Projekti

Projekti financirani od Hrvatske zaklade za znanosti

Bilateralni projekti: 

 • Neki algebarski aspekti različitih incidencijskih struktura (Nekateri algebraični vidiki raznih incidenčnih struktur), voditelji: Sanja Rukavina (Sveučilište u Rijeci, Fakultet za matematiku); Štefko Miklavič (Univerza na Primorskem, Institut Andrej Marušič) (2023-2024)
 • Sinergijske primjene novih metoda iz teorije dizajna, konfiguracija, grafova i grupa (Sinergetske aplikacije novejših metod iz teorije načrtov, konfiguracij, grafov in grup), voditelji: Andrea Švob (Sveučilište u Rijeci, Fakultet za matematiku); Tomaž Pisanski (Univerza na Primorskem, Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije) (2023-2024)

Potpora istraživanjima Sveučilišta u Rijeci:

Završeni projekti:

 • Kodovi, grupe i kombinatoričke strukture (voditelj: Dean Crnković)
 • