O Fakultetu

Osnivanje

Odlukom o osnivanju Odjela za matematiku Sveučilišta u Rijeci, koju je 17. prosinca 2007. godine donio Senat Sveučilišta u Rijeci, osnovan je Odjel za matematiku Sveučilišta u Rijeci. Odjel za matematiku promijenio je naziv u Fakultet za matematiku na temelju odluke Senata Sveučilišta u Rijeci od 21. rujna 2021. godine.

Opći podaci

Dekan: prof. dr. sc. Dean Crnković
Prodekanica za nastavu i studente: izv. prof. dr. sc. Tajana Ban Kirigin

Adresa: Radmile Matejčić 2, 51000 Rijeka
Telefon: 051 584 650
Telefaks: 051 584 699
Elektronička poštamath@math.uniri.hr

Voditeljica Ureda Dekana: Vesna Kovač (e-mail: vkovac@math.uniri.hr)

Studentska služba

 • prostorija: u prizemlju zgrade Odjela Sveučilišta u Rijeci, O-047 (bivši prostor UNIRI shop-a)
 • elektronička pošta: studentskasluzba@uniri.hr
 • referentice:
  • Ana Marčelja (Fakultet za matematiku i Fakultet informatike i digitalnih tehnologija)
   • tel. 051 584 771, (051 584 772)
  • Irenea Grbović (Odjel za biotehnologiju i Odjel za fiziku)
   • tel. 051 584 772, (051 584 771)
 • uredovno vrijeme studentske službe za studente: od 11 do 14 sati

OIB: 64218323816
Matični broj: 3337413-002
IBAN: HR1224020061400006923 (Erste&Steiermärkische Bank d.d.)

Ažurirano 29.04.2023.

Skip to content