Zavod za matematičku analizu

Predstojnik zavoda:

doc. dr. sc. Danijel Krizmanić


Članovi zavoda:

• doc. dr. sc. Bojan Crnković
• doc. dr. sc. Danijel Krizmanić
• dr. sc. Davor Dragičević
• dr. sc. Ivana Slamić
• dr. sc. Milena Sošić
• mr. sc. Ines Radošević, predavačCiljevi i organizacija zavoda

Aktivnosti Zavoda obuhvaćaju:

• okupljanje djelatnika koji rade u sličnim, istim ili kompatibilnim znanstvenim područjima utemeljenim na matematičkoj analizi
• aktivnosti u stručnom, tehnološkom i inovativnom radu
• vođenje brige oko izvođenja nastave
• kontinuirani rad na poboljšanju nastavnog procesa te na povećanju znanstvene produkcije


Zavod za matematičku analizu oformljen je 2009. godine. Okuplja one djelatnike čije se znanstvene aktivnosti i interesi odnose na slijedeća područja matematike:

• Funkcionalna analiza
• Numerička matematika i primjena
• Dinamički sustavi
• Teorija vjerojatnosti i statistika
• Diferencijalna geometrija

Zavod broji ukupno šest članova, od kojih je pet doktora znanosti i jedan magistar znanosti. Dva djelatnika su u znanstveno-nastavnom zvanju, tri su viši asistenti, a jedan djelatnik je u zvanju predavača.


Znanstveni rad

Članovi Zavoda u svom znanstvenom radu surađuju s matematičarima iz različitih zemalja, sudjeluju i izlažu svoja znanstvena postignuća na međunarodnim znanstvenim konferencijama i seminarima, gostuju na međunarodnim institucijama, recenziraju članke za relevantne baze matematičke literature, te prosuđuju članke poslane na objavljivanje u međunarodnim časopisima.

Članovi Zavoda aktivno sudjeluju u realizaciji sljedećih znanstvenih projekata:

• Modeliranje i kontrola dinamičkih sustava s primjenama (voditelj: Bojan Crnković), inicijalna potpora istraživanjima Sveučilišta u Rijeci za mlade istraživače
• Stohastičke metode u analitičkim i primijenjenim problemima (voditelj: Zoran Vondraček, PMF, Zagreb), financiran od strane Hrvatske zaklade za znanost
• Geometrijska, ergodička i topološka analiza nisko dimenzionalnih dinamičkih sustava, (voditelj: Siniša Slijepčević, PMF, Zagreb), financiran od strane Hrvatske zaklade za znanost
• Discovery and tracking of coherent structures in geophysical flows (voditelji: M. Dellnitz, G. Froyland, O. Junge i A. Quas), financiran od strane Australian Research Council
• Algebarske i analitičke metode u teoriji brojeva (voditelj: Neven Grbac), potpora istraživanjima Sveučilišta u Rijeci


Članovi Zavoda redovito publiciraju znatan broj znanstvenih članaka, što samostalno što u suradnji  s znanstvenicima s drugih znanstvenih institucija. Veliki dio tih članaka objavljen je u visoko vrednovanim međunarodnim časopisima. 

Popis odabranih znanstvenih članaka:

