Upisi

Odluke o upisima za 2023./2024. ak. god.

Odluka o visini školarina, pravu studenata na subvenciju troškova školarina te uvjetima i kriterijima participiranja studenata u troškovima školarina u 2023./2024. ak. god.

Odluka o visini i namjeni upisnina u 2023./2024. ak. god.

Odluka o troškovima razredbenih postupaka za upise u 2023./2024. ak. god.

Odluka o odobravanju plaćanja participacije troškova studija na rate

Sveučilišni prijediplomski studij Matematika u trajanju od tri godine (prvostupnik matematike)

Temeljem Odluke Senata Sveučilišta u Rijeci od 21. ožujka 2023. godine, Sveučilište u Rijeci objavljuje Natječaj za upis u I. godinu sveučilišnih prijediplomskih, sveučilišnih integriranih prijediplomskih i diplomskih studija te stručnih prijediplomskih studija Sveučilišta u Rijeci i njegovih sastavnica u akademskoj godini 2023./2024.

Upisi u 1. godinu sveučilišnog prijediplomskog studija Matematika provodit će se online putem web aplikacije. Pristupnici će u svoj pretinac e-pošte dobiti upute za upis i poveznicu za internetsku aplikaciju.

Upisi će se provoditi online putem web aplikacije. Upute za pristup aplikaciji, popis dokumenata potrebnih za upise te podatci za uplatu troškova upisa i participacije u školarini objavljeni su u nastavku i kao i na web stranici Studentske službe.

  • Ljetni upisni rok: 20. srpnja 2023. godine
  • Jesenski upisni rok: 20. rujna 2023. godine  

Upute popis dokumenata potrebnih za upise te podatci za uplatu troškova upisa i participacije u školarini za upis u prvu godinu sveučilišnog prijediplomskog studija Matematika u ak. god. 2023./2024. u ljetnom roku.

VAŽNO! Svjedodžbe o položenoj državnoj maturi dostavit će se početkom nastave, ako se iste izdaju nakon upisa.

Raspored pripremnog seminara

Obrazac za pripremni seminar iz matematike

Mole se kandidati koji su prijavili mail prilikom prijave na državnu maturu s domenom skole.hr (npr. pero.peric@skole.hr) da se jave Evidenciji studentske službe na e-mail ili telefon i dostave drugu mail adresu (npr. pero.peric@gmail.com).


Upis je moguć za kandidate koji na rang listi imaju upisni broj. 

Pristupnik treba obaviti prijavu upisa koristeći internetsku aplikaciju počevši 19. srpnja 2023. od 18:00 do 23:59 sati. Upis se obavlja isključivo 20. srpnja 2023. od 8:00 do 14:00 sati te kandidati moraj biti online i slijediti korake.

Za sva pitanja u vezi postupka upisa možete se obratiti Studentskoj službi na brojeve telefona +385 51 584 771; +385 51 584 772 ili elektroničkom poštom studentskasluzba@uniri.hr

Preuzmite datoteke:

  1. slika_potpis.jpeg.

Skenirajte Vašu sliku i potpis, spremite na računalo te jednim od programa za uređivanje slika (npr. MS Paint) zalijepite sliku i potpis u za to predviđena polja te spremite u istom obliku (slika_potpis.png).

Na ovoj poveznici:  Ispunite sportski obrazac (obvezno)

Nakon uspješnog aktiviranja AAI@EduHr  korisničkog računa potrebno se prijaviti na “STUDOMAT” kako bi ažurirali svoje osobne podatke (dostupno od 20.07.2023. do 30.09.2023.):

UPUTEPrijava_na_studomat_za_ ažuriranje osobnih podataka


Uvjeti upisa

Ocjene iz srednje škole

NazivVrednovanje
Prosjek svih ocjena40%

Obavezni dio državne mature

PredmetRazinaVrednovanje
Hrvatski jezikB5%
MatematikaA50%
Strani jezikB5%

Izborni dio državne mature

Nije zahtjev studija.

Rezultati natjecanja

NazivRazredPlasmanVrednovanje
Državno natjecanje iz matematike1.-4. razredsudjelovanjeizravan upis
Državno natjecanje iz fizike1.-4. razredsudjelovanjeizravan upis

Upisna kvota za upis na preddiplomski studij Matematika je 45.

Na temelju odluke Senata (KLASA: 007-01/23-03/02, URBROJ: 2170-137-03-23-219 od 20. lipnja 2023. godine) Sveučilište u Rijeci objavljuje NATJEČAJ za upis u I. godinu sveučilišnih diplomskih i stručnih diplomskih studija u 2023./2024. ak. god.

