Alumni

Sveučilišni prijediplomski studij Matematika
(sveučilišni prvostupnik/prvostupnica matematike)

Ime i prezimeDatum obrane završnog radaTema završnog radaMentor
MARIJA BRIŠKA19. rujna 2022.Nožišne krivuljedoc. dr. sc. Milena Sošić
MARTINA BARABA22. srpnja 2022.Primjena optimizacije u financijama prof. dr. sc. Dean Crnković
ANA FABLE19. rujna 2022. Linearne rekurzijedr. sc. Sara Ban
MARINA CELESTE GAŠPARINI02. srpnja 2022.Prirodna jednadžba ravninskih krivuljadoc. dr. sc. Milena Sošić
KRISTINA GLAVAN27. rujna 2022.Simetrijamr. sc. Ines Radošević Medvidović
TEJA GRŽINČIĆ18. srpnja 2022.Pgfplots paket u LaTeXudoc. dr. sc. Marija Maksimović
MARTINA HRMAN18. srpnja 2022.Politopi i Eulerova formuladr. sc. Ana Grbac
MANOLA LICUL19. rujna 2022.Primjena teorije grafova u umjetnoj inteligencijidoc. dr. sc. Andrea Švob
JULIJANA MAŠOVIĆ20. rujna 2022.Magični kvadratidr. sc. Sara Ban
ELENA MIKULIĆ18. srpnja 2022.Krivulje Marije Agnesidoc. dr. sc. Milena Sošić
SANDRA OBADIĆ18. srpnja 2022.Neke familije incidencijskih geometrijadoc. dr. sc. Andrea Švob
MATEA PETOHLEP20. srpnja 2022.Povezanost grafadoc. dr. sc. Marina Šimac
DORIS PETRUŠIĆ20. rujna 2022.Linearni kodovidoc. dr. sc. Andrea Švob
KARLA ŠVEC10. rujna 2022.Izrada postera u LaTeXudoc. dr. sc. Marija Maksimović
DANIJELA VRETENAR19. rujna 202.Digrafovi i turniridr. sc. AnaGrbac
PAOLA VUKONIĆ19. rujna 2022.Grupe simetrija i kristalografijadoc. dr. sc. Ines Radošević Medvidović
Ime i prezimeDatum obrane završnog radaTema završnog radaMentor
SEBASTIAN BANKO09. prosinca 2020.Funkcije koje čuvaju metrikudoc. dr. sc. Vera Tonić
MARTINA BENIĆ21. rujna 2021.Triangulirani grafovidoc. dr. sc. Marina Šimac
IVANA BRCKAN27. rujna 2021. Izrada web stranice o primjerni TikZ paketa u matematičkim dokumentimadoc. dr. sc. Marija Maksimović
KLAUDIJA BREZAK19. srpnja 2021.Mathieuove grupe i wittovi dizajnidoc. dr. sc. Andrea Švob
DORA BRLEK21. rujna 2021.Transcedentnost broja edr. sc. Nevena Jurčević Peček
MARGARETA CRNČIĆ20. srpnja 2021.Standardne Youngove tablice i permutacijedoc. dr. sc. Nina Mostarac
LUKA JELIĆ22. studenog 2021.Neke čudovišne funkcije u realnoj analiziizv. prof. dr. sc. Danijel Krizmanić
IVAN JOVANOVIĆ19. srpnja 2021.Reprezentacije “quivera”doc. dr. sc. Marijana Butorac
NIKOLA LOVRIĆ28. rujna 2021.Dinamički dokaz van der Waerdenovog teoremaizv. prof. dr. sc. Davor Dragičević
IVANA MIKIĆ20. rujna 2021.Hipergrafovidoc. dr. sc. Andrea Švob
MAJA MILANOVIĆ28. rujna 2021.Bipartitni grafovidoc. dr. sc. Nina Mostarac
TEA PAULIĆ20. rujna 2021.Matematičke igre: igra Spot it!izv. prof dr. sc. Vedrana Mikulić Crnković
ENA PINTARIĆ27. rujna 2021.Paradoksi glasovanjadr. sc. Sara Ban
KARMEN RABAR07. listopada 2020.Primjene zlatnog reza i zlatna spiraladoc. dr. sc. Milena Sošić
ELENA SABOLEK28. rujna 2021.Šahovska matematikadoc. dr. sc. Marina Šimac
PATRICIJA SAKAČ22. rujna 2021.Matrice slične svojim inverzimadoc. dr. sc. Marijana Butorac
ANTONIO ŠPAC20. srpnja 2021.Dominacija u grafudoc. dr. sc. Marina Šimac
ANJA VIGNJEVIĆ20. rujna 2021.Teoremi o inverznoj te implicitno zadanoj funkcijiizv. prof. dr. sc. Davor Dragičević
LEA VUČKOVIĆ17. rujna 2021.Evolute i evolvente krivulja u ravninidoc. dr. sc. Milena Sošić
LEO VUGRINEC17. rujna 2021.Pitagorine trojkedoc. dr. sc. Sanda Bujačić Babić
Ime i prezimeDatum obrane završnog radaTema završnog radaMentor
ANABELA BABIĆ25. lipnja 2019. 100 zatvorenika i žaruljaizv. prof. dr. sc. Bojan Crnković
MAJA BAN15. rujna 2020.Osnovne konstrukcije ravnalom i šestarommr. sc. Ines Radošević Medvidović
NIKOLINA FLUKS15. srpnja 2020. Primjena topologije u teoriji opće ravnotežedoc. dr. sc. Ivana Slamić
ANTONIA GLAVAŠ23. rujna 2020.Fraktalna geometrijamr. sc. Ines Radošević Medvidović
MONIKA GVOŽĐAK18. rujna 2020.Modulidr. sc. Nevena Jurčević Peček
NIKOLINA KLARIĆ22. rujna 2020.Uvod u kemijsku teoriju grafovadoc. dr. sc. Doris Dumičić Danilović
MARTA KOCIJAN29. rujna 2020.Piramidalni brojevidoc. dr. sc. Ana Jurasić
ARIJAN KOVAČ15. rujna 2020.Matematika u staroegipatskoj arhitekturi mr. sc. Ines Radošević Medvidović
IVAN LOVRO KOVAČIĆ16. rujna 2020.Hermitski funkcionali i pripadne formedr. sc. Sara Ban
DANIJEL LEONI16. srpnja 2020.Primjene Dirchletovog principadr. sc. Marina Šimac
RENATA LIVAJA22. rujna 2020.Binomni identiteti alternirajućeg predznakadr. sc. Marina Šimac
SVEN LUKAČIĆ15. srpnja 2020.Implementacija metoda za šifriranje u Pythonudoc. dr. sc. Marija Maksimović
ARON SUBOTIĆ16. rujna 2020.LU faktorizacijadr. sc. Nina Mostarac
DANIEL ŠANKO16. srpnja 2020.Rangiranje sportskih momčadi korištenjem linearne algebredoc. dr. sc. Marijana Butorac
DINO TRUPKOVIĆ23. rujna 2020.Wienerov indeksdr. sc. Nina Mostarac
Ime i prezimeDatum obraneTema završnog radaMentor
MIRZA DŽAFERAGIĆ10. rujna 2019.DoS napadidoc. dr. sc.Tajana Ban Kirigin
ANA MARIJA FILIPAS10. rujna 2019.Sturmove i Ribaucourove krivuljedoc. dr. sc. Milena Sošić
NIKOLA GRABOVAC17. rujna 2019.Jednostavni proces grananjadoc. dr. sc. Danijel Krizmanić
RUDOLF GREPL18. rujna 2019.Primjene teorije grafova u ekonomijidoc. dr. sc. Doris Dumičić Danilović
LUCIJA HABUN17. rujna 2019. Neka osnovna svojstva jako regularnih grafova i implementacija u programskom jeziku GAPdoc. dr. sc. Marija Maksimović
