Studiranje

Fakultet za matematiku Sveučilišta u Rijeci organizira i izvodi sljedeće studije:

Odjel za matematiku sudjeluje u organizaciji i izvođenju Sveučilišnog poslijediplomskog studija Matematika Sveučilišta J.J. Strossmayera u Osijeku, Sveučilišta u Rijeci, Sveučilišta u Splitu i Sveučilišta u Zagrebu. U sklopu Sveučilišnog poslijediplomskog studija Matematike na Odjelu za matematiku od 2008. održava se Seminar za konačnu matematiku, a od 2019. godine Seminar za matematičku analizu i primjene.

Broj Studentske službe je (051) 584 771.

Ažurirano 18.09.2023.

Skip to content