Povijest

Na tadašnjoj je Višoj stručnoj pedagoškoj školi (VSPŠ) 20. veljače 1961. godine osnovan Odjel matematike i primijenjene fizike, na kojem su educirani nastavnici za nastavno područje matematike i prirodnih znanosti u stručnim školama. Među prvim su nastavnicima bili na Pedagoškoj akademiji profesor fizike prof. dr. Branko Bek, a na VSPŠ profesori matematike Teddy Gjivović i mr. Josip Reš te nešto kasnije profesorica matematike Marinka Feretić i profesor fizike mr. Stjepan Holjević. Najprije je organiziran studij na I. stupnju, a od akademske 1964./65. godine, dolaskom u Rijeku prof. dr. Branimira Markovića iz Instituta ''Ruđer Bošković'' iz Zagreba, počinje s radom i četverogodišnji studij Matematike i fizike.

Od 1966. godine na studiju matematike radio je profesor Mirko Radić, koji je 1998. godine izabran za profesora emeritusa Sveučilišta u Rijeci a 2004. godine postao je dobitnikom Nagrade za životno djelo Grada Rijeke. Gotovo od samoga početka četverogodišnjih studija veliki su doprinos dali prof. dr. Vesna Tomašić i prof. dr. Cvetan Jardas te prof. dr. Ivan Kamenarović i mr. Lovorka Tomašić kao vanjski suradnici.

Gotovo da nema škole u našoj Županiji i susjednim županijama u kojima nisu zaposleni naši bivši studenti. Mi pozorno pratimo njihove rezultate i radujemo se svakom njihovu uspjehu. Prema nama dostupnim podacima, koji sigurno nisu potpuni, iz naših je studentskih ''klupa'' znanstveni stupanj magistra znanosti iz matematike ili nekoga drugog područja steklo pedesetak naših biviših studenta. Isti je broj i doktora znanosti koji su naši bivši studenati, što je približno 5 posto od svih diplomiranih. Osim na raznim sastavnicama našega Sveučilišta, oni su zaposleni na Sveučilištu u Zagrebu, u Institutu "Ruđer Bošković" te u brojnim drugim institucijama u našoj državi i izvan nje.

Osnivanjem Odjela za matematiku Sveučilišta u Rijeci 1. travnja 2008. godine prestao je postojati Odsjek za matematiku Filozofskog fakulteta u Rijeci i preddiplomski studij matematike te diplomski studiji matematike i matematike i informatike postaju studiji Sveučilišta u Rijeci koje organizira i izvodi Odjel za matematiku.

 
.