Zavod za diskretnu matematiku

Predstojnik zavoda:

izv. prof. dr. sc. Vedrana Mikulić Crnković

Članovi zavoda:

 • prof. dr. sc. Dean Crnković
 • prof. dr. sc. Sanja Rukavina
 • izv. prof. dr. sc. Vedrana Mikulić Crnković
 • doc. dr. sc. Andrea Švob
 • doc. dr. sc. Doris Dumičić Danilović
 • doc. dr. sc. Marija Maksimović
 • dr. sc. Daniel Hawtin
 • dr. sc. Nina Mostarac
 • dr. sc. Marina Šimac
 • Sara Ban
 • Ana Grbac
 • Matteo Mravić
 • Ivona Novak
 • Tin Zrinski
 • Matea Zubović

Znanost

Zavod za diskretnu matematiku oformljen je početkom 2011. godine. Zavod ima 15 članova, od kojih su šest u znanstveno-nastavnom zvanju, tri poslijedoktornada i šest doktoranada.

Znanstvena djelatnost članova Zavoda je u području kombinatorne i diskretne matematike, posebno teorija dizajna, teorija grafova i teorije kodiranja.

Aktivni projekti:

 • Codes and Related Combinatorial Structures (voditelj: Dean Crnković) financiran od Hrvatske zaklade za znanost
 • Blok dizajni, jako regularni grafovi i srodne kombinatoričke strukture (voditelj: Dean Crnković), potpora istraživanjima Sveučilišta u Rijeci
 • Permutacijske grupe kao dizajni, geometrijski dizajni, kodovi i konačne geometrije (voditelj: Vedrana Mikulić Crnković), inicijalna potpora istraživanjima Sveučilišta u Rijeci za mlade istraživače
 • Dizajni, kodovi, grafovi i kriptografija - interdisciplinarni pristup analizi diskretnih struktura (voditelj: Sanja Rukavina), bilateralni projekt Načrti, kode, grafi in kriptografija interdisciplinarni pristop v analizi določenih diskretnih struktur (Univerza na Primorskem, Inštitut Andrej Marušič - voditelj Enes Pasalic)


Članovi Zavoda su, od 2007. do 2013. godine, aktivno sudjelovali u radu projekta Blok dizajni, jako regularni grafovi i srodne kombinatoričke strukture (voditelj: prof. dr. sc. Dean Crnković) financiranog od Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta Republike Hrvatske.

Istaknimo da su članovi Zavoda 2010. godine sudjelovali u organizaciji ljetne škole NATO Advanced Study Institute on Information Security and Related Combinatorics (glavni spoznor:  NATO; organizacijski odbor:  Dean Crnković; Willem Haemers, Tilburg University; Sanja Rukavina; Vladimir D. Tonchev, Michigan Technological University).

Članovi Zavoda aktivno sudjeluju u međunarodnoj znanstvenoj zajednici surađujući s matematičarima iz različitih zemalja te sudjelujući i izlažući na međunarodnim znanstvenim konferencijama. Posebno smo ponosni da je članak Self-dual codes from quotient matrices of symmetric divisible designs with the dual property (D. Crnković, N. Mostarac, S. Rukavina) na listi članaka Editors' Choice from Discrete Mathematics.

Znanstvena aktivnost (odabir):

