Projekti

Aktivnosti i rezultati projekta InAmath, kao i pozitivno iskustvo suradnje na projektu, motivirali su nas da se okušamo prijavi projekta SciMaG – Science&Math educational games from preschool to university. Projekt je prihvaćen za financiranje od Agencije za mobilnost i programe Europske unije.

Glavni cilj projekta naziva je osmisliti i kreirati obrazovne igre od predškolske do sveučilišne dobi koje razvijaju matematičku, znanstvenu i digitalnu pismenost. Aktivnosti promiču pismenost učenika, socijalne vještine, kreativnost u različitim oblicima izražavanja te tjelesnu aktivnost. Bespovratna sredstva EU za provedbu projekta iznose 250.000,00 EUR.

Nositelj projekta je Sveučilište u Rijeci, a projekt koordinira Fakultet za matematiku. Partnerske organizacije su: Univerzitet u Novom Sadu, Univerza na Primorskem, Centar tehničke kulture Rijeka, Gimnazija Jovan Jovanović Novi Sad, Osnovna škola heroja Janeza Hribarja Stari trg pri Ložu, Prva sušačka hrvatska gimnazija u Rijeci, Osnovna škola “Sveti Matej” Viškovo.

Voditelj projekta: Vedrana Mikulić Crnković

Projektni tim na Fakultet za matematiku: Bojan Crnković, Vedrana Mikulić Crnković, Ivona Traunkar

Dodatne infromacije o projektu, projektnim aktivnostima i rezultatima.

Fakultet za matematiku sudjeluje u projektu Future Art and Science Industrial Heritage (FASIH) koji je odobren za financiranje u okviru programa Kreativna Europa (engl. Creative Europe Programme) – Kultura.

Suradnja umjetnosti i znanosti uz korištenje novih medija mogu predložiti inspirativne puteve do održive i promišljene budućnosti globalne Europe. FASIH nastoji povezati suvremene modele revalorizacije i revitalizacije industrijske baštine korištenjem digitalnih tehnologija te pružiti nove pristupe promicanju vrijednosti kulturne, znanstvene i industrijske baštine privlačne novim generacijama. Projekt se fokusira na interdisciplinarno umjetničko-znanstveno istraživanje industrijske i kulturne baštine te otkrivanje, istraživanje i vrednovanje onih arhitektonskih dostignuća i nematerijalnih procesa koji su obilježili modernu povijest Beograda, Rijeka i Trbovlja. Završni dio projekta obilježit će izložbe u sva tri grada kojima će pokazati rezultati suradnje.

Koordinator projekta je Centar za promociju nauke iz Srbije. Uz Sveučilište u Rijeci i Akademiju primijenjenih umjetnosti Sveučilišta, kao partneri na projektu uključeni su i Prirodoslovni muzej iz Rijeke, Muzej nauke i tehnike iz Beograda (Srbija) te Zavod za kulturo – Delavski dom iz Trbovlja (Slovenija).

Projektni tim s Fakulteta za matematiku: Bojan Crnković, Vedrana Mikulić Crnković (voditelj), Ivona Traunkar

Dodatne informacije

Projekt e-Sveučilišta se financira iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021. – 2026.

Hrvatska akademska i istraživačka mreža – CARNET nositelj je projekta e-Sveučilišta koji ima za cilj unaprjeđenje kvalitete i dostupnosti sustava visokog obrazovanja, osnaživanjem fleksibilnosti i inovativnosti javnih visokoškolskih ustanova (VU) kroz podršku ulaganjima u digitalnu nastavnu infrastrukturu. Temeljne aktivnosti projekta uključuju ulaganja u:

  • mrežnu i računalnu infrastrukturu
  • opremu i povezane servise
  • aktivnosti kibernetičke sigurnosti
  • unaprjeđenje postojećeg informatičkog sustava i povezivanje evidencija u visokom obrazovanju (VO)
  • edukacijsku podršku i obrazovne programe osnaživanja kompetencija nastavnog osoblja za učenje i poučavanje uz podršku digitalne tehnologije
  • podršku i profesionalni razvoj stručnog osoblja.

Fakultet za matematiku sudjeluje u dijeli projekta vezanom za primjenu digitalnih tehnologija u nastavi. Pilot istraživanje kvalitativno je istraživanje čija je glavna svrha uspostava zajednice učenja, dijeljenje dobrih praksi i analiza potreba zaposlenika/ica visokoškolskih ustanova vezano uz primjenu digitalne tehnologije. Očekivani je okvirni period provedbe pilot istraživanja od siječnja do prosinca 2023. godine.

Projekti tim na Fakultetu za matematiku: Bojan Crnković, Vedrana Mikulić Crnković (voditelj)

Erasmus+ projekt „DiToM: Diagnostic Tool in Mathematics“ pokrenut je s prioritetnim ciljem da se razvije nekoliko koordiniranih dijagnostičkih testova putem kojih će se provjeravati matematičko znanje i vještine učenika od 1. do 8. razreda osnovnih škola. Na taj način nastavnicima matematike i učiteljima razredne nastave diljem Europe pruža se podrška u smislu praćenja rada i napredovanja učenika s namjerom da se pravovremeno uoče nedostaci u matematičkom predznanju i usvojenosti osnovnih matematičkih vještina u ključnim fazama procesa učenja matematike, a preduvjet su za savladavanje novih sadržaja. Niz dijagnostičkih testova obuhvatit će sadržaje iz područja brojeva, aritmetike i algebre.  

Voditelj projekta je Sveučilište u Bielefeldu (Njemačka). Projekt je započeo u siječnju 2023. godine i traje tri godine.

