Znanost

Fakultet za matematiku ima 32 djelatnika, od kojih je 21 doktora znanosti (16 u znanstveno-nastavnim zvanjim) i jedan magistar znanosti te jedna administrativna djelatnica. Od osnutka Fakulteta 2008. godine 18 djelatnika Fakulteta steklo je akademski stupanj doktora znanosti iz područja matematike.

Djelatnici Fakulteta za matematiku sudjeluju u radu (kao voditelji, istraživači ili znanstveni novaci) na 13 projekata.

Na Fakultetu za matematiku djeluju tri zavoda.

Najveći znanstveni skup koji je Fakultet organizirao je Peti hrvatski matematički kongres 2012 (193 sudionika iz 15 država, šest plenarnih predavanja, osam pozvanih predavanja, 104 kratka priopćenja, 15 posterskih prezentacija, tri okrugla stola s aktualnim temama iz matematike i nastave matematike u Hrvatskoj).

Ažurirano 07.09.2023.

Skip to content