Research Class Zavoda za algebru i teoriju brojeva

Članovi Zavoda sudjeluju u organizaciji i realizaciji znanstvenih seminara u sklopu Research Classa Zavoda za algebru i teoriju brojeva Fakulteta za matamatiku. U okviru Reserch Class seminara pozvani predavači i članovi Zavoda izlažu o svom znanstvenom radu kao i o drugim relevantnim temama. Budući da su područja interesa i znanstvene djelatnosti članova Zavoda vrlo raznolike, ovim se predavanjima i diskusijama potiče razmjena ideja i potencijalna znanstvena suradnja unutar Zavoda i šire. Ideja o pokretanju ove znanstvene aktivnosti Zavoda istaknuta je na sjednici Zavoda 17.02.2020. godine. Stjecajem okolnosti vezanih uz pandemiju, prvi seminar Research Classa održan je 16.03.2022. godine.

Voditeljica Reasearch Classa:

doc. dr. sc. Sanda Bujačić Babić

Održana predavanja

25.03.2022.Tajana Ban Kirigin, Sanda Bujačić Babić, Benedikt Perak: Multidisciplinarni pristup u digitalnoj lingvistici
29.04.2022.Marijana Butorac, Slaven Kožić: Glavni potprostori kvantne afine verteks-algebre tipa A1(1)
27.05.2022.Zvonimir Šikić: Matematika i slikarstvo
28.10.2022.Sanda Bujačić Babić: O regularnosti D(4)-četvorki iz Z[i][X]
09.12.2022.Vera Tonić: Asimptotička dimenzija i primjena na geometrijsku teoriju aproksimativnih grupa, 1. dio
20.01.2023.Vera Tonić: Asimptotička dimenzija i primjena na geometrijsku teoriju aproksimativnih grupa, 2. dio
10.03.2023.Ana Jurasić: Polinomne varijante Diofantova problema
01.12.2023.Predrag Dominis Prester: Matematika Standardnog modela i izvan njega
09.02.2024.Daniel Leoni: Skok u ocean podataka (iOlap)
08.04.2024.Leonard R. Rubin: What is the dimension of space?
24.05.2024.Zvonimir Šikić: Wignerov problem i realni brojevi
07.06.2024.Vera Tonić: Teoremi Hurewiczevog tipa – od opće topologije do aproksimativnih grupa

Ažurirano 03.06.2024.

Skip to content