Riječki matematički susreti 2017.

Riječki matematički susreti 2017.
Najdublje tajne matematike

Vrijeme održavanja: 19. travnja 2017. godine u 9h
Mjesto održavanja: prostorije Odjela za matematiku Sveučilišta u Rijeci, Radmile Matejčić 2, 51000 Rijeka
Broj polaznika: do 30 učitelja i nastavnika matematike i do 30 učenika srednjih škola
Prijave: od 1. veljače do 8. ožujka 2017. godine
Kontakt: Vera Tonić (Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.)

Skup je namijenjen nastavnicima i učiteljima matematike, prvenstveno članovima Alumni kluba Odjela za matematiku Sveučilišta u Rijeci, i učenicima srednjih škola. Glavne teme predavanja bit će pet od sedam takozvanih Milenijskih problema, koje je Matematički Institut Clay postavio 2000.-te godine, od kojih je samo jedan do danas riješen. Polaznicima ovog skupa htjeli bismo predočiti ove probleme pristupačnim jezikom i tako im približiti izazove s kojima se suočavaju suvremeni matematičari, kao i način rada i osnovne principe koji se ponavljaju u matematici. Za učenike smo namijenili radionice u kojima ćemo neke teorijske koncepte s predavanja predočiti u praksi. Također, namjeravamo omogućiti polaznicima skupa korištenje naših dobro opremljenih računalnih učionica te ukazati na mogućnosti korištenja informacijsko-komunikacijskih tehnologija u poučavanju sadržaja iz matematike. Svim ovim aktivnostima željeli bismo utjecati na porast interesa za matematiku kod učenika te povećanje radnog entuzijazma kod učitelja i nastavnika.
 

Informacije za učenike

Pozivamo učenike srednjih škola da svojim sudjelovanjem na Riječkim matematičkim susretima, koji će se održati 19. travnja 2017. u prostorijama Odjela za matematiku, zajedno sa svojim nastavnicima daju doprinos uspjehu ovog skupa. Matematički susreti namijenjeni su svim onim učenicima koji pokazuju interes za matematiku, pri čemu može prisustvovati najviše 30 učenika. Molimo vas da kontaktirate svoje predmetne nastavnike i u dogovoru s njima se prijavite na naš skup.
 

Prijave za učenike

Prijave za sudjelovanje na Riječkim matematičkim susretima se primaju

od 1. veljače do 8. ožujka 2017.,

a do 15. ožujka 2017. ćemo vas obavijestiti je li vaša prijava prihvaćena. Prijavljuje se popunjavanjem prijavnice. Popunjenu prijavu pošaljite na e-mail adresu Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite., s naslovom „Prijava – matematički susreti 2017.“. Obavijest o tome jesu li prihvaćeni za sudjelovanje u RMS2017 učenici će dobiti na e-mail adresu navedenu u prijavnici. Primijetite da ova e-mail adresa treba biti pridružena AAI identitetu (npr. Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.).
 

Informacije za učitelje i nastavnike

Prvenstvo sudjelovanja imaju članovi Alumni kluba matRi za koje je sudjelovanje na skupu besplatno. Broj polaznika je ograničen na 30. Za sve učitelje i nastavnike koji su sudionici ovog skupa sudjelovanje se vrednuje kao stručno usavršavanje. Ovaj skup je naveden u kategoriji stručnih skupova u Katalogu stručnih skupova AZOO-a.

Prijave za učitelje i nastavnike

Svi učitelji i nastavnici koji žele sudjelovati na Riječkim matematičkim susretima moraju popuniti online obrazac. Prijave se primaju

od 1. veljače do 8. ožujka 2017.,

a do 15. ožujka 2017. ćemo vas obavijestiti je li vaša prijava prihvaćena. Obavijest o prihvaćanju za sudjelovanje u RMS2017 dobit ćete na adresu navedenu u obrascu za prijavu. Smatramo da će sudjelovanje zainteresiranih i visokomotiviranih učenika doprinijeti ostvarivanju ciljeva skupa pa molimo nastavnike da daju potporu svojim učenicima da se prijave na skup i da pomognu u njihovoj prijavi. Također je poželjno da tu potporu izraze i svojom preporukom.
 

O programu

Predavači: dr. sc. Tajana Ban Kirigin, dr. sc. Marijana Butorac, dr. sc. Neven Grbac, dr. sc. Ana Jurasić, dr. sc. Nevena Jurčević Peček, v. pred. Rene Sušanj, dr.sc. Andrea Švob, dr. sc. Vera Tonić

RASPORED PREDAVANJA I RADIONICAPredavanja

  1. Uvodno predavanje o suvremenoj matematici i Milenijskim problemima (predavanje namijenjeno učiteljima, nastavnicima i učenicima)
  2. Poincareova pretpostavka ili o topologiji (predavanje namijenjeno učiteljima, nastavnicima i učenicima)
  3. Slutnja Bircha i Swinnerton-Dyera ili „cjelobrojna“ geometrija (predavanje namijenjeno učiteljima i nastavnicima)
  4. Riemannova hipoteza ili najveći matematički problem danas (predavanje namijenjeno učiteljima i nastavnicima)
  5. P vs NP ili o složenosti algoritama (predavanje namijenjeno učiteljima i nastavnicima)


Radionice

  1. Topološka igraonica – topologija s papirom (radionica namijenjena učenicima)
  2. Matematika čvorova (radionica namijenjena učenicima)
  3. Radionica za izradu prezentacija u Beameru ili Radionica iz osnova LaTeX-a (radionice namijenjena učiteljima i nastavnicima)
  4. Racionalne točke na krivuljama i plohama (radionica namijenjena učenicima)