MATEA HORVAT15. srpnja 2019.Lucasov problem oženjenih parovadr. sc. Marina Šimac
DIANA KATANČIĆ18. rujna 2019.Broj pimr. sc. Ines Radošević Medvidović
INES KLASIĆ19. rujna 2019.Arhimedove kružniceRene Sušanj, viši predavač
IVANA KOVAČ15. srpnja 2019.Bilinearne i kvadratne formedr. sc. Nevena Jurčević Peček
MAJA MAGIĆ17. rujna 2019.Linearna algebra iza rada GPS-adoc. dr. sc. Marijana Butorac
BARBARA MATAJČIĆ19. rujna 2019.Traktrisadoc. dr. sc. Milena Sošić
BERNARDA MISER30. rujna 2019. Lucasovi brojevidr. sc. Marina Šimac
MATEJ OGUIĆ15. rujna 2019.Laplacijan grafadr. sc. Nina Mostarac
JELENA PIRNER15. rujna 2019.Modularne (Dedekindove) rešetkeRene Sušanj, viši predavač
MAGDALENA PLEMENČIĆ13. rujna 2019.Fourierovi redovi i primjene u procesiranju zvukadoc. dr. sc. Ivana Slamić
MARIJA RAHAN30. rujna 2019.Crtanje grafova funkcija pomoću Tikz/PGF-adoc. dr. sc. Marija Maksimović
DORA STANIŠIĆ15. srpnja 2019.Liejeve algebre od Zn i Zn×Zmdoc. dr. sc. Marijana Butorac
MATEA ŠALATA23. rujna 2019. Uvod u varijacijski račundoc. dr. sc. Davor Dragičević
PETRA TALAN18. rujna 2019. Primjene Hadamardovih matricadoc. dr. sc. Andrea Švob
EMA TRETINJAK10. rujna 2019.Problem hanojskih tornjeva i njegovo modeliranje transformacijom multiskupovadoc. dr. sc. Tajana Ban Kirigin
MARTINA TURKOVIĆ18. rujna 2019.Cayleyjevi grafovidoc. dr. sc. Andrea Švob
SANJA VAREŠANIN15. srpnja 2019.Eulerov pravacRene Sušanj, viši predavač
HELENA VUKOVIĆ27. rujna 2019.Primjena integralnog računa u ekonomijidoc. dr. sc. Ivana Slamić
Ime i prezimeDatum obraneTema završnog radaMentor
IVANA BAČIĆ16. srpnja 2018.Geometrijski grafovi
(Geometric graphs)
doc. dr. sc. Andrea Švob
ANA BAJAC17. rujna 2018.Chevalleyeve baze prostih Liejevih algebri
(Chevalley bases for the simple Lie algebras)
doc. dr. sc. Marijana Butorac
SARA BEKAVAC18. rujna 2018.Pasja krivulja (Pursuit curve)doc. dr. sc. Milena Sošić
JOSIPA BOGOVIĆ16. srpnja 2018.O nekim zanimljivim problemima u elementarnoj matematici
(On some interesting problems in elementary mathematics) 
doc. dr. sc. Andrea Švob
REBEKA GAŠPARIĆ16. srpnja 2018.Jordanov teorem i primjene
(The Jordan curve theorem and its applications)
dr. sc. Ivana Slamić
ANAMARIJA GERČER11. srpnja 2018.Interpolacijski polinom više varijabli
(Multivariate interpolation polynomial) 
doc. dr. sc. Bojan Crnković
MARTINA KRIŽANAC11. listopad­­a 2017.Lewis Carollova metoda računanja matrica
(Lewis Caroll’s method for evaluating determinants)
doc. dr. sc. Marijana Butorac
NIKOLINA LONČAR31. kolovoz 2018.Oktonioni i Liejeva algebra tipa G2
(Octonions and Lie algebra of type G2)
doc. dr. sc. Marijana Butorac
VALENTINO MARKOVIĆ16. srpnja 2018.Krivulje četvrtog reda. Nikomedova konhoida
(Curves of the fourth order. Conchoid of Nicomedes)
dr. sc. Milena Sošić
SAMANTA MATKOVIĆ21. rujna 2018.Generalizirani inverzi matrica
(Generalized inverses of matrices)
dr. sc. Nina Mostarac
DINA MLACOVIĆ17. rujna 2018.Neki problemi u kombinatornoj geometriji
(Some problems in combinatorial geometry)
dr. sc. Marina Šimac
MATTEA NASIĆ17. rujna 2018.Modeliranje vibracija primjenom linearnih diferencijalnih jednadžbi
(Modelling vibrations with second-order linear ODEs)
mr. sc. Ines Radošević Medvidović
FILIPA OMAZIĆ18. rujna 2018.Persejeve krivulje
(Curves of Perseus)
doc. dr. sc. Milena Sošić
MATEA PIRŠLJIN17. rujna 2018.Dokazi Wedderburnova teorema koji koriste teoriju brojeva i algebru
(Proofs of Wedderburn’s theorem using number theory and algebra)
izv. prof. dr. sc. Neven Grbac
MIJO RADOŠ3. travnja 2018.Teorija igara i primjene u ekonomiji
(Game theory and applications to business)
prof. dr. sc. Sanja Rukavina
JELENA RAJTER11. srpnja 2018.Steinerova krivulja. Astroida
(Steiner curve. Astroid)
dr. sc. Milena Sošić
IVANA ROGINIĆ16. srpnja 2018.Calkin-Wilf enumeracija
(Calkin-Wilf enumeration)
doc. dr. sc. Tajana Ban Kirigin
KAJA SABOL18. srpnja 2018.Grupe malog sudokua
(Groups of mini sudokus)
dr. sc. Marija Maksimović
KRISTINA STANKOVIĆ18. rujna 2018.Kriptografija kroz igru
(Cryptography games)
dr. sc. Marija Maksimović
IRENA ŠIMAC18. srpnja 2018.Analitičke metode u teoriji brojeva (Analytics methods in number theory)doc. dr. sc. Ana Jurasić
MARIJA ŠULOG 18. srpnja 2018.Cirkularne matrice
(Circulant matrices)
dr. sc. Nina Mostarac
ELIZABETA UDOVIČIĆ17. rujna 2018.Simsonov pravac
(Simson line)
Rene Sušanj, viši predavač
TAMARA UGARKOVIĆ18. rujna 2018.Spektralni radijusi nekih grafova
(Spectral radius of some graphs)
doc. dr. sc. Doris Dumičić Danilović 
SILVIJE VUKUŠIĆ31. kolovoza 2018.Relacije definirane na nekim konačnim skupovima
(Relations defined on some finite sets)
doc. dr. sc. Andrea Švob
MARTINA ZUBAC18. rujna 2018.Kvadratni ostatci
(Quadratic residues)
doc. dr. sc. Ana Jurasić
Ime i prezimeDatum obraneTema završnog radaMentor
AGATA STARČEVIĆ25. studenog 2016.Metode dokaza u teoriji brojevadoc. dr. sc. Ana Jurasić
MARJANA JADRIĆ AHMETOVIĆ14. srpnja 2017.Caratheodoryjev teoremdr. sc. Nevena Jurčević Peček
GLORIA LEMAC14. srpnja 2017.Programiranje u GAP-udr. sc. Marija Maksimović
IVANA MAJSTOROVIĆ14. srpnja 2017.Logaritamska spirala i klotoidadr. sc. Milena Sošić