• B. Crnković, T. Sandev, Ž. Tomovski: Generalized distributed order diffusion equations with composite time fractional derivative, Computers & Mathematics with Applications 73 (2017), 1028-1040.
• B. Crnković, N. Črnjarić-Žic, Nelida, L. Kranjčević: Improvements of semi-implicit schemes for hyperbolic balance laws applies on open channel flow equations, Computers & mathematics with applications 58 (2009), 292-309.
• D. Krizmanić: Weak convergence of multivariate partial maxima processes, Journal of multivariate analysis 155 (2017), 1-11.
• D. Krizmanić: Functional weak convergence of partial maxima processes, Extremes 19 (2016), 7-23.
• B. Basrak, D. Krizmanić: A Multivariate Functional Limit Theorem in Weak M1 Topology, Journal of theoretical probability 28 (2015), 119-136.
• D. Krizmanić: J1 convergence for partial sum processes with a reduced number of jumps, Probability and Mathematical Statistics 35 (2015), 107-128.
• B. Basrak, D. Krizmanić, J. Segers: A functional limit theorem for partial sums of dependent random variables with infinite variance, Annals of probability 40 (2012), 2008-2033.
• L. Barreira, D. Dragičević, C. Valls: Tempered exponential dichotomies and Lyapunov exponents for perturbations, Communications in contemporary mathematics 18 (2016), 1-16.
• L. Bareira, D. Dragičević, C. Valls: Admissibility for exponential dischotomies in average, Stochastics and dinamics 15 (2015), 1-16.
• L. Barreira, D. Dragičević, C. Valls: From one-sided dichotomies to two-sided dichotomies, Discrete and continuous dynamical systems 35 (2015), 2817-2844.
• D. Dragičević: Admissibility, a general type of Lipschitz shadowing and structural stability, Communications on pure and applied analysis 14 (2015), 861-880.
• L. Bareira, D. Dragičević, C. Valls: Characterization of strong exponential dichotomies, Bulletin of the Brazilian mathematical society 46 (2015), 81-103.
• L. Bareira, D. Dragičević, C. Valls: Admissibility and nonuniform exponential trichotomies, Regular & chaotic dynamics 20 (2015), 49-62.
• L. Bareira, D. Dragičević, C. Valls: Nonuniform hyperbolicity and admissibility, Advanced nonlinear studies 14 (2014), 791-811.
• I. Slamić: l^p -linear independence of the system of integer translates, The journal of Fourier analysis and applications 20 (2014), 766-783.
• M. Sošić: Some factorization in the twisted group algebra of symmetric groups, Glasnik matematički 51 (2016), 1-15.Nastava

Članovi Zavoda sudjeluju u izvođenju nastave iz kolegija na studiju matematike, kako na preddiplomskom, tako i na diplomskim studijima, a izvoditelji su nastave i na Odjelu za fiziku, Odjelu za informatiku, Odjelu za biotehnologiju te na Filozofskom, Građevinskom i Tehničkom fakultetu.

Većina nastavnika za svoje kolegije ustrojila je e-kolegije putem sustava Mudri i Merlin, implementirajući time najsuvremenija didaktička dostignuća u nastavni proces. Također, zbog specifičnosti kolegija koje predaju članovi Zavoda (primjerice Numerička matematika ili Matematička statistika) redovito se prate trendovi u IT tehnologiji kako bi se studentima omogućio rad u recentnim i široko prihvaćenim softverskim paketima i programskim jezicima (kao što su Phyton, C++ ili R).

Kroz svoje nastavne aktivnosti djelatnici Zavoda potiču stručni rad studenata te je tako nastao niz radova koje su nastavnici objavili sa svojim studentima. Neki od najrecentnijih su:

• D. Čudina, I. Slamić: Neke primjene svojstva konveksnosti i konkavnosti u ekonomiji, Hrvatski matematički elektronski časopis math.e 31 (2017).
• D. Krizmanić, V. Skobljanec: Neke dileme, paradoksi i zablude u vjerojatnosti, Matematika i škola 18 (2017), 123-127.


Stručni rad

Osim znanstvenim i nastavnim radom, članovi Zavoda aktivno su uključeni i u stručni rad na području matematike, primjene matematike i inženjerstvu, edukacije matematike i popularizacije znanosti. U suradnji s Agencijom za odgoj i obrazovanje, Zavod je 2015. godine organizirao Riječke matematičke susrete (s temom: Izazovi matematičke analize) u svrhu stručnog usavršavanja učitelja i nastavnika matematike te popularizacije matematike među učenicima srednjih škola.