Projekti

Erasmus+ projekt SciMaG (1.9.2023. – 31.8.2026.)

Projekt FASIH (1.2.2023. – 31.7.2025.)

e-Sveučilište (1.1.2023. – 31.12.2023.)

Erasmus+ projekt DiToM (31.12.2022.-30.12.2025.) 

Projekt Blue Connect (1.5.2022. – 30.9.2023.)

Projekt STEM(AJMO!) (1.7.2021. – 30.6.2023.)

Erasmus+ projekt EnLeMaH (1.4.2021. – 31.3.2023.)

Erasmus+ projekt InAMath (1.9.2020. – 28.2.2023.)

Projekt RAPIDE (1.3.2021. – 28.2.2023.)

Projekt OPTILIFE (12.10.2018. – 11.10.2021.)

STEMp – Razvoj modernih studijskih programa za izobrazbu nastavnika informatike, tehnike, biologije, kemije, fizike i matematike na temeljima razvoja Hrvatskog kvalifikacijskog okvira (2015-2016)

STEM INTERAKTIV PRHG – Razvoj novih kurikula i digitalnih sadržaja (2015-2016)

Ažurirano 25.02.2024.

Skip to content