EMMA ŠEPIĆ14. srpnja 2017.Kombinatorička optimizacijaprof. dr. sc. Sanja Rukavina
MARIJA DAMIJANIĆ14. rujna 2017.Uvod u teoriju perkolacijedoc. dr. sc. Danijel Krizmanić
IVANA GLOŽINIĆ14. rujna 2017.Maksimalna sparivanjaprof. dr. sc. Dean Crnković
EMIL MIROSLAV MESARIĆ15. rujna 2017.Diskriminanta polinomaRene Sušanj
ANA POSEDI15. rujna 2017.Jacobijeva metoda za određivanje svojstvenih vrijednosti matricemr. sc. Ines Radošević
ANTE JURJEVIĆ18. rujna 2017.Parcijalno uređeni skupoviprof. dr. sc. Sanja Rukavina
ELA KOVAČIĆ18. rujna 2017.Neriješeni problemi u teoriji brojevadoc. dr. sc. Ana Jurasić
ANA MARIJA KRIZMAN18. rujna 2017.O modelima euklidske ravninedoc. dr. sc. Vedrana Mikulić Crnković
KATARINA MANDALINIĆ18. rujna 2017.Petersenov graf i implementacija u programu Magmadr. sc. Marija Maksimović
ANĐELA MORIĆ18. rujna 2017.Konveksni skupovi u R^n i primjenedr. sc. Nevena Jurčević Peček
ANA ŠUMBERAC18. rujna 2017.Primjena SVD dekompozicijedoc. dr. sc. Bojan Crnković
DINKA IVANOVIĆ19. rujna 2017.Origami i matricedoc. dr. sc. Marijana Butorac
ANAMARI VAŠAREVIĆ  19. rujna 2017.Fareyevi nizovi i iracionalni brojevidoc. dr. sc. Ana Jurasić
IVANA HUDOLETNJAK20. rujna 2017.Algebarske spiraledr. sc. Milena Sošić
JOSIPA MATEŠIĆ20. rujna 2017.Algebarske jednadžbe 3. i 4. stupnja, povijest problemadoc. dr. sc. Vera Tonić
MONIKA ŠIPEK20. rujna 2017.Sinusoidne spiraledr. sc. Milena Sošić
KRISTINA JURJAK21. rujna 2017.Geometrijske strukture u Latex-udr. sc. Andrea Švob
LOVRE PEŠUT21. rujna 2017.Aritmetika kvadratnih poljaizv. prof. dr. sc. Neven Grbac
MONIKA PRPIĆ21. rujna 2017.Osnovna Liejeva teorijaizv. prof. dr. sc. Neven Grbac
PETRA SLUNJSKI21. rujna 2017.Teorija matroidadr. sc. Andrea Švob
MAJA ŠPIRANEC21. rujna 2017.Grafovi i prehrambene mrežeprof. dr. sc. Dean Crnković
AZRA VINKO NOVAK21. rujna 2017.Poopćenje matematičkog trika s 27 karatadoc. dr. sc. Bojan Crnković
ANTE MIKOLČEVIĆ22. rujna 2017.Testovi prostostidoc. dr. sc. Ana Jurasić
NEVENA ŠALINOVIĆ22. rujna 2017.Ravnoteža žiceizv. prof. dr. sc. Nermina Mujaković
NATALI VRETENAR22. rujna 2017.Hiperboličke diferencijalne jednadžbe drugog redaizv. prof. dr. sc. Nermina Mujaković
DORA BARIŠIĆ25. rujna 2017.Incidencijske matrice grafova i usmjerenih grafovaprof. dr. sc. Dean Crnković
KATARINA JURINA25. rujna 2017.Povezani i putevima povezani topološki prostoridr. sc. Ivana Slamić
MANDA JOSIPOVIĆ27. rujna 2017.Grupa simetrija origamijadoc. dr. sc. Marijana Butorac
KRISTINA PEDIĆ27. rujna 2017.Matrične faktorizacijemr. sc. Ines Radošević
TOMISLAV BUKIĆ29. rujna 2017.Modeliranje prirodnih jezika višerazinskim mrežamadoc. dr. sc. Tajana Ban Kirigin
Ime i prezimeDatum obraneTema završnog radaMentor
RICCARDO MANGANO14. srpnja 2016.Teorem o fiksnoj točki i primjenedoc. dr. sc. Ana Jurasić
LUKA FRAN15. srpnja 2016.Metode i modeli za crtanje grafovadr. sc. Doris Dumičić Danilović
SILVIA FRANOVIĆ15. srpnja 2016.Particijska funkcijadoc. dr. sc. Ana Jurasić
BOJAN OSTIĆ15. srpnja 2016.Dolev-Yao model napadačadoc. dr. sc. Tajana Ban Kirigin
APOLINAR BARBIŠ18. srpnja 2016.Ekstremalna teorija grafovadr. sc. Doris Dumičić Danilović
DAVID BOJANIĆ18. srpnja 2016.Tri klasična problema u matematicidr. sc. Andrea Švob
DORIAN ČUDINA18. srpnja 2016.Konveksni skupovi i konveksne funkcijedr. sc. Ivana Slamić
ELA BOJAN19. rujna 2016.Numeričke metode za određivanje korijena polinomadoc. dr. sc. Bojan Crnković
MARTINA FILIĆ19. rujna 2016.Funkcije izvodnice i slučajne sumedoc. dr. sc. Danijel Krizmanić
MARTINA VOLARIĆ19. rujna 2016.Determinanta Cartanove matricedr. sc. Marijana Butorac
MARTINA LIVOVIĆ20. rujna 2016.Programiranje kombinatoričkih zadataka u C++-udr. sc. Marija Maksimović
SANJA MAJKIĆ22. rujna 2016.Diofantske aproksimacijedoc. dr. sc. Ana Jurasić
NIKOLINA LOZINA27. rujna 2016.Modeliranje privatnosti u sustavima suradnjedoc. dr. sc. Tajana Ban Kirigin
RADOSLAV TIČIĆ27. rujna 2016.Sustav prirodne dedukcije za logiku prvog redadoc. dr. sc. Tajana Ban Kirigin
Ime i prezimeDatum obraneTema završnog radaMentor
MORENA SIMČIĆ15. listopada 2014.Rad s CSS stilovima i primjena na izradu mrežne stranice o hiperboliMarija Maksimović
VALENTINO SKOBLJANEC09. srpnja 2015.Matematičko očekivanje i igre na srećudoc. dr. sc. Danijel Krizmanić
HELENA ŠKUNCA09. srpnja 2015.Problem trgovačkog putnika, problem kineskog poštara i Fleuryjev algoritamprof. dr. sc. Dean Crnković
GABRIELA GRDIĆ15. srpnja 2015.Teorem o četiri bojedr. sc. Doris Dumičić Danilović
JELENA CRNJAC15. srpnja 2015.Cantorov skupdr. sc. Ivana Slamić
RINA ANIĆ16. rujna 2015.Primjena konačnih poljadr. sc. Andrea Švob
ANAMARIJA ŽALAC16. rujna 2015.Integracija ODS s adaptivnim korakomdoc. dr. sc. Bojan Crnković
TINA TAKALIĆ16. rujna 2015.Primjena kompleksnih funkcijadr. sc. Andrea Švob
LEA DAMIJANIĆ16. rujna 2015. Cavalierijevi principiRene Sušanj
KRISTINA MARINKOVIĆ16. rujna 2015.Craigov interpolacijski teoremdoc. dr. sc. Tajana Ban Kirigin
BARBARA RAČKI16. rujna 2015.Riemann – Stieltjesov integraldr. sc. Ivana Slamić
ANA VRCELJ17. rujna 2015.Rad s animacijama u Dreamweaveru i primjena
na izradu mrežne stranice o elipsi
dr. sc. Marija Maksimović
MIRKO BURSAĆ17. rujna 2015.Paskalove matricedr. sc. Marijana Butorac