 • D. Crnković, S. Rukavina, L. Simčić, On triplanes of order twelve admitting an automorphism of order six and their binary and ternary codes, Util. Math. 103 (2017), 23-40.
 • R. Egan, D. L. Flannery, Automorphisms of generalized Sylvester matrices, Discrete Math. 340 (2017), 516-523.
 • M. De Boeck, L. Storme, A. Švob, The Cameron-Liebler problem for sets, Discrete Math. 339 (2016), 470-474.
 • D. Crnković, S. Rukavina, Self-dual codes from extended orbit matrices of symmetric designs, Des. Codes Cryptogr. 79 (2016), 113-120.
 • D. Crnković, N. Mostarac, S. Rukavina, Self-dual codes from quotient matrices of symmetric divisible designs with the dual property, Discrete Math. 339 (2016), 409-414.
 • D. Crnković, D. Dumičić Danilović, Finding unitals in symmetric designs using a modified genetic algorithm, Math. Pannon., 24 (2014), 183-196.
 • D. Crnković, W. H. Haemers, Walk-regular divisible design graphs, Des. Codes Cryptogr., 72 (2014), 165-175.
 • D. Crnković, Classes of self-orthogonal or self-dual codes from orbit matrices of Menon designs, Discrete Math., 327 (2014), 91-95.
 • D. Crnković, V. Mikulić Crnković, A. Švob, On some transitive combinatorial structures constructed from the unitary group U(3,3), J. Statist. Plann. Inference 144 (2014), 19-40.
 • D. Crnković, V. Mikulić, Unitals, projective planes and other combinatorial structures constructed from the unitary groups U(3,q), q=3,4,5,7, Ars Combin. 110 (2013), 3--13.
 • D. Crnković, V. Mikulić Crnković, B. G. Rodrigues, Some optimal codes and strongly regular graphs from the linear group L4(3), Util. Math. 89 (2012), 237--255.
 • D. Crnković, B. G. Rodrigues, S. Rukavina, L. Simčić, Ternary codes from the strongly regular (45,12,3,3) graphs and orbit matrices of 2-(45,12,3) designs, Discrete Math. 312 (2012), 3000-3010.
 • Information Security, Coding Theory and Related Combinatorics / Crnković, Dean; Tonchev, Vladimir (ur.). Amsterdam : IOS Press, 2011 (urednička knjiga).
 • D. Crnković, A Series of Siamese Twin Designs, Discrete Math. 309 (2009), 322-327.
 • D. Crnković, A series of Menon designs and 1-rotational designs, Finite Fields Appl. 13, No. 4 (2007), 1001-1005.
 • D. Crnković, A Series of Regular Hadamard Matrices, Des. Codes Cryptogr. 39, No. 2 (2006), 247-251.
 • D. Crnković, S. Rukavina, M. Schmidt, A Classification of all Symmetric Block Designs of Order Nine with an Automorphism of Order Six, J. Combin. Des. 14, No. 4 (2006), 301-312.
 • D. Crnković, S. Rukavina, Construction of Block Designs Admitting an Abelian Automorphism Group, Metrika 62, No. 2-3 (2005), 175-183

Članovi Zavode sudjeluju u realizaciji Zajedničkog sveučilišnog poslijediplomskog doktorskog studija matematike (Sveučilište u Osijeku, Sveučilište u Rijeci, Sveučilište u Splitu, Sveučilište u Zagrebu) organizirajući Seminar za konačnu matematiku od 2008. godine. U okviru Seminara članovi Zavoda izlažu o svom znanstvenom radi, ali i o drugim relevantnim člancima iz područja interesa.
Istaknimo da je Andrea Švob dobila Nagradu Zaklade Sveučilišta u Rijeci za kalendarsku godinu 2015., u kategoriji mladi znanstvenici - prirodne i tehničke znanosti, te da je istovjetnu nagradu dobila i Vedrana Mikulić Crnković za akademsku godinu 2008/2009.
 

Nastava

Od akademske godine 2011/2012 Odjel organizira i izvodi sveučilišni diplomski studiji Diskretna matematika i primjene. Članovi Zavoda su na tom studiji osmislili i izvode kolegije iz područja diskretne i kombinatorne matematike te zajednički rade na osmišljavanju i izvedbi svakog pojedinog kolegija s ciljem poboljšanja kvalitete studija i veće povezanosti među kolegijima. Izvoditelji su projekta u okviru kojega su izrađeni e-materijali za kolegij Uvod u teoriju dizajna, a koji je financiran od Sveučilišta u Rijeci (kroz Natječaj za financiranje razvoja e-kolegija u akademskoj godini 2011/2012).

Pri Odjelu za matematiku 2012. godine oformljen je i opremljen (programima GAP i Magma) Laboratoriji za diskretnu matematiku koji se koristi za znanstveni rad Zavoda i nastavu na diplomskom studiju Diskretna matematika i primjene.
 
