Odjel za matematiku Sveučilišta u Rijeci

 

Seminar za konačnu matematiku

 

Zajednički sveučilišni poslijediplomski doktorski studij matematike

(Sveučilište u Osijeku, Sveučilište u Rijeci, Sveučilište u Splitu, Sveučilište u Zagrebu)

 

 

Odjel za matematiku, Osijek

PMF-Matematički odsjek, Zagreb

PMF, Split

poslijediplomski studij matematike

 

 

 

NOVE STRANICE SEMINARA ZA KONAČNU MATEMATIKU

 

 


 

 

Voditelji seminara:

prof. dr. sc. Dean Crnković (Odjel za matematiku Sveučilišta u Rijeci), e-mail: deanc@math.uniri.hr

doc. dr. sc. Vedrana Mikulić Crnković (Odjel za matematiku Sveučilišta u Rijeci), e-mail: vmikulic@math.uniri.hr

prof. dr. sc. Sanja Rukavina (Odjel za matematiku Sveučilišta u Rijeci), e-mail: sanjar@math.uniri.hr

Tajnik seminara:

doc. dr. sc. Vedrana Mikulić Crnković (Odjel za matematiku Sveučilišta u Rijeci), e-mail: vmikulic@math.uniri.hr

Termin održavanja seminara:

četvrtak, 12.15, prostorija 355 (Kampus Trsat, Radmile Matejčić 2, Rijeka)

 

Najava predavanja:  

 

 

Održana predavanja:  

18.7.2017. Padraig O`Cathain (Worcester Polytechnic Institute, USA): Morphisms of Butson matrices

18.7.2017. Anamari Nakić (Sveučilište u Zagrebu): Combinatorial structures in projective geometries

8.6.2017. Ivona Novak: On some self-orthogonal codes from Mathieu group $M_{11}$

25.5.2017. Hrvoje Kraljević: K-struktura U(g)^K-modula U(g) za g=su(n,1) i g=so(n,1)

2.5.2017. Leo Storme (Ghent University, Belgija): Geometrical aspects of subspace codes

29.4.2017. Snježana Braić (Sveučilište u Splitu): Konstrukcija primitivnih flag-tranzitivnih blok dizajna

13.4.2017. Sanja Rukavina: Classification of quasi-symmetric 2-(64,24,46) designs of Blokhuis-Haemers type

6.4.2017. Sara Ban: Doubling method for extremal Type II Z_4-codes

23.3.2017. Marina Šimac: LDPC kodovi konstruirani iz nekih kombinatoričkih struktura (obrana doktorske disertacije)

9.3.2017. Ronan Egan: Phased unitary Golay pairs and Butson Hadamard matrices

24.2.2017. Nina Mostarac: Samodualni kodovi i PD-skupovi konstruirani iz kombinatorickih dizajna (javna obrana teme doktorske disertacije)

26.1.2017. Andrea Švob: New strongly regular graphs from some orthogonal groups

19.1.2017. Marko Orel (University of Primorska, Slovenija): Finite Minkowski space and the existence of ovoids in orthogonal polar space

15.12.2016. Marko Orel (University of Primorska, Slovenija): Preserver problems and graph homomorphisms

9.12.2016. Marina Šimac: Absorbing sets in the Tanner graphs of LDPC codes constructed from srg(v,k,0,1)

24.11.2016. Ivona Novak: Grassmannians and cluster algebras

17.11.2016. Sara Ban: Extremal Type II Z_4-codes of length 32

10.11.2016. Ronan Egan: Linear Shift Representation

27.10.2016. Marija Maksimović: Self-orthogonal codes from the strongly regular graphs on up to 40 vertices

24.10.2016. Marina Šimac: LDPC kodovi konstruirani iz nekih kombinatoričkih struktura (javna obrana teme doktorske disertacije)

24.10.2016. Vedran Krčadinac (Sveučilište u Zagrebu): Kvazisimetrični t-dizajni

20.10.2016. Dragan Marušič (University of Primorska, Slovenija): On the full automorphism group of a graph through even/odd automorphisms

13.10.2016. javno predstavljanje HRZZ projekta Codes and Related Combinatorial Structures.