TEA ŠUMBERAC17. rujna 2015.Kompaktnost u R^nizv. prof. dr. sc. Nermina Mujaković
KREŠO HEGOLJ17. rujna 2015.Neautonomne linearne diferencijalne jednadžbedr. sc. Davor Dragičević
MATEA ZUBOVIĆ17. rujna 2015.Singularna dekompozicija matricemr. sc. Ines Radošević
IVONA JERBIĆ18. rujna 2015.Klasične konfiguracije kao grafoviprof. dr. sc. Dean Crnković
IVANA LEGAC24. rujna 2015.Presjeci i prodoridoc. dr. sc. Vedrana Mikulić Crnković
HELEN RAKAS24. rujna 2015.Transcendentne krivulje. Kvadratrise:
Dinostratova kvadratrisa i koheleoida
dr. sc. Milena Sošić
DORIS STRČIĆ30. rujna 2015.Šetnje, staze, putovi i ciklusi u
usmjerenim grafovima
prof. dr. sc. Dean Crnković
Ime i prezimeDatum obraneTema završnog radaMentor
MILAN BLAŽEVIĆ12. srpnja 2013.Spektar grafaprof. dr. sc.  Dean Crnković
MONIKA VRKIĆ15. srpnja 2013.Aproksimacija binomne distribucije normalnom dr. sc. Danijel Krizmanić
MARTINA VUJIĆ15. srpnja 2013.Upotreba programa Excel za rješavanje problema iz matematičke statistikedoc. dr. sc. Vedrana Mikulić Crnković
LUCIJA BENAC15. srpnja 2013.Krivulje trećeg redadr. sc. Milena Sošić
MAJA MIRIĆ17. srpnja 2013.Moebiusova transformacijadr. sc. Ivana Slamić
RENATA ŠKRIVANEK17. srpnja 2013.HTML jezik i izrada mrežnih stranica o konikamaMarija Maksimović
BRANKA BOSANAC20.rujna 2013.Trigonometrijske funkcije i trigonometrijski identitetimr. sc. Katarina Volarić Nižić
ANTONIJA KRANJEC14. srpnja 2014.Fibonaccijevi brojeviMarina Šimac
DAVID TARANDEK16. srpnja 2014.Račun teorija prvog redadr. sc. Tajana Ban Kirigin
INES BISTROVIĆ16. srpnja 2014.Numeričko rješavanje običnih diferencijalnih jednadžbidr. sc. Andrea Švob
BERNARDA DRAGIN16.srpnja 2014.Sustavi običnih diferencijalnih jednadžbidr. sc. Andrea Švob
VALENTINA MALATESTINIĆ17. srpnja 2014.Brocardove figureRene Sušanj
TIHANA SABO16. rujna 2014.Rozetedr. sc. Milena Sošić
TIN ZRINSKI16. rujna 2014.Valna jednadžbaizv. prof. dr. sc. Nermina Mujaković
VENDI ŽIGMAN16. rujna 2014.Diofantske jednadžbeSanda Bujačić
MATTEO MRAVIĆ16. rujna 2014.Rubikova kockaizv. prof. dr. sc. Neven Grbac
IVANA VRBAN16. rujna 2014.Kvocijentni prostoridr. sc. Ivana Slamić
MARINA MIŠURA16. rujna 2014.Popločavanje hiperboličke ravninedoc. dr. sc. Vedrana Mikulić Crnković
NIKOLINA ŠNELER16. rujna 2014.Poissonova distribucijadr. sc. Danijel Krizmanić
ANDREA RADOČAJ16. rujna 2014.Goedelov prvi teorem nepotpunostidr. sc. Tajana Ban Kirigin
TINA PETEANI16. rujna 2014.Metrike na prostorima funkcijadr. sc. Ivana Slamić
PAMELA ŠIMIĆ18. rujna 2014.Ergodski teorem za Markovljeve lancedr. sc. Danijel Krizmanić
ANDREA MILIŠIĆ19. rujna 2014.Liejeve algebredr. sc. Marijana Butorac
TINA ZENZEROVIĆ22. rujna 2014.Vektorske i matrične normeSanja Vranić
KREŠIMIR SINKOVIĆ24. rujna 2014.ABC slutnjaizv. prof. dr. sc. Neven Grbac
LEA BOŽIĆ25. rujna 2014.Protoci u mrežamaDoris Dumičić Danilović
MARTA MEDIĆ25. rujna 2014.Rješavanje diferencijalnih jednadžbi pomoću Laplaceovih transformacijadr. sc. Andrea Švob
ANA BULIĆ25. rujna 2014.Klizne krivuljedr. sc. Milena Sošić
TEA HERAK25. rujna 2014.Leslijevi matrični prikaz rasta stanovništvadr. sc. Marijana Butorac
RENATO BABOJELIĆ30. rujna 2014.Coxeterove grupeizv. prof. dr. sc. Neven Grbac
Ime i prezimeDatum obrane završnog radaTema završnog radaMentor
MARKO KOVAČIĆ28. lipnja 2012.Rekurzivne relacijedr. sc. Tajana Ban Kirigin
VLASTA DOGAN GRGURIĆ17. srpnja 2012.Cikloidne krivuljedr. sc. Milena Sošić
DANIJELA JAKOVAC17. srpnja 2012.Klasifikacija krivulja drugog reda u ravniniRene Sušanj
MARIJAN KOVAČEVIĆ17. srpnja 2012.Teorija grafova u programskom paketu Mathematicadoc. dr. sc. Vedrana Mikulić Crnković
KRISTINA ZEC17. srpnja 2012.Gospodarski računmr. sc. Katarina Volarić Nižić
MARIJA ANTOLOVIĆ17. rujna 2012.Problem najmanjih kvadrataizv. prof. dr. sc. Nermina Mujaković
ANA BARABA17. rujna 2012.Verižni razlomci i primjenaSanda Bujačić
BARBARA CELINIĆ17. rujna 2012.Paraboličke i hiperboličke krivuljedr. sc. Milena Sošić
ARIANNA MILOŠ17. rujna 2012.Fejerov teorem za Fourierove redoveIvana Slamić
MARIJANA KOSTURIK18. rujna 2012.Dizajn i konačne projektivne ravnineAndrea Švob
ANAMARIA CITKOVIĆ18. rujna 2012.Pitagorin teorem preko vanjske algebredr. sc. Marijana Butorac
VEDRANA KUTNJAK18. rujna 2012.Tenzorski produktdr. sc. Marijana Butorac
AMIRA MAHMUTOVIĆ19. rujna 2012.Primjena genetskog algoritma u rješavanju problema trgovačkog putnikaDoris Dumičić
HANA RIZVIĆ19. rujna 2012.Teorija vjerojatnosti i igre na srećudr. sc. Danijel Krizmanić
ANDREA VALENČIĆ19. rujna 2012.Prosti brojevi blizancidoc. dr. sc. Ana Jurasić
MATEA ROCE21. rujna 2012.Sparivanjeprof. dr. sc. Dean Crnković
ELEN MARKOVČIĆ21. rujna 2012.Pascalov trokutizv. prof. dr. sc. Sanja Rukavina
INES MATAIJA21. rujna 2012.Igra NimMarija Maksimović
ZLATKO DURMIŠ27. rujna 2012.Teorem o prostim brojevimadoc. dr. sc. Neven Grbac
ĐURĐICA ŠTANTA29. listopada 2012.Osnovne konstrukcije Steinerovog sustava trojkiAndrea Švob
Ime i prezimeDatum obrane završnog radaTema završnog radaMentor
MILANA MEDAKOVIĆ07. srpnja 2011.Uvjetno matematičko očekivanjedr. sc. Danijel Krizmanić
SARA BAN13. srpnja 2011.Latinski kvadratiizv. prof. dr. sc. Sanja Rukavina
MATEA MAŽURAN13. srpnja 2011.Redovi u normiranom vektorskom prostorudr. sc. Danijel Krizmanić