Istaknimo da su članovi Zavoda izvoditelji nastave na dva kolegija koja su dobili nagradu za poseban doprinos razvoju e-učenja na Sveučilištu u Rijeci:kolegij Primjena računala u matematici (akademska godina 2009/2010), kolegij Modeli geometrije (akademska godina 2010/2011). Nadalje, dvije djelatnice Zavoda (Ivona Novak i Andrea Švob) dobitnice su Nagrade za nastavnu izvrsnost Sveučilišta u Rijeci u akademskoj godini 2016/2017.

Članovi Zavoda autori su i izvođači više popularnih predavanja i radionica koje se izvode za učenike osnovnih i srednjih škola s ciljem popularizacije matematike i studija matematike te aktivno sudjeluju u radu udruga: Društvo matematičara i fizičara, Alumni klub MatRi, Zlatni rez, Universitas,...
 

Stručni rad
Osim znanošču, članovi Zavoda aktivno se bave i stručnim radom.
Stručna aktivnost (odabir):
 • djelatnici Zavoda sudjeluju kao predavači u aktivnostima Županijskih stručnih vijeća i kao pozvani predavači na skupovima za nastavnike matematike
 • S. Rukavina je član Organizacijskog odbora Festivala znanosti od 2002. do 2012. godine, a V. Mikulić Crnković od 2013. godine.
 • S. Rukavina, M. Žuvić-Butorac, J. Ledić, B. Milotić, R. Jurdana-Šepić, Developing positive attitude towards science and mathematics through motivational classroom experiences, Science Education International, Vol.23, No.1 (2012) 6-19
 • Matematika i IKT, Varaždin, 19.-20. rujan 2012., izlaganje na temu: Primjeri uporabe LMSa u nastavi matematike na Odjelu za matematiku Sveučilišta u Rijeci (autori: V. Mikulić Crnković i S. Rukavina)
 • D. Crnković, Neke primjene diskretne matematike (javno predavanje na Festivalu znanosti 2011. godine)
 • V. Mikulić, Zlatni rez (javno predavanje na Festivalu znanosti 2009. godine)
 • S. Rukavina, R.Jurdana-Šepić, Changes in the Croatian educational system - the first Steps, 2008, International Journal of Research in Education, Vol. 1, No. 1, 2009, 1-12.
 • S. Rukavina je bila voditelj projekta Razvoj prirodoznanstvene i matematičke pismenosti aktivnim učenjem (izvoditelj: Udruga Zlatni rez, partner: Odjel gradske uprave za odgoj i školstvo grada Rijeke) financiranog od Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta od 2007. do 2010. godine. U izvedbi ovog projekta sudjelovali su i A. Grbac, D. Dumičić Danilović, V. Mikulić Crnković i A. Švob kao autori i izvođači radionica.
 • S. Rukavina je autor više radio emisija „Baltazar“ s temama iz matematike
 
Članovi Zavoda uključuju i studente u stručni rad:
 • Tihana Sabo, Sanja Rukavina, Origami i krivulje drugog reda, Matematila i škola, 86 (2017)
 • Davidi Bojanić, Andrea Švob, Dva klasična geometrijska problema, Matka 25, (2016./2017.) br. 99
 • Mia Černivec, Sanja Rukavina, Radionica "Kombinatorne igre", Matematika i škola, 61 (2014)
 • Sara Ban, Sanja Rukavina, Latinski kvadrati, Matematičko-fizički list, 4, 2011/2012.
 • Vedrana Mikulić Crnković, Ivona Novak, O modelima hiperboličke ravnine, Hrvatski matematički elektronski časopis math.e 22 (2012)
 • Sanja Rukavina, Marija Sekulić, Andrea Švab, Sanja Vranić, Radionica "Pomozite Josephu Kruskalu!",  Matematika i škola, 45 (2008)
 • Milan Bakić, Dina Kovačević, Sanja Rukavina, Zašto nedostaje profesora matematike? Stavovi gimnazijalaca o zanimanju“profesor matematike“, Treći međunarodni znanstveni kolokvija Matematika i dijete, Osijek, monografija (2011)