Vijesti

Obrana doktorske disertacije Sare Ban

Na temelju zaključka Vijeća PMF-Matematičkog odsjeka, Sveučilišta u Zagrebu, donesenog na sjednici od 12. lipnja 2019. godine, obrana doktorske disertacije Sare Ban, asistentice na Odjelu za matematiku, Sveučilište u Rijeci, održat će se u ponedjeljak, 08. srpnja 2019. u 13:00 sati u predavaonici O-355 Odjela za matematiku Sveučilišta u Rijeci, Radmile Matejčić 2. Naslov disertacije je "Konstrukcija ekstremalnih Z4-kodova tipa II".
 


Imenovano je povjerenstvo za obranu disertacije u sastavu:
 
1.   prof. dr. sc. Dean Crnković, Odjel za matematiku, Rijeka
2.   prof. dr. sc. Sanja Rukavina, Odjel za matematiku, Rijeka
3.   izv. prof. dr. sc. Vedran Krčadinac, PMF
4.   izv. prof. dr. sc. Vedrana Mikulić Crnković, Odjel za matematiku, Rijeka, zamjena

OGLAS
 
.