DAVID MOSETTICH13. srpnja 2011.Jedna metoda konstrukcije blok dizajnaprof. dr. sc. Dean Crnković
IVONA NOVAK13. srpnja 2011.O modelima hiperboličke ravninedoc. dr. sc. Vedrana Mikulić Crnković
ANA MIHALIĆ14. rujna 2011.Gaussove integracijske formuleizv. prof. dr. sc. Nermina Mujaković
IVANA PRAŠNJAK14. rujna 2011.Matematička žongliranjadoc. dr. sc. Neven Grbac
MARTINA BROJAN16. rujna 2011.Osnovni principi i tehnike dizajniranja eksperimenataprof. dr. sc. Dean Crnković
BORKA FRANČIŠKOVIĆ16. rujna 2011.Osnovni pojmovi teorije dizajnaprof. dr. sc. Dean Crnković
IVAN TUDOR03. studenog 2011.Halting problemdr. sc. Tajana Ban Kirigin
Ime i prezimeDatum obrane završnog radaTema završnog radaMentor
BOJANA JOVETIĆ11. svibnja 2010.Numeričko rješavanje običnih diferencijalnih jednadžbidoc. dr. sc. Nermina Mujaković
IVANA BROZOVIĆ01. srpnja 2010.Catalanovi brojevidoc. dr. sc. Vedrana Mikulić
TAMARA KLANAC01. srpnja 2010.Analitičko produljenje i funkcionalna jednadžba Riemannove zeta funkcijedoc. dr. sc. Neven Grbac
IVANA TOPLEK14. srpnja 2010.Normalni prostoriSintija Tropper Trinajstić
MARKO RUKAVINA14. srpnja 2010.Pseudoprosti brojeviAna Jurasić
MARTINA BADURINA21. rujna 2010.Johan Peter Gustav Lejeune Dirichletizv. prof. dr. sc. Sanja Rukavina
MIA ČERNIVEC21. rujna 2010.Kombinatorne igreizv. prof. dr. sc. Sanja Rukavina
LANA MALOVIĆ23. rujna 2010.Kongruencijemr. sc. Katarina Volarić Nižić
SANJA ČEČURA27. rujna 2010.Sferna trigonometrijamr. sc. Katarina Volarić Nižić
TEA KATNIĆ27. rujna 2010.Planimetrija Euklidovim elementimaizv. prof. dr. sc. Sanja Rukavina
SABINA LUKŠIĆ06. listopada 2010.Numeričke metode za izračunavanje svojstvenih vrijednosti i svojstvenih vektora matricedoc. dr. sc. Nermina Mujaković
SIMONA KRAMAR07. listopada 2010.Riemannov i Lebesgueov integraldoc. dr. sc. Neven Grbac
SANJA MURK07. listopada 2010.Primjena konačne matematikedoc. dr. sc. Vedrana Mikulić Crnković
GORDANA SENIĆ11. listopada 2010.Koordinatizacija projektivne geometrijedr. sc. Milena Sošić
NENSI ŠTERPIN11. listopada 2010.Kompleksifikacija realnih vektorskih prostoraMarijana Butorac
SANJA SLAVIĆ13. listopada 2010.Laplaceove transformacijedoc. dr. sc. Nermina Mujaković
Ime i prezimeDatum obrane završnog radaTema završnog radaMentor
ANA CAREVIĆ17. srpnja 2009.Hadamardove matrice Paleyjevog tipaprof. dr. sc. Dean Crnković
DINA KOVAČEVIĆ17. srpnja 2009.Grupe izometrijamr. sc. Katica Jurasić
BARBARA FRANCETIĆ23. rujna 2009.Funkcije u polarnom sustavudr. sc. Milena Sošić
SANDRA NASIĆ23. rujna 2009.Skalarna i vektorska polja. Derivacija polja u danom smjeru.doc. dr. sc. Nermina Mujaković
ANA-MARIJA SERTIĆ24. rujna 2009.Linearne transformacije u ravninimr. sc. Katica Jurasić
MILAN BAKIĆ24. rujna 2009.Boolove algebreRene Sušanj
NINA PRAŠNJAK24. rujna 2009.Hadamardove matrice Sylvestrovog tipaprof. dr. sc. Dean Crnković
LUCIJA MARIANI06. listopada 2009.Primjena metode trajektorija na slučajno gibanjedr. sc. Danijel Krizmanić
NINA MAVROVIĆ07. listopad 2008.Konstrukcija evolute za neke ravninske krivuljeMilena Sošić
MARINA ŠIMAC07. listopad 2008.Konfiguracijeizv. prof. dr. sc. Sanja Rukavina

Sveučilišni diplomski studij Matematika – smjer nastavnički
(sveučilišni magistar/magistra edukacije matematike)

Ime i prezimeDatum obrane završnog radaTema diplomskog radaMentor
MARIJA KESER18. srpnja 2022.Leonard Eulerdoc. dr. sc. Nina Mostarac
BARBARA MATAJČIĆ18. srpnja 2022.Integralni račun i primjena u srednješkolskoj nastavi matematikedoc. dr. sc. Milena Sošić
MARTINA KRIŽANAC22. srpnja 2022.O – P rangu matrice susjedstva jako regularnog grafaprof. dr. sc. Dean Crnković
MATEA ŠALATA01. rujna 2022.Primjene matričnih igara u filozofiji i eticidoc. dr. sc. Ana Jurasić
Ime i prezimeDatum obrane završnog radaTema diplomskog radaMentor
MATEA ANDRIJIĆ24. rujna 2021.Povijesni razvoj euklidske geometrijedoc. dr. sc. Milena Sošić
MATEJA BARUSIĆ24. rujna 2021.Matematičke igreizv. prof. dr. sc. Vedrana Mikulić Crnković
MAJA BIBIĆ03. studenog 2020.Pojam skupa u nastavi matematikeprof. dr. sc. Sanja Rukavina
KRISTINA ĐURETIĆ27. siječnja 2021.Fermatov posljednji teoremdoc. dr. sc. Sanda Bujačić Babić
SANJA HORVAT15. listopada 2020.Tolerancijski grafoviprof. dr. sc. Dean Crnković
DIANA KATANČIĆ22. rujna 2021.Loto dizajniprof. dr. sc. Sanja Rukavina
IVANA KOVAČ20. srpnja 2021.Linearni, eksponencijalni i logistički rastdoc. dr. sc. Ivana Slamić
MATEA ODRČIĆ28. travnja 2021.Heronovi trokutidoc. dr. sc. Marijana Butorac
TONY ROHLIK24. rujna 2021.Počeci infinitezimalnog računaizv. prof. dr. sc. Danijel Krizmanić
MARIJA ŠULOG20. srpnja 2021.Vrednovanje u nastavi matematikedoc. dr. sc. Tajana Ban Kirigin
Ime i prezimeDatum obrane završnog radaTema diplomskog radaMentor
DORA FRANKIĆ17. srpnja 2020.Dodatna nastava matematike za osnovnu školu u okviru koncepta Škola za životdoc. dr. sc. Ana Jurasić
MONIKA MIHALIĆ18. rujna 2020.Pojam funkcije u nastavi matematikeprof. dr. sc. Sanja Rukavina
SILVIJE VUKUŠIĆ17. srpnja 2020.Jako regularni grafovidoc. dr. sc. Andrea Švob
Ime i prezimeDatum obraneTema diplomskog radaMentor
MONIKA KOS30. rujna 2019.“Škola za život” u nastavi matematikeprof. dr. sc. Sanja Rukavina
