Strategija Odjela za matematiku

Strategija razvoja za razdoblje od 2014. do 2020. godine

Vijeće Odjela za matematiku na 65. sjednici, održanoj 20. listopada 2014. godine, donijelo je odluku o prihvaćanju Strategije Sveučilišta u Rijeci 2014-2020 kao strateškog dokumenta Odjela za matematiku Sveučilišta u Rijeci te je definiralo prioritetne strateške ciljeve Odjela.

Strateški program znanstvenih istraživanja Odjela za matematiku 2014.-2020.


Strategija razvoja za razdobolje od 2007. godine do 2013. godine

Na temelju članka 31. Pravilnika Odjela za matematiku Sveučilišta u Rijeci, 
a u skladu s funkcionalnom integracijom, Vijeće Odjela za matematiku na 51. sjednici, održanoj 26. ožujka  2013. godine,  donijelo je odlukuprihvaćanju Strategije Sveučilišta u Rijeci kao strateškog dokumenta Odjela za matematiku Sveučilišta u Rijeci.

 
.