14.7.2016. Ronan Egan: Pairwise combinatorial designs and cocyclic development

4.7.2016. Asia Ivic Weiss (York University, Kanada): Combinatorial Structure of Chiral Polyhedra

30.6.2016. Burcu Cinarici (Piri Reis University, Turska): Characters of Finite Groups

2.6.2016. Vladimir Tonchev (Michigan Technological University, USA): Quantum Codes

30.5.2016. Vladimir Tonchev (Michigan Technological University, USA): Majority-logic decodable codes

28.4.2016. Andrea Švob: Cameron-Lieblerov problem za konačne klasične polarne prostore

14.4.2016. Ana Grbac: Unitali u Hallovim ravninama

31.3.2016. Sara Ban: Z_4-kodovi Tipa II iz Hadamardovih matrica

24.3.2016. Ivona Novak: Matroidi i kodovi

18.3.2016. Nina Mostarac: Konačne grupe Lijevog tipa

17.3.2016. Renata Vlahović (Sveučilište u Zagrebu): Kramer-Mesnerova metoda za kvazisimetrične dizajne

10.3.2016. Marina Šimac: LDPC kodovi i trapping sets

28.1.2016. Sara Ban: Konstrukcija ekstremalnih Z_4-kodova Tipa II

21.1.2016. Klavdija Kutnar (University of Primorska, Slovenija): Existence of odd automorphisms in graphs

19.1.2016. Nevena Jurčević Peček: Teorija reprezentacija hermitskih kvaternionskih grupa nad p-adskim poljima

7.1.2016. Marina Šimac: Reprezentacija konačnih grupa

17.12.2015. Marina Šimac: Reprezentacija simetričnih grupa

3.12.2015. Marija Maksimović: Uvod u naponske grafove, 2. dio

19.11.2015. Marija Maksimović: Uvod u naponske grafove, 1. dio

29.10.2015. Vedrana Mikulić Crnković: O samoortogonalnim binarnim kodovima invarijantni za djelovanje Heldova grupa

29.10.2015. Andrea Švob: Dizajni na koje unitarna grupa U(3,3) djeluje tranzitivno


29.9.2015. Leonard Rubin (University of Oklahoma, SAD): Examples of Pseudo-compact Spaces and Their Products

7.9.2015. Leo Storme (Ghent University, Belgija): Identifying codes in vertex-transitive graphs

16.7.2015. Doris Dumičić Danilović i Nina Mostarac: Algoritmi za matrične grupe

17.7.2015. Marija Maksimović i Marina Šimac: Laplaceova matrica grafa, natkrivanja grafova, razapinjujuća stabla, Jacobijan, harmonijski automorfizmi

15.6.2015. javno predstavljenje projekta HRZZ projekta Codes and Related Combinatorial Structures

15.6.2015. Marijana Butorac: Kombinatorne baze glavnih potprostora afinih Liejevih algebri tipa B_l^{(1)} i C_l^{(1)}

15.6.2015. Marija Maksimović: Orbitne matrice jako regularnih grafova

15.6.2015. Nina Mostarac: Samodualni kodovi iz kvocijentnih matrica simetričnih djeljivih dizajna s dualnim svojstvom

15.6.2015. Marina Šimac: LDPC kodovi iz geodetskih grafova

25.5.2015. Nina Mostarac: Samodualni kodovi iz proširenih orbitnih matrica simetričnih dizajna

18.5.2015. Vedrana Mikulić Crnković: O konstrukciji grafova iz grupa

13.5.2015. Marina Šimac: LDPC kodovi iz geodetskih grafova

11.5.2015. Sara Ban: Z4-kodovi Tipa II i duljine 16

4.5.2015. Daniele Bartoli (Ghent University, Belgija): Algebraic methods in finite projective geometry

27.4.2015. Damir Vukičević (Sveučilište u Splitu): Jadranski molekularni deskriptori i neki rezultati iz teorije kompleksnih mreža

23.3.2015. Marija Maksimović: Orbitne matrice jako regularnih grafova (obrana doktorske disertacije)

23.2.2015. Andrea Švob: Cameron-Lieblerov problem za skupove

1.12.2014. Dean Crnković: O nekim kodovima i djeljivim dizajnima konstruiranim iz Hadamardovih matrica

20.11.2014. Doris Dumičić Danilović: Poopćenje i profinjenje nekih algoritama za konstrukciju blokovnih dizajna i istraživanje njihovih podstruktura (obrana doktorske disertacije)