Ime i prezimeDatum obraneTema diplomskog radaMentor
ANITA BROZOVIĆ19. rujna 2017.Primjena Zome tool modela u nastavi matematikeprof. dr. sc. Sanja Rukavina
ANDREA VUKIĆ22. rujna 2017.Ispitivanje uz pomoć računala u nastavi matematikedoc. dr. sc. Vedrana Mikulić Crnković
ANDRIJA PETROVEČKI25. rujna 2017.Vanjsko vrednovanje učeničkih postignuća iz matematikeprof. dr. sc. Sanja Rukavina
Ime i prezimeDatum obraneTema diplomskog radaMentor
KRISTINA ZEC10. srpnja 2015.Višekriterijska optimizacijadoc. dr. sc. Bojan Crnković
Ime i prezimeDatum obraneTema diplomskog radaMentor
MILANA MEDAKOVIĆ15. srpnja 2013.Pitanje brojnosti skupa svih prostih brojeva kroz povijestdoc. dr. sc. Ana Jurasić
Ime i prezimeDatum obraneTema diplomskog radaMentor
DINA KOVAČEVIĆ10. veljače 2012.Podgrupe simetrične grupeprof. dr. sc. Dean Crnković
SANDRA NASIĆ19. listopada 2012.Matematika devetnaestog stoljećaprof. dr. sc. Dean Crnković
Ime i prezimeDatum obraneTema diplomskog radaMentor
MILAN BAKIĆ05. listopada 2011.Djeljivost u ciklotomskom poljudoc. dr. sc. Neven Grbac
Ime i prezimeDatum obrane Tema diplomskog radaMentor
NINA MAVROVIĆ14. srpnja 2010.Mathieuove grupeprof. dr. sc. Dean Crnković
MARINA ŠIMAC14. srpnja 2010.O jednom problemu kombinatorne optimizacijeizv. dr. sc. Sanja Rukavina

Sveučilišni diplomski studij Matematika i informatika – smjer nastavnički
(sveučilišni magistar/magistra edukacije matematike i informatike)

Ime i prezimeDatum obrane završnog radaTema završnog radaMentor
SAMANTA MATKOVIĆ23. rujna 2022.Plohe u dodaatnoj nastavi matematikedoc. dr. sc. Milena Sošić
Ime i prezimeDatum obrane završnog radaTema diplomskog radaMentor
ANA BAJAC27. listopada 2020.Radionice klasične kriptografije u osnovnoškolskoj matematicidoc. dr. sc. Marija Maksimović
DORA BARIŠIĆ22. rujna 2021.John G. Thompsonprof. dr. sc. Dean Crnković
MATEA HORVAT19. srpnja 2021.Vizualizacija funkcija i ploha pomoću 3D printeraizv. prof. dr. sc. Bojan Crnković
DINA MLACOVIĆ20. srpnja 2021.Matematička izložbaizv. prof. dr. sc. Vedrana Mikulić Crnković
MATEA PIRŠLJIN25. studenog 2020.Metoda dijagonalizacijedoc. dr. sc. Tajana Ban Kirigin
IRENA ŠIMAC19. srpnja 2021.Krivulje Sierpinskog i Mengeradoc. dr. sc. Vera Tonić
EMA TRETINJAK19. srpnja 2021.O matematici kao jezikuprof. dr. sc. Sanja Rukavina
Ime i prezimeDatum obrane završnog radaTema diplomskog radaMentor
ANAMARIJA GERČER20. srpnja 2020.Problemski zadaci u osnovnoškolskoj nastavi matematikedoc. dr. sc. Tajana Ban Kirigin
IVANA HUDOLETNJAK15. srpnja 2020.Poučavanje pojma razlomak i njegova primjena u nastavi matematike u osnovnoj školidoc. dr. sc. Doris Dumičić Danilović
DINKA IVANOVIĆ15. srpnja 2020.Kubne jednadžbe i origamidoc. dr. sc. Marijana Butorac
KRISTINA JURJAK20. srpnja 2020.Osnovni koncepti teorije brojeva u osnovnoškolskoj matematicidoc. dr. sc. Sanda Bujačić Babić
VALENTINO MARKOVIĆ20. srpnja 2020.Primjene diferencijalnog računadoc. dr. sc. Milena Sošić
FILIPA OMAZIĆ20. srpnja 2020.Grafovi trigonometrijskih i harmonijskih funkcijadoc. dr. sc. Milena Sošić
KRISTINA PEDIĆ17. srpnja 2020.Vizualizacija u kompleksnoj analizidoc. dr. sc. Ivana Slamić
ANA POSEDI15. rujna 2020.Grafovi i matricedoc. dr. sc. Andrea Švob
MIJO RADOŠ17. srpnja 2020.Igre za dva igrača s nenul sumomdoc. dr. sc. Ana Jurasić
KRISTINA STANKOVIĆ20. srpnja 2020.Prostorna zornost učenika osnovnih i srednjih škola doc. dr. sc. Doris Dumičić Danilović
MAJA ŠPIRANEC18. rujna 2020.Cjelobrojno programiranjedoc. dr. sc. Ana Jurasić
RADOSLAV TIČIĆ21. rujna 2020.Kriptografija javnog ključa u nastavi matematikedoc. dr. sc. Marija Maksimović
ELIZABETA UDOVIČIĆ21. rujna 2020.Matematičko modeliranje korištenjem trigonometrijskih funkcijadoc. dr. sc. Ivana Slamić
NATALI VRETENAR MOGOROVIĆ16. srpnja 2020.Teorija grafova u dodatnoj nastavi matematikedoc. dr. sc. Ana Jurasić
Ime i prezimeDatum obraneTema diplomskog radaMentor
ELA BUJAN30. rujna 2019.Teme o primjeni vektorskog računa u dodatnoj nastavi matematike srednje školedoc. dr. sc. Milena Sošić
MARIJA DAMIJANIĆ23. rujna 2019.Primjena računala u poučavanju vjerojatnosti i statistike u srednjoj školidoc. dr. sc. Ivana Slamić
NIKOLA FILIPOVIĆ27. rujna 2019.Rješavanje nerutinskih problemskih zadatakadoc. dr. sc. Doris Dumičić Danilović
IVANA GLOŽINIĆ16. srpnja 2019.Programiranje u nastavi matematikeizv. prof. dr. sc. Vedrana Mikulić Crnković
MARJANA JADRIĆ AHMETOVIĆ17. srpnja 2019. Kvadratno programiranjedoc. dr. sc. Ana Jurasić
IVANA MAJSTOROVIĆ17. srpnja 2019.Alan Turingdoc. dr. sc. Tajana Ban Kirigin
ANĐELA MORIĆ17. rujna 2019.Maryam Mirzakhanidoc. dr. sc. Andrea Švob
HELEN RAKAS30. rujna 2019.Osnove matematičke analize u srednjoškolskoj nastavidoc. dr. sc. Danijel Krizmanić
ANAMARI VAŠAREVIĆ13. rujna 2019.Planarni grafovidoc. dr. sc. Andrea Švob
VENDI ŽIGMAN20. veljače 2019.Trikovi s kartama u nastavi matematikedoc. dr. sc. Bojan Crnković
Ime i prezimeDatum obraneTema diplomskog radaMentor
LEA DAMIJANIĆ25. siječnja 2018. Povijest matematičke logike
 (History of mathematical logic)
doc. dr. sc. Tajana Ban Kirigin
GABRIELA GRDIĆ18. srpnja 2018. Optimizacija u nastavi  
 matematike
 (Optimization problems in 
 teaching mathematics)
doc. dr. sc. Bojan Crnković
