Fakultetsko vijeće

Prema Statutu Fakulteta za matematiku, Vijeće Fakulteta za matematiku čine svi redoviti profesori u trajnom zvanju, redoviti profesori, izvanredni profesori, zaposleni na neodređeno vrijeme koji ostvaruju više od polovice radnog vremena na Fakultetu, jedan predstavnik docenata zavoda, jedan predstavnik nastavnika izabranih u jedno od nastavnih zvanja, jedan predstavnik suradnika, jedan predstavnik zaposlenika te predstavnici studenata koji čine najmanje 10 % ukupnog broja članova Vijeća.

Popis članova Vijeća:

 • prof. dr. sc. Dean Crnković
 • prof. dr. sc. Predrag Dominis Prester
 • prof. dr. sc. Sanja Rukavina
 • izv. prof. dr. sc. Tajana Ban Kirigin
 • izv. prof. dr. sc. Marijana Butorac
 • izv. prof. dr. sc. Bojan Crnković
 • izv. prof. dr. sc. Davor Dragičević
 • izv. prof. dr. sc. Ana Jurasić
 • izv. prof. dr. sc. Danijel Krizmanić
 • izv. prof. dr. sc. Vedrana Mikulić Crnković
 • izv. prof. dr. sc. Andrea Švob
 • doc. dr. sc. Sanda Bujačić Babić
 • doc. dr. sc. Nina Mostarac
 • doc. dr. sc. Ivana Slamić
 • doc. dr. sc. Vera Tonić
 • mr. sc. Ines Radošević, viši predavač
 • Emma Šepić, asistent
 • Ivana Brckan, student
 • Doris Petrušić, student

Ažurirano 12.10.2023.

Skip to content