Suradnje

Sveučilište u Rijeci

Sveučilište u Rijeci, Odjel za biotehnologiju

 • Matematika s osnovama statistike

Sveučilište u Rijeci, Medicinski fakultet

 • Matematika s osnovama statistike

Sveučilište u Rijeci

 • Matematika 1 (Studij politehnike)
 • Matematika 2 (Studij politehnike)
 • Matematika 3 (Studij politehnike)

Sveučilište u Rijeci, Građevinski fakultet

 • Linearna algebra 1 (preddiplomski studij)
 • Matematička analiza 1 – vježbe (preddiplomski studij)
 • Matematika 1 – vježbe (stručni studij)
 • Matematika 2 (stručni studij)
 • Odabrana poglavlja inženjerske matematike (stručni diplomski studij)
 • Vjerojatnost i statistika – vježbe (diplomski studij)

Sveučilište u Rijeci, Fakultet za fiziku

 • Matematička analiza 1 (preddiplomski studij)
 • Linearna algebra 1 (preddiplomski studij)
 • Matematička analiza 2 (preddiplomski studij)
 • Linearna algebra 2 (preddiplomski studij)
 • Matematička analiza 3 (izborni kolegij, preddiplomski studij)
 • Kombinatorika (izborni kolegij, preddiplomski studij)
 • Kompleksna analiza (izborni kolegij, preddiplomski studij)
 • Diferencijalne jednadžbe (preddiplomski studij)
 • Euklidski prostori (preddiplomski studij)
 • Matematička logika (preddiplomski studij)
 • Uvod u vjerojatnost i matematičku statistiku (preddiplomski studij)
 • Uvod u diferencijalnu geometriju
 • Metodika nastave matematike I
 • Metrički prostori
 • Metodika nastave matematike II
 • Teorija skupova
 • Metodička praksa iz matematike I
 • Algebarske strukture
 • Seminar I
 • Modeli geometrije
 • Linearno programiranje
 • Algebra I
 • Mjera i integral
 • Teorija brojeva
 • Teorija grafova
 • Vektorski prostori I
 • Konačne geometrije
 • Permutacijske grupe
 • Uvod u teoriju dizajna
 • Metodička praksa iz matematike II
 • Uvod u diferencijalnu geometriju
 • Povijest matematike
 • Seminar II

Sveučilište u Rijeci, Fakultet informatike i digitalnih tehnologija

 • Matematika 1
 • Matematika 2
 • Osnove vjerojatnosti i statistike
 • Matematika 3
 • Kombinatorika
 • Diskretna matematika
 • Numerička matematika
 • Vjerojatnost

  Sveučilište u Rijeci, Tehnički fakultet

  • Matematika 1 (vježbe)
  • Matematika 2 (vježbe)

  Ažurirano 13.07.2023.

  Skip to content