KREŠO HEGOLJ13. prosinca 2017. Henri Poincarédoc. dr. sc. Danijel Krizmanić
KRISTINA MARINKOVIĆ15. studenog 2017. Analiza osjetljivosti
 (Sensitivity analysis)
doc. dr. sc. Ana Jurasić
BOJAN OSTIĆ19. srpnja 2018. Matematičko obrazovanje i
 video igre
 (Mathematics education and
 video games)
prof. dr. sc. Sanja Rukavina
ANA VRCELJ25. rujna 2018.BBC micro:bit tehnologija u nastavi matematike
(BBC micro:bit technology in mathematics education) 
doc. dr. sc. Vedrana Mikulić Crnković
Ime i prezimeDatum obraneTema diplomskog radaMentor
TEA HERAK        21. ožujka 2017.Teorija skupova u osnovnoj školidoc. dr. sc. Tajana Ban Kirigin
IVONA JERBIĆ            17. srpnja 2017.Grupni oblik rada na dodatnoj nastavi matematike za osnovnu školudoc. dr. sc. Ana Jurasić
ANAMARIJA ŽALAC    17. srpnja 2017.Kviz u nastavi matematikedoc. dr. sc. Tajana Ban Kirigin
JELENA CRNJAC         18. rujna 2017.Jacques Hadamardprof. dr. sc. Dean Crnković
HELENA ŠKUNCA      18. rujna 2017.Logaritamska funkcijaprof. dr. sc. Sanja Rukavina
IVANA VRBAN
           
26. rujna 2017.Matematički kurikulum baziran na računalimadoc. dr. sc. Vedrana Mikulić Crnković
Ime i prezimeDatum obraneTema diplomskog radaMentor
LUCIJA BENAC13. studeni 2015.Fundamentalni teorem algebreizv. prof. dr. sc. Neven Grbac
MARTINA VUJIĆ09. lipnja 2016.Povijest matematičke analizeizv. prof. dr. sc. Nermina Mujaković
BERNARDA DRAGIN18. srpnja 2016.Tableti u nastavi matematikedoc. dr. sc. Vedrana Mikulić Crnković
MARTA MEDIĆ19. srpnja 2016.Teorija grupa u nastavi matematikedoc. dr. sc. Vedrana Mikulić Crnković
MARINA MIŠURA19. srpnja 2016.Lenartova sfera u nastavi matematikedoc. dr. sc. Vedrana Mikulić Crnković
TINA PETEANI19. srpnja 2016.Afina i linearna funkcija u nastavi matematikeizv. prof. dr. sc. Sanja Rukavina
TIHANA SABO19. srpnja 2016.Matematika presavijanja papiraizv. prof. dr. sc. Sanja Rukavina
NIKOLINA ŠNELER16. rujna 2016.Teme iz vjerojatnosti i statistike u nastavi matematikedoc. dr. sc. Danijel Krizmanić
BRANKA BOSANAC16. rujna 2016.Rješivost sustava m linearnih nejednadžbi s n nepoznanicadoc. dr. sc. Ana Jurasić
EDVIN KADIĆ26. rujna 2016.O knjizi Disquisitiones Arithmeticae C. F. Gaussaprof. dr. sc. Dean Crnković
Ime i prezimeDatum obraneTema diplomskog radaMentor
ĐURĐICA ŠTANTA22. listopada 2014.Asertivno verzioniranje – upravljanje vremenom u relacijskim bazama podatakaizv. prof. dr. sc. Patrizia Poščić
MATEA ROCE22. listopada 2014.Program Python i nastava matematikedoc. dr. sc. Bojan Crnković
MARTINA BROJAN14. studenog 2014.Veliki podaci – principi, primjene, alati i upravljanjeizv. prof. dr. sc. Patrizia Poščić
VEDRANA KUTNJAK25. veljače 2015.Sigurnost u distribuiranim operacijskim sustavimadoc. dr. sc. Božidar Kovačić
INES MATAIJA25. svibnja 2015.Izrada responzivnog hipermedijskog web coursewareaizv. prof. dr. sc. Nataša Hoić Božić
VLASTA DOGAN-GRGURIĆ07. srpnja 2015.Međudomensko usmjeravanje na Internetuprof. dr. sc. Mario Radovan
MARKO KOVAČIĆ14. srpnja 2015.Optimizacija IP usmjeravanja korištenjem oznakaprof. dr. sc. Mario Radovan
MILAN BLAŽEVIĆ16. srpnja 2015.Povijest hiperboličke geometrijedoc. dr. sc. Vera Tonić
BARBARA CELINIĆ16. srpnja 2015.Prikupljanje i analiza podataka o korisnicima okruženja za e-učenjeizv. prof. dr. sc. Nataša Hoić Božić
DANIJELA JAKOVAC21. srpnja 2015.Neeuklidske geometrije u dodatnoj nastavi matematikedoc. dr. sc. Vedrana Mikulić Crnković
MAJA MIRIĆ21. rujna 2015.Korištenje animacija u nastavi informatikeprof. dr. sc. Nataša Hoić Božić
MONIKA VRKIĆ23. rujna 2015.Paralelni pravci u nastavi matematikeizv. prof. dr. sc. Sanja Rukavina
Ime i prezimeDatum obraneTema diplomskog radaMentor
SABINA LUKŠIĆ30. studenog 2012.Baza podataka – rukometni klub doc. dr. sc. Patrizia Poščić
TAMARA KLANAC5. prosinca 2012.Uporaba web 2.0 alata u e-obrazovanjuizv. prof. dr. sc. Nataša Hoić-Božić
TEA KATNIĆ18. travnja 2013.Izrada interaktivnih obrazovnih materijala programom Cinderella doc. dr. sc. Vedrana Mikulić Crnković
SANJA MURK11. srpnja 2013.Sinkronizacijski problemi u operacijskim sustavima izv. prof. dr. sc. Božidar Kovačić
IVAN TUDOR16. srpnja  2013.Poslovna aplikacija nad relacijskom bazom podataka (plivački klub) doc. dr. sc. Patrizia Poščić
ANA MIHALIĆ16. srpnja  2013.Odabir IKT alata u ovisnosti o nastavnom sadržaju doc. dr. sc. Vedrana Mikulić Crnković
SANJA ČEČURA25. srpnja 2013.Upravljanje procesorom i operacijskim sustavima doc. dr. sc. Božidar Kovačić
SIMONA KRAMAR4. rujna 2013.Program Maxima i izrada obrazovnih materijala u programu Maxima doc. dr. sc. Vedrana Mikulić Crnković
DAVID MOSETTICH16. srpnja 2014.Edukativna aplikacija za matematikudoc. dr. sc. Božidar Kovačić
ARIANNA MILOŠ16. srpnja 2014.Interaktivna ploča u nastavi matematikedoc. dr. sc. Vedrana Mikulić Crnković
MARIJANA KOSTURIK16. srpnja  2014.Zabavna matematika u dodatnoj nastavi matematike za osnovnu školu doc. dr. sc. Ana Jurasić
AMIRA MAHMUTOVIĆ16. srpnja 2014.Sadržaji diskretne matematike  u srednjoj školi izv. prof. dr. sc. Sanja Rukavina
ELEN MARKOVČIĆ18. rujna 2014.Primjena računala u rješavanju jednadžbiizv. prof. dr. sc. Nermina Mujaković
ANA BARABA18. rujna 2014.Teorija brojeva u dodatnoj nastavi matematike za osnovnu i srednje školedoc. dr. sc. Ana Jurasić
