Doktorski studij

Odjel za matematiku sudjeluje u organizaciji i izvođenju Sveučilišnog poslijediplomskog studija Matematika Sveučilišta J.J. Strossmayera u Osijeku, Sveučilišta u Rijeci, Sveučilišta u Splitu i Sveučilišta u Zagrebu.

U sklopu Sveučilišnog poslijediplomskog studija Matematika na Odjelu za matematiku održava se Seminar za konačnu matematiku.