Diplomski ispit

Prema Pravilnik o diplomskom radu i diplomskom ispitu na diplomskim sveučilišnim studijima Odjela za matematiku Sveučilišta u Rijeci diplomski studij završava ispunjavanjem svih obaveza te izradom diplomskog rada i polaganjem diplomskog ispita u skladu sa studijskim programom. Obrana diplomskog rada sastavni je dio diplomskog ispita. Obrana diplomskog rada sastoji se od usmenog prikaza rezultata diplomskog rada i provjere znanja iz područja diplomskog rada. U sklopu diplomskog ispita, uz obranu diplomskog rada, student odgovara na tri do pet pitanja s popisa pitanja diplomskog ispit.

Pravilnik o diplomskom radu i diplomskom ispitu na diplomskim sveučilišnim studijima Odjela za matematiku Sveučilišta u Rijeci (10. svibnja 2016.)

Popis pitanja za diplomski ispit (Diplomski studij Matematika, 2021. godina)

Popis pitanja za diplomski ispit (Diplomski studij Matematika i informatika, 2021. godina)

Popis pitanja za diplomski ispit (Diplomski studij Diskretna matematika i primjene, 2021. godina)

Obrazac za prijavu diplomskog ispita i diplomskog rada (lipanj 2015.)

Obrazac za prijavu diplomskog ispita (listopad 2014.) - za studente kojima je tema dodijeljena akademske godine 2013./2014. ili ranije

Odluka Odjela za matematiku o provjeri autentičnosti diplomskog rada prema Naputku o primjeni informatičkog sustava za provjeru izvornosti studentskih radova za sastavnice Sveučilišta u Rijeci
 
.