Research Class Zavoda za algebru i teoriju brojeva

Članovi Zavoda sudjeluju u organizaciji i realizaciji znanstvenih seminara u sklopu Research Classa Zavoda za algebru i teoriju brojeva Fakulteta za matamatiku. U okviru Reserch Class seminara pozvani predavači i članovi Zavoda izlažu o svom znanstvenom radu kao i o drugim relevantnim temama. Budući da su područja interesa i znanstvene djelatnosti članova Zavoda vrlo raznolike, ovim se predavanjima i diskusijama potiče razmjena ideja i potencijalna znanstvena suradnja unutar Zavoda i šire. Ideja o pokretanju ove znanstvene aktivnosti Zavoda istaknuta je na sjednici Zavoda 17.02.2020. godine. Stjecajem okolnosti vezanih uz pandemiju, prvi seminar Research Classa održan je 16.03.2022. godine.

Voditeljica Reasearch Classa:

izv. prof. dr. sc. Tajana Ban Kirigin

Održana predavanja

25.03.2022.Tajana Ban Kirigin, Sanda Bujačić Babić, Benedikt Perak: Multidisciplinarni pristup u digitalnoj lingvistici
29.04.2022.Marijana Butorac, Slaven Kožić: Glavni potprostori kvantne afine verteks-algebre tipa A1(1)
27.05.2022.Zvonimir Šikić: Matematika i slikarstvo
28.10.2022.Sanda Bujačić Babić: O regularnosti D(4)-četvorki iz Z[i][X]
09.12.2022.Vera Tonić: Asimptotička dimenzija i primjena na geometrijsku teoriju aproksimativnih grupa, 1. dio
20.01.2023.Vera Tonić: Asimptotička dimenzija i primjena na geometrijsku teoriju aproksimativnih grupa, 2. dio

Ažurirano 29.06.2023.

Skip to content