18.11.2014. Doris Dumičić Danilović: Poopćenje i profinjenje nekih algoritama za konstrukciju blokovnih dizajna i istraživanje njihovih podstruktura

22.10.2014. Marija Maksimović: Konstrukcija jako regularnih grafova

27.10.2014. Maarten De Boeck (Ghent University, Belgija): Erdos-Ko-Rado theorems in geometrical settings

15.10.2014. Marija Maksimović: Orbitne matrice jako regularnih grafova, 2.dio

7.10.2014. Marija Maksimović: Orbitne matrice jako regularnih grafova


18.9.2014. Nina Mostarac: Flag tranzitivne grupe automorfizama simetričnih dizajna kao PD-skupovi

5.9.2014. Shunsuke Yamana: Poles of the twisted exterior cube L-functions for GL(6)

24.6.2014. Marina Šimac: LDPC kodovi

13.6.2014. Sanja Rukavina: k-geodetski grafovi i blok dizjani

13.5.2014. Leo Storme (Ghent University, Belgija): Cameron-Liebler sets in projective space

9.5.2014. Marija Maksimović: Konstrukcija orbitnih matrica jako regularnih grafova, 2. dio

5.5.2014. Doris Dumičić Danilović: Konstrukcija 2-(45,5,1) dizajna uz djelovanje grupe automorfizama Z3xZ3

30.4.2014. Marija Maksimović: Konstrukcija orbitnih matrica jako regularnih grafova, 1. dio

25.4.2014. Joao Pita Costa: Towards a topos foundation for persistence with applications

21.3.2014. Doris Dumičić Danilović: Konstrukcija blokovnih dizajna profinjenjem orbitnih matrica i primjena genetskog algoritma na traženje poddizajna

