Javno djelovanje

Osim znanstvenog rada i rada u nastavi, poželjno je da su visokoobrazovne institucije i društveno angažirane, odnosno da djeluju u zajednici. Fakultet za matematiku prepoznaje važnost javnog djelovanja te je vrlo aktivan po tom pitanju. Javno djelovanje Fakultet realizira kroz veliki broj različitih aktivnosti, projekata, suradnji s različitim dionicima i sl.

Prepoznajemo potrebu za promjenom percepciji znanosti (posebno matematike) te promjenama u poučavanju predmeta u području STEM-a, a sve s ciljem razvoja kompetencija koje su već danas nužne za uspješno obavljanje svakodnevnih poslova i sudjelovanje na tržištu rada. U nastojanjima za ostvarenjem navedenog neophodno je cjeloživotno obrazovanje obrazovnih radnika i edukatora te matematička pismenost mladih i djece. Upravo s tim ciljem, aktivni smo u osmišljavanju i provedbi aktivnosti koje za cilj imaju popularizaciju matematike i inoviranje procesa poučavanja matematike te sudjelujemo u manifestacijama koje omogućavanju približavanje znanost, znanstveni rad i znanstvene metode građanima, a prvenstveno djeci i mladima.

Fakultet posebnu pažnju posvećuju suradnji s Agencijom za odgoj i obrazovanje, s nastavnicima matematike na svim obrazovnim razinama te s lokalnim vlastima koje su osnivači škola (Grad Rijeka i Primorsko-goranska županija). Nadalje, voditelji smo i partneri u brojnim projektima te surađujemo s mnogim institucijama i udrugama. Organizacije civilnog društva važna su karika u obrazovnom procesu jer svojim aktivnostima nadopunjavaju redovno obrazovanje. Izvrsnu suradnju imamo s udrugom Društvo matematičara i fizičara koja djeluje više od 50 godina te s udrugom Alumni klub MatRi koja okuplja naše završene studente. Ističemo i vrlo uspješnu suradnju s udrugom Centar tehničke kulture Rijeka u više projekata. Fakultet vrlo uspješno surađuje s udrugom Zlatni rez na organizaciji i provedbi popularnih aktivnosti te sa Sveučilištem u Rijeci i njegovim sastavnicama.

Ažurirano 01.09.2023.

Skip to content