Rijeka u sklopu kojeg su izradili izložbu pod nazivom Matematika u 3D. Pomoću 3D printera izrađeni su razni matematički objekti poput Mobiusove vrpce i Hilbertove kocke. Uz svaki je objekt dan kratak opis koji pobliže opisuje što taj objekt predstavlja, odnosno koja ja mu je matematička pozadina. Svrha je ovog projekta približavanje matematike studentima i učenicima.

 
.