ANAMARIA CVITKOVIĆ23.rujna 2014.Islamska matematikaprof. dr. sc. Dean Crnković
Ime i prezimeDatum obrane diplomskog radaTema diplomskog radaMentor
LUCIJA MARIANI17. studenoga 2012.Izrada coursewarea uz pomoć Microsoft Expression Blend programaizv. prof. dr. sc. Nataša Hoić Božić
ANA-MARIJA SERTIĆ15. veljače 2012.Primjena redova čekanja na poslovni sustavprof. dr. sc. Marija Marinović
BARBARA FRANCETIĆ18. travnja 2012.Denormalizacijadoc. dr. sc. Patrizia Poščić
MIA ČERNIVEC17. srpnja 2012.Usvajanje matematičkih sadržaja aktivnim učenjemizv. prof. dr. sc. Sanja Rukavina
NENSI ŠTERPIN17. srpnja 2012.Prikazivanje i analiza podataka u sedmom razredu osnovne školeizv. prof. dr. sc. Sanja Rukavina
MARTINA BADURINA17. rujna 2012.Zavisnosti u bazama podatkaizv. prof. dr. sc. Patrizia Poščić
IVANA BROZOVIĆ17. rujna 2012.Pitagorejciprof. dr. sc. Dean Crnković
BOJANA JOVETIĆ17. rujna 2012.Lambda račundoc. dr. sc. Sanda Martinčić Ipšić
NINA PRAŠNJAK17. rujna 2012.Church-Turingova vezadoc. dr. sc. Sanda Martinčić Ipšić
SANJA SLAVIĆ17. rujna 2012.Aproksimativno rješavanje nelinearnih jednadžbiizv. prof. dr. sc. Nermina Mujaković
ANA CAREVIĆ27. rujna 2012.Korištenje konceptualnih mapa u e-obrazovanjuizv. prof. dr. sc. Nataša Hoić Božić
IVANA TOPLEK27. rujna 2012.O shvaćanju pojma beskonačnosti i graničnih procesadoc. dr. sc. Neven Grbac
LANA MALOVIĆ16. listopada 2012.E-učenje u nastavi matematikedoc. dr. sc. Vedrana Mikulić Crnković
GORDANA SENIĆ18. listopada 2012.Izračunavanje Riemannovog integrala po definiciji i primjenaizv. prof. dr. sc. Nermina Mujaković

Sveučilišni diplomski studij Diskretna matematika i primjene
(sveučilišni magistar/magistra matematike)

Ime i prezimeDatum obrane završnog radaTema završnog radaMentor
DANIJEL LEONI20. rujna 2022.Funkcije povezane s distribucijom prostih brojevadoc. dr. sc. Ana Jurasić
SVEN LUKAČIĆ23. rujna 2022.Evolucijski algoritmidoc. dr. sc. Andrea Švob
ARON SUBOTIĆ20. rujna 2022.Skriveni Markovljevi modelidoc. dr. sc. Ivana Slamić
DANIEL ŠANKO18. srpnja 2022.Primjena teorije grafova u forenzicidoc. dr. sc. Nina Mostarac
Ime i prezimeDatum obrane završnog radaTema diplomskog radaMentor
SARA BEKAVAC24. rujna 2021.AKS test prostostidoc. dr. sc. Ana Jurasić
ANA MARIJA FILIPAS20. srpnja 2021.Statističko modeliranje ekstremnih vrijednostidoc. dr. sc. Ivana Slamić
DORA STANIŠIĆ20. srpnja 2021.Kategorija modula nad algebrom gornje trokutastih matricadoc. dr. sc. Marijana Butorac
PETRA TALAN20. rujna 2021.Primjena asocijacijskih shema u dizajniranju eksperimenatadoc. dr. sc. Andrea Švob
MARTINA TURKOVIĆ19. srpnja 2021.Savšeni grafovidoc. dr. sc. Andrea Švob
Ime i prezimeDatum obrane završnog radaTema diplomskog radaMentor
REBEKA GAŠPARIĆ15. rujna 2020.Kvazi-izometrije i Milnor-Schwarzova lemadoc. dr. sc. Vera Tonić
ANTE JURJEVIĆ18. rujna 2020.Generatori slučajnih brojeva u kriptografijidoc. dr. sc. Marija Maksimović
Ime i prezimeDatum obraneTema diplomskog radaMentor
ANDREA MILIŠIĆ17. rujna 2019.Reprezentacije simetričnih grupadoc. dr. sc. Marijana Butorac
EMMA ŠEPIĆ16. srpnja 2019.Vjerojatnosni modeli evolucije DNK nizadoc. dr. sc. Ivana Slamić
ANA ŠUMBERAC23. srpnja 2019.Paley i Paleyjevi grafovidoc. dr. sc. Andrea Švob
Ime i prezimeDatum obraneTema diplomskog radaMentor
TEA ŠUMBERAC15. ožujka 2018.Algoritmi za određivanje klika u grafovima(Algorithms for finding cliques)doc. dr. sc. Bojan Crnković
Ime i prezimeDatum obraneTema diplomskog radaMentor
VALENTINA MALATESTINIĆ21. ožujka 2017.Motifi u kompleksnim mrežama jezikaizv. prof. dr. sc. Sanda Martinčić-Ipšić
MATEA ZUBOVIĆ10. srpnja 2017.O konstrukcijama usmjerenih jako regularnih grafova iz grupadoc. dr. sc. Vedrana Mikulić Crnković
TINA ZENZEROVIĆ17. srpnja 2017.Teorija kategorija u algebridoc. dr. sc. Vera Tonić
Ime i prezimeDatum obraneTema diplomskog radaMentor
MATTEO MRAVIĆ24. lipnja 2016.Kombinatoričke strukture i konstrukcije kodova nad Z4izv. prof. dr. sc. Sanja Rukavina
TIN ZRINSKI24. lipnja 2016.Blokovni dizajni, geodetski grafovi i ldpc kodoviizv. prof. dr. sc. Sanja Rukavina
ANTONIJA KRANJEC18. srpnja 2016.Neke metode analize vremenskih nizovadoc. dr. sc. Danijel Krizmanić
PAMELA ŠIMIĆ22. rujna 2016.Metode unutarnje točkedoc. dr. sc. Ana Jurasić
MORENA SIMČIĆ29. rujna 2016.Matrice susjedstva grafovaprof. dr. sc. Dean Crnković
Ime i prezimeDatum obraneTema diplomskog radaMentor
HANA RIZVIĆ06. studeni 2014.Analitički hijerarhijski procesizv. prof. dr. sc. Neven Grbac
ANDREA VALENČIĆ24. studeni 2014. Hadamardove matrice i teorija kodiranjadoc. dr. sc. Vedrana Mikulić Crnković
Ime i prezimeDatum obraneTema diplomskog radaMentor
IVONA NOVAK16. srpnja 2013.Mathieve grupe i teorija kodiranja doc. dr. sc. Vedrana Mikulić Crnković
SARA BAN17. srpnja 2013.Dvoravnine izv. prof. dr. sc. Sanja Rukavina
BORKA FRANČIŠČOVIĆ25. rujna 2013.Spektar grafa i kospektralni grafovi prof. dr. sc. Dean Crnković
MATEA MAŽURAN28. rujna 2014.Sobovljevi prostori i primjene izv. prof. dr. sc. Nermina Mujaković
IVANA PRAŠNJAK24. travnja 2014.Tri varijante jednog Jordanovog teorema: u teoriji grupa, u topologiji i teoriji brojeva izv. prof. dr. sc. Neven Grbac

Ažurirano 25.04.2023.

Skip to content