Suradnja


Sveučilište u Rijeci, Odjel za biotehnologiju

Kolegij Fond sati

 Matematika s osnovama statistike

 Sveučilište u Rijeci, Filozofski fakultet

Kolegij Fond sati
 Matematika 1
(Odsjek za politehniku)
 
 Matematika 2
(Odsjek za politehniku)
 
 Matematika 3
(Odsjek za politehniku)
 
 Matematika za informatičare 1
(Informatika, dvopredmetni studij)
 
 Matematika za informatičare 2
(Informatika, dvopredmetni studij)
 
 Matematika za informatičare 3
(Informatika, dvopredmetni studij)
 
 Vjerojatnost i statistika
(Informatika, dvopredmetni studij)
 Sveučilište u Rijeci, Građevinski fakultet

Kolegij Fond sati
Linearna algebra 1
(preddiplomski studij)
 
Matematička analiza 1 (vježbe)
(preddiplomski studij)
 
Matematika 1 (vježbe)
(stručni studij)
 
Matematika 2
(stručni studij)
 
Odabrana poglavlja  inžinjerske matematike
(stručni diplomski studij)
 
Vjerojatnost i statistika (vježbe)
(diplomski studij)
 Sveučilište u Rijeci, Odjel za fiziku


Kolegij Fond sati
Matematička analiza 1
(preddiplomski studij)
 
Linearna algebra 1
(preddiplomski studij)
 
Matematička analiza 2
(preddiplomski studij)
 
Linearna algebra 2
(preddiplomski studij)
 
Matematička analiza 3 (izborni kolegij)
(preddiplomski studij)
 
Kombinatorika (izborni kolegij)
(preddiplomski studij)
 
Kompleksna analiza (izborni kolegij)
(preddiplomski studij)
 
Diferencijalne jednadžbe
(preddiplomski studij)
 
Euklidski prostori
(preddiplomski studij)
 
Matematička logika
(preddiplomski studij)
 
Uvod u diferencijalnu geometriju  
Metodika nastave matematike I  
Metrički prostori  
Metodika nastave matematike II  
Algebarske strukture  
Diferencijalne jednadžbe (stari studij)  
Metodička praksa iz matematike I  
Uvod u vjerojatnost i matematičku statistiku  
Seminar iz matematike  
Linearno programiranje  
Metodička praksa iz matematike II  
Teorija skupova  
Povijest matematike  
Diskretna matematika (stari studij)  Sveučilište u Rijeci, Odjel za informatiku


Kolegij Fond sati
Matematika 1
(preddiplomski studij)
 
Matematika 2
(preddiplomski studij)
 
Matematika 3
(preddiplomski studij)
 
Kombinatorika  
Diskretna matematika  
Numerička matematika  
Vjerojatnost i statistika  
Logika  Sveučilište u Rijeci, Tehnički fakultet

Kolegij Fond sati
 Matematika 1
(vježbe)
 
 Matematika 2
(vježbe)
 
 
 
.