25.2.2014. Doris Dumičić Danilović: Konstrukcija 2-(45,5,1) dizajna uz djelovanje grupe automorfizama Z6

4.2.2014. Ivona Novak: Kodovi iz Matheove grupe M11

23.1.2014. Marina Šimac: Kleinov polarni prostor

16.1.2014. Sara Ban: Postojanje q-analogona Steinerovih sustava

16.12.2013. Loredana Simčić: Kodovi iz blokovnih dizajna i njihovih orbitnih matrica (obrana doktorske disertacije)

12.12.2013. Loredana Simčić: Kodovi iz blokovnih dizajna i njihovih orbitnih matrica

5.12.2013. Ana Meštrović: Analiza strukture kompleksnih mreža

28.11.2013. Marina Šimac: Djeljivi digrafovi-dizajni

21.10.2013. Andrea Švob: Tranzitivni dizajni konstruirani iz konačnih grupa (obrana doktorske disertacije)

14.10.2013. Andrea Švob: Tranzitivni dizajni konstruirani iz konačnih grupa


14.6.2013. Marijana Butorac: Kvazičestične baze glavnih potprostora afine Liejeve algebre tipa B_2^{(1)}

7.6.2013. Ivona Novak: Mathieve grupe kao grupe automorfizama Steinerovih sustava

31.5.2013. Sara Ban: Dvoravnine

22.5.2013. Leo Storme (Ghent University, Belgija): Savršeni kodovi, 3. dio

21.5.2013. Leo Storme (Ghent University, Belgija): Savršeni kodovi, 2. dio

20.5.2013. Leo Storme (Ghent University, Belgija): Savršeni kodovi, 1. dio

5.4.2013. Anamari Nakić (Sveučilište u Zagrebu): Jednadžbe za matrice taktičke dekompozicije t-dizajna

8.3.2013. Sanja Vranić: Dizajni konstruirani iz grupe PSp(4,3)

21.2.2013. Marina Šimac: Divisible design graphs, 2. dio

15.2.2013. Marina Šimac: Divisible design graphs, 1. dio

11.1.2013. Loredana Simčić: Kodovi iz blok dizajna i njihovih orbitnih matrica

30.11.2012. Marija Maksimović: Polariteti konačnih projektivnih ravnina, 2. dio

16.11.2012. Doris Dumičić: Simetrični (40,13,4) dizajni s automorfizmima reda 5, 2. dio

9.11.2012. Doris Dumičić: Simetrični (40,13,4) dizajni s automorfizmima reda 5, 1. dio

19.10.2012. Andrea Švob: Tranzitivni dizjani konstruirani iz konačnih grupa

12.10.2012. Marija Maksimović: Polariteti konačnih projektivnih ravnina, 1. dio


20.7.2012. Vedrana Mikulić Crnković: 1-dizjani konstruirani iz grupa

25.5.2012. Nina Mavrović: Kodovi iz matrica incidencije grafova

18.4.2012. Andrea Švob: Linearni kodovi i 2-tranzitivni simetrični dizajni

16.3.2012. Marija Maksimović: Jako regularni grafovi s netrivijalnim automorfizmima, 2. dio

2.3.2012. Marija Maksimović: Jako regularni grafovi s netrivijalnim automorfizmima, 1. dio

17.2.2012. Marina Šimac: Invarijantni faktori, kodovi, dizajni, t-uniformi hipergrafovi, 2. dio

10.2.2012. Marina Šimac: Invarijantni faktori, kodovi, dizajni, t-uniformi hipergrafovi, 1. dio

3.2.2012. Nina Mavrović: Dvostruko regularni digrafovi i simetrični dizajni, 2. dio

27.1.2012. Nina Mavrović: Dvostruko regularni digrafovi i simetrični dizajni, 1. dio

20.1.2012. Andrea Švob: Tranzitivne kombinatoričke strukture konstruirane iz unitarne grupe U(3,3)

16.12.2011. Andrea Švob: Buekenhoutove konstrukcije unitala

14.11.2011. Doris Dumičić: Modificiran genetski algoritam za konstrukciju BIBD-a


20.6.2011. Loredana Simčić: Dizajni na pramenu pravaca

23.5.2011. Andrea Švob: Dizajni i latinski kvadrati

18.4.2011. Nina Mavrović: Nepristrane Hadamardove matrice i baze

4.4.2011. Marina Šimac: Primjene projektivne geometrije u teoriji kodiranja i kriptografiji

28.3.2011. Loredana Simčić: Samoortogonalni kodovi konstruirani pomoću orbitnih matrica blok dizajna

28.3.2011. Andrea Švob: Tranzitivni dizajni konstruirani iz grupa

14.3.2011. Loredana Simčić: Samoortogonalni kodovi iz simetričnih dizajna

18.2.2011. Andrea Švob: Končne grupe, dizajni i kodovi, 2.dio

28.1.2011. Andrea Švob: Konačne grupe, dizajni i kodovi, 1.dio

14.1.2011. Marina Šimac: Geometrijski dizajni i Hamadina hipoteza

17.12.2010. Nina Mavrović: Neuloživi kvazi-rezidualni dizajni

3.12.2010. Nina Mavrović: Noviji rezultati o familijama simetričnih dizajna

26.11.2010. Doris Dumičić: Unitali u simetričnim dizajnima, 2. dio

19.11.2010. Doris Dumičić: Unitali u simetričnim dizajnima, 1. dio

5.11.2010. Andrea Švob: Flag-tranzitivni linearni prostori

22.10.2010. Loredana Simčić: PD-skupovi i antibloking sustavi

30.9.2010. Jochen Ziegenbalg: Formulae or algorithms - and the problem of common sense in learning and applying mathematical methodology


25.3.2010. Loredana Simčić: Savršeni heksagonski sustavi trojki
25.3.2010. Doris Dumičić: Dvoobojivi Steinerovi sustavi trojki
25.3.2010. Sanja Vranić: Presjeci Kirkmanovih sustava trojki
25.3.2010. Marija Maksimović: Teorem o steinerovim sustavima

