Vijeće Odjela za matematiku

Prema Pravilniku Odjela za matematiku Odjelsko vijeće čine svi redoviti profesori u trajnom zvanju, redoviti profesori, izvanredni profesori, zaposleni na neodređeno vrijeme koji ostvaruju više od polovice radnog vremena na Odjelu, jedan predstavnik docenata, jedan predstavnik nastavnika izabranih u jedno od nastavnih zvanja, jedan predstavnik suradnika, jedan predstavnik zaposlenika te predstavnici studenata koji čine najmanje 15 % ukupnog broja članova Vijeća.

Popis članova Vijeća:
prof. dr. sc. Dean Crnković
prof. dr. sc. Sanja Rukavina
izv. dr. sc. Neven Grbac
doc. dr. sc. Ana Jurasić
doc. dr. sc. Tajana Ban Kirigin
doc. dr. sc. Danijel Krizmanić
doc. dr. sc. Vedrana Mikulić Crnković
dr. sc. Marija Makisimović, viši asistent
mr. sc. Ines Radošević, predavač
Nikolina Lončar, student
Valentino Marković, student