Vijeće Odjela za matematiku

Prema Pravilniku Odjela za matematiku Odjelsko vijeće čine svi redoviti profesori u trajnom zvanju, redoviti profesori, izvanredni profesori, zaposleni na neodređeno vrijeme koji ostvaruju više od polovice radnog vremena na Odjelu, jedan predstavnik docenata, jedan predstavnik nastavnika izabranih u jedno od nastavnih zvanja, jedan predstavnik suradnika, jedan predstavnik zaposlenika te predstavnici studenata koji čine najmanje 15 % ukupnog broja članova Vijeća.

Popis članova Vijeća:
prof. dr. sc. Dean Crnković
prof. dr. sc. Sanja Rukavina
izv. prof. dr. sc. Vedrana Mikulić Crnković
izv. prof. dr. sc. Bojan Crnković
doc. dr. sc. Tajana Ban Kirigin
doc. dr. sc. Ana Jurasić
doc. dr. sc. Danijel Krizmanić
doc. dr. sc. Andrea Švob
mr. sc. Ines Radošević, predavač
dr. sc. Sara Ban, asistent
Dora Stanišić, student
Doris Petrušić, student
 

 

 
.