Projektni tim s Fakulteta za matematiku: Doris Dumičić Danilović (voditelj), Ana Grbac, Sanja Rukavina i Marina Šimac 

Sveučilište u Rijeci partner je na europskom projektu Blue Connect u okviru kojega se organizira Noć istraživača 2022. i 2023. godine. Fakultet za matematiku uključen je u provedbu različitih projektnih aktivnosti: Noć istraživača, Istraživači u školama, promocija Noći i sl.

Više informacija

Nositelj projekta je Centar tehničke kulture Rijeka, a projekt se provodi zajedno s partnerima: Astronomskim društvom Višnjan, Connect IT udrugom za razvoj informacijsko komunikacijskih tehnologija, Gradom Rijeka, Međimurskim informatičkim klubom Čakovec, Sveučilištem u Rijeci, Tehničkim fakultetom u Rijeci, Zajednicom tehničke kulture Zadarske županije, Zajednicom tehničke kulture Karlovac i Zajednicom tehničke kulture Split

Zadaća fakulteta u projekti je osmisliti i provesti edukaciju članova udruga na temu popularizacije STEM-a, posebno matematike, te voditi edukatore iz udruga u osmišljavanju i provedbi aktivnosti koje za cilj imaju popularizaciju STEM-a. S obzirom na bogato iskustvo u popularizaciji matematike, očekujemo se da ćemo kroz projekte aktivnosti motivirati udruge da i one u većoj mjeri populariziraju matematiku i to kroz inovativne i interdisciplinarne aktivnosti. Za nas sudjelovanje u projektu predstavlja priliku da razmjenom iskustva povećamo i kvalitetu svojih dosadašnjih aktivnosti, ali i da kroz suradnju osmislimo nove kreativne načine popularizacije STEM, a posebno matematike, te na taj način povećamo matematičku pismenost mladih.

Izuzetno nas veseli suradnja na osmišljavanju STEM parka i STEM laba.

Projektni tim s Fakulteta za matematiku: Bojan Crnković, Vedrana Mikulić Crnković (voditelj), Ivona Traunkar

Dodatne informacije

Projekt EnLeMaH ima za cilj promicanje aktivnog rada učenika u području funkcija. U tu svrhu razvija se stručno usavršavanje u kojem se razvijaju kompetencije nastavnika za omogućavanje aktivnog rada na daljinu ili nastave kod kuće.

Projektni tim na Fakultet za matematiku: Doris Dumičić Danilović, Sanja Rukavina (voditelj), Marina Šimac

Dodatne infromacije o projektu, projektnim aktivnostima i rezultatima.

Cilj je projekta osmisliti i učiniti dostupnim paket različitih mjera koje će nakon završetka projekta rezultirati većom zastupljenošću interdisciplinarnosti u nastavi matematike. Mjere uključuju osmišljavanje i provedbu interdisciplinarnih aktivnosti s učenicima koristeći interdisciplinarne metode rada, izradu scenarija koji će biti dostupni edukatorima i edukaciju učitelja kojom će steći potrebne kompetencije za osmišljavanje i provedbu takvih aktivnosti.

Nositelj projekta je Sveučilište u Rijeci, a projekt koordinira Fakultet za matematiku. Partnerske organizacije su: Sveučilište u Mostaru, Univerzitet u Novom Sadu, Univerza na Primorskem, Centar tehničke kulture Rijeka, Osnovna škola heroja Janeza Hribarja Stari trg pri Ložu, Osnovna škola Nikola Tesla.

Voditelj projekta: Vedrana Mikulić Crnković

Projektni tim na Fakultet za matematiku: Bojan Crnković, Vedrana Mikulić Crnković, Ivona Traunkar

Dodatne infromacije o projektu, projektnim aktivnostima i rezultatima.

U okviru ovog Erasmus+ projekta, kojeg koordinira Fakultet za organizaciju i informatiku Sveučilišta u Zagrebu, a Sveučilište u Rijeci je jedan od partnera, cilj izrada i implementacija inovativnih pedagogija (metoda učenja i poučavanja) usklađenih s vrednovanjem studenata.

Projekti tim na Fakultetu za matematiku: Vedrana Mikulić Crnković

Dodatne informacije

Sveučilištu u Rijeci provodit projekt Strateška internacionalizacija diplomskih studija matematike i biotehnologije – OPTILIFE financiran iz Europskog socijalnog fonda (ESF), Operativni program „Učinkoviti ljudski potencijali” 2014.-2020.

Koordinator projekta je Sveučilište u Rijeci s Odjelom za biotehnologiju i Odjelom za matematiku, a partneri na projektu su Filozofski fakultet u Rijeci i tvrtka LogIN d.o.o. 

Projektom OPTILIFE omogućit će se povećanje kvalitete i jačanje kapaciteta Sveučilišta u Rijeci za internacionalizaciju kroz razvoj i izvedbu prve godine novog diplomskog studija „Biotehnološka istraživanja znanosti o životu“ te razvoj novog modula Optimizacija i izvedbu dijela studija „Diskretna matematika i primjene“ temeljenih na novim zahtjevima tržišta rada. Projekt ima za cilj poticati znanstvenu izvrsnost, mobilnost, poboljšati kvalitetu i relevantnost visokog obrazovanja kroz internacionalizaciju visokog obrazovanja.  

Dodatne informacije

STEMp – Razvoj modernih studijskih programa za izobrazbu nastavnika informatike, tehnike, biologije, kemije, fizike i matematike na temeljima razvoja Hrvatskog kvalifikacijskog okvira (2015-2016)

STEM INTERAKTIV PRHG – Razvoj novih kurikula i digitalnih sadržaja (2015-2016)

Ažurirano 19.09.2023.

Skip to content