Povijest

Fakultet za matematiku slijednik je više institucija koje su od šezdesetih godina 20. stoljeća obrazovale nastavnike matematike u Rijeci. Na tadašnjoj je Višoj stručnoj pedagoškoj školi (VSPŠ) 20. veljače 1961. godine osnovan Odjel matematike i primijenjene fizike, u okviru kojeg je djelovala Katedra za matematiku. Na Odjelu matematike i primijenjene fizike VSPŠ educirani su nastavnici za nastavno područje matematike i prirodnih znanosti u stručnim školama. Četverogodišnji nastavnički studiji matematike, kao jednopredmetni ili u kombinaciji s fizikom i informatikom, izvodili su se na Filozofskom fakultetu u Rijeci (odnosno ustanovama koje su mu prethodile) od 1964. godine do osnutka Odjela za matematiku Sveučilišta u Rijeci. Odjel za matematiku Sveučilišta u Rijeci osnovan je Odlukom o osnivanju Odjela za matematiku Sveučilišta u Rijeci koju je 17. prosinca 2007. godine donio Senat Sveučilišta u Rijeci, a Odjel je započeo s radom 1. travnja 2008. godine. Odlukom Senata Sveučilišta u Rijeci od 21. rujna 2021. godine Odjel za matematiku promijenio je naziv u Fakultet za matematiku.

Ažurirano 25.04.2023.

Skip to content