Upisi

Odluke Senata Sveučilišta u Rijeci

Odluka o broju upisnih mjesta u 2024./2025. ak.. god. za prijediplomske, integrirane i diplomske studije.

Odluka o iznosu školarina, pravu studenata na subvenciju troškova školarina te uvjetima i kriterijima participiranja studenata u troškovima školarina u 2024./2025. ak. god.

Odluka o iznosu naknade za provođenje razredbenih postupaka za upise u prvu godinu studija 2024./2025. ak. god.

Odluka o iznosu naknade za provođenje dodatnih provjera znanja, vještina i sposobnosti za upise u prvu godinu studija u 2024./2025. ak. god.

Odluka o visini upisnina i njihovom namjenskom rasporedu u 2024./2025. ak. god.

Upisi na Sveučilišni prijediplomski studij Matematika

Upisi na Sveučilišne diplomske studije

Upisi u više godine studija

Ažurirano 03.06.2024.

Skip to content