Vijesti

Projekt InAMath

Prema Odluci Agencije za mobilnost i programe EU Republike Hrvatske odobreno je financiranje projekta InAMath - An interdisciplinary approach to mathematical education u okviru programa Erasmus+ – Ključna aktivnost 2: Strateška partnerstva (KA201) za područje odgoja i općeg obrazovanja.
Voditelj projekta je Sveučilište u Rijeci, a Odjel za matematiku koordinira provedbu projekta.

Partneri na projektu su Centar tehničke kulture Rijeka, Osnovna sola heroja Janeza Hribarja Stari trg pri Lozu, Osnovna škola Nikola Tesla,Sveučilište u Mostaru, Univerza na Primorskem, Univerzitet u Novom Sadu.
Cilj je projekta osmisliti i učiniti dostupnim paket različitih mjera koje će nakon završetka projekta rezultirati većom zastupljenošću interdisciplinarnosti u nastavi matematike. Mjere uključuju osmišljavanje i provedbu interdisciplinarnih aktivnosti s učenicima koristeći interdisciplinarne metode rada, izradu scenarija koji će biti dostupni edukatorima i edukaciju učitelja kojom će steći potrebne kompetencije za osmišljavanje i provedbu takvih aktivnosti.
Project Card

 
.