ŽIVOTOPIS — Ana Jurasić

 

OSOBNO

 

· Rođena 28. srpnja 1974. u Rijeci.

· Suprug Igor, sin Matej (2005.) i kći Petra (2007.).

 

OBRAZOVANJE

 

· Osnovna škola “Vežica”, Rijeka,

· Prva riječka hrvatska gimnazija,

· 1998. diplomirala na Filozofskom fakultetu u Rijeci, smjer matematika i informatika.

· 2006. magistrirala na poslijediplomskom znanstvenom studiju Matematičkog odjela Prirodoslovno-matematičkog fakulteta u Zagrebu (tema magistarskog rada: Diofantske jednadžbe nad funkcijskim poljima, voditelj magistarskog rada: Prof. dr. sc. Andrej Dujella).

· 2010. doktorirala na poslijediplomskom znanstvenom studiju Matematičkog odjela Prirodoslovno-matematičkog fakulteta u Zagrebu (naslov disertacije: Polinomne varijante Diofantova problema, voditelj disertacije: Prof. dr. sc. Andrej Dujella).

 

· Član Seminara za teoriju brojeva i algebru na Matematičkom odjelu Prirodoslovno-matematičkog fakulteta u Zagrebu.

 

ZAPOSLENJA 

 

· Od rujna 1998. do prosinca 2003.  - nastavnik matematike i računalstva u Hotelijersko-turističkoj školi u Opatiji,

· od siječnja 2004.  - asistent na Odsjeku za matematiku Filozofskog fakulteta u Rijeci, današnji Odjel za matematiku Sveučilišta u Rijeci,

· od prosinca 2010. - viši asistent na Odjelu za matematiku Sveučilišta u Rijeci

· od lipnja 2012. - docent na Odjelu za matematiku Sveučilišta u Rijeci.