Upute o upisu 1. godine diplomskih studija
Slika i potpis

Diplomski studij Matematika (smjer: nastavnički) u trajanju od dvije godine
(magistar/magistra edukacije matematike)

Upis na diplomski studij Matematika (smjer: nastavnički) moguć je uz jedan od sljedećih uvjeta:

  • Pristupnici koji su završili sveučilišni prijediplomski studij i pritom stekli minimalno 125 ECTS bodova iz matematičkih kolegija, što se utvrđuje na temelju dostavljenih dokumenata.
  • Pristupnici koji su završili sveučilišni prijediplomski studij i pritom stekli minimalno 110 ECTS bodova iz matematičkih kolegija i položili provjeru znanja koju u tu svrhu organizira Fakultet za matematiku, što se utvrđuje na temelju dostavljenih dokumenata.

Prijave za pristup provjeri znanja zaprimaju se svake godine do 15. svibnja, a ispitni rok za provjeru znanja traje od 1. lipnja do 15. srpnja.

Od akademske godine 2017./2018. na Fakultetu za matematiku Sveučilišta u Rijeci moguće je Diplomski sveučilišni studij Matematika – smjer nastavnički, pohađati u izvanrednom statusu (izvanredni studij).

Upisna kvota za upis na diplomski studij Matematika (smjer nastavnički) za akademsku godinu 2023./2024. je: 11 redovitih studenata i 10 izvanrednih studenata.  

Diplomski studij Matematike i informatike (smjer: nastavnički) u trajanju od dvije godine (magistar/magistra edukacije matematike i informatike)

Upis na diplomski studij Matematika i informatika (smjer: nastavnički) moguć je uz jedan od sljedećih uvjeta:

  • Pristupnici koji su završili sveučilišni prijediplomski studij i pritom stekli minimalno 125 ECTS bodova iz matematičkih kolegija, što se utvrđuje na temelju dostavljenih dokumenata.
  • Pristupnici koji su završili sveučilišni prijediplomski studij i pritom stekli minimalno 110 ECTS bodova iz matematičkih kolegija i položili provjeru znanja koju u tu svrhu organizira Fakultet za matematiku, što se utvrđuje na temelju dostavljenih dokumenata.

Prijave za pristup provjeri znanja zaprimaju se svake godine do 15. svibnja, a ispitni rok za provjeru znanja traje od 1. lipnja do 15. srpnja.

Upisna kvota za upis na diplomski studij Matematika i informatika (smjer nastavnički) za akademsku godinu 2023./2024. je 11 studenata.  

Diplomski studij Diskretna matematika i primjene u trajanju od dvije godine
(magistar/magistra matematike, smjer Diskretna matematika i primjene)

Upis na diplomski studij Diskretna matematika i primjene moguć je uz jedan od sljedećih uvjeta:

  • Pristupnici koji su završili sveučilišni prijediplomski studij i pritom stekli minimalno 125 ECTS bodova iz matematičkih kolegija, što se utvrđuje na temelju dostavljenih dokumenata.
  • Pristupnici koji su završili sveučilišni prijediplomski studij i pritom stekli minimalno 110 ECTS bodova iz matematičkih kolegija i položili provjeru znanja koju u tu svrhu organizira Fakultet za matematiku, što se utvrđuje na temelju dostavljenih dokumenata.

Za spomenute se studije kreira rang-lista temeljena na prosjeku ocjena studenta postignutom na završenom odgovarajućem sveučilišnom prijediplomskom studiju.

Ako je student završio odgovarajući sveučilišni prijediplomski studij te stekao odgovarajuće zvanje prvostupnika (baccalaureusa), prijavljuje se na način opisan Natječajem.

Upisna kvota za upis na diplomski studij Diskretna matematika i primjene za akademsku godinu 2023./2024.  je 16 studenata.

Rang liste – rezultati razredbenog postupka

Nakon objave konačnih rang lista, upisi na diplomske studije vršit će se online putem web aplikacije u četvrtak, 28. rujna 2023. Detaljnije informacije o upisima možete pronaći na stranici 
http://studentska.uniri.hr/dokumenti/MATEMATIKA_DIPLOMSKI_23_24.pdf.

Rezultati razredbenog postupka na diplomskom sveučilišnom studiju Diskretna matematika i primjene

Rezultati razredbenog postupka na diplomskom sveučilišnom studiju Matematika – nastavnički smjer

Rezultati razredbenog postupka na diplomskom sveučilišnom studiju Matematika i informatika – nastavnički smjer

Rezultati razredbenog postupka na diplomskom sveučilišnom studiju Matematika – nastavnički smjer (izvanredni studij)

Ažurirano 26.09.2023.

Skip to content