27.01.2010. Loredana Simčić: Wilsonova, 2n+1 i 2n+7 konstrukcija Steinerovih sustava trojki

20.01.2010. Sanja Vranić: Konstrukcije Steinerovih sustava trojki, 2. dio

16.12.2009. Andrea Švob: Konstrukcije Steinerovih sustava trojki, 1. dio

09.12.2009. Dean Crnković: Tranzitivni dizajni konstruirani iz konačnih grupa, 2. dio

02.12.2009. Dean Crnković: Tranzitivni dizajni konstruirani iz konačnih grupa, 1. dio

25.11.2009. Andrea Švob: O nekim kombinatoričkim strukturama konstruiranim iz grupe S(6,2)

12.11.2009. Juraj Šiftar: O konačnim geometrijama s Kleinovog gledišta

22.10.2009. Zvonimir Janko: p-grupe čije su sve podgrupe "skoro" normalne


16.06.2009. Sanja Vranić: Hadamardove matrice i dizajni, 2. dio

05.06.2009. Sanja Vranić: Hadamardove matrice i dizajni, 1. dio

22.05.2009. Snježana Braić: Konstruirani primitivni (v,k,λ) simetrični dizajni za v < 2500

15.05.2009. Sanja Vranić: Diferencijski skupovi i automorfizmi, 2. dio

08.05.2009. Sanja Vranić: Diferencijski skupovi i automorfizmi, 1.dio

17.04.2009. Marija Maksimović: Hadamardovi dizajni

27.03.2009. Marijana Butorac: Casimirov operator

20.03.2009. Marija Maksimović: Simetrični balansirani nepotpuni blok dizajni

06.03.2009. Marija Maksimović: Uvod u balansirane nepotpune blok dizajne

20.02.2009. Ana Barić: Konstrukcije lambda-konfiguracija

12.02.2009. Vedrana Mikulić: O primitivnim dizajnima

06.02.2009. Andrea Švob: Dekodiranje Mathieuove grupe M12

16.01.2009. Doris Dumičić: Eliminacija izomorfnih dizajna prilikom njihove konstrukcije

12.12.2008. Doris Dumičić: Konstrukcija blok dizajna pod djelovanjem Abelove grupe automorfizama

05.12.2008. Loredana Simčić: Kodovi iz Hadamardovih matrica reda 48

20.11.2008. Ana Barić: Gornje granice za kromatski broj grafa

05.11.2008. Marin Luković: Konstrukcija 2-(16m,4m,(4m-1)/3) afinog dizajna iz Hadamardovog 2-(16m-1,8m-1,4m-1) dizajna pomoću Rahillyjeve konstrukcije primjenom računala

29.10.2008. Mario Osvin Pavčević: t-dizajni s taktičkim dekompozicijama a bez djelovanja grupe automorfizama

24.10.2008. Vedrana Mikulić: Jednostavne grupe kao grupe automorfizama primitivnih dizajna

16.10.2008. Vedrana Mikulić: Primitivne grupe kao dizajni

09.10.2008. Vedrana Mikulić: Jankove grupe kao dizajni i jako regularni grafovi

 

Članovi:

Sara Ban (Odjel za matematiku Sveučilišta u Rijeci)

Marijana Butorac (Odjel za matematiku Sveučilišta u Rijeci)

Dean Crnković (Odjel za matematiku Sveučilišta u Rijeci)

Doris Dumičić Danilović (Odjel za matematiku Sveučilišta u Rijeci)

Ronan Egan (Odjel za matematiku Sveučilišta u Rijeci)

Ana Grbac (Odjel za matematiku Sveučilišta u Rijeci)

Marija Maksimović (Odjel za matematiku Sveučilišta u Rijeci)

Vedrana Mikulić Crnković (Odjel za matematiku Sveučilišta u Rijeci)

Nina Mostarac (Odjel za matematiku Sveučilišta u Rijeci)

Matteo Mravić (Odjel za matematiku Sveučilišta u Rijeci)

Ivona Novak (Odjel za matematiku Sveučilišta u Rijeci)

Sanja Rukavina (Odjel za matematiku Sveučilišta u Rijeci)

Loredana Simčić (Tehnički fakultet u Rijeci)

Marina Šimac (Odjel za matematiku Sveučilišta u Rijeci)

Andrea Švob (Odjel za matematiku Sveučilišta u Rijeci)

Katarina Volarić Nižić (Veleučilište u Rijeci)

Sanja Vranić

Tin Zrinski (Odjel za matematiku Sveučilišta u Rijeci)

 

Odjel za matematiku Sveučilište u Rijeci