Stručni rad djelatnika

Osim popularizacije matematike, djelatnici Fakulteta aktivni su i u stručnom radu: izlažu na stručnim konferencijama, piši i objavljuju stručne članke, surađuju sa strukovnim organizacijama te sudjeluju u radu na stručnim projektima. Cilj je stručnih aktivnosti edukacija različitih dionika (nastavnika, edukatora u civilnom sektoru, sveučilišnih nastavnika, učenika i sl.), primjena matematike i rezultata matematičkih istraživanja (suradnja s privredom, s drugim znanstvenicama na interdisciplinarnim projektima i sl.), rad na povećanju kvalitete nastavnog procesa i poučavanja na svim razinama, primjena digitalnih alata u obrazovanju, …

Ažurirano 06.09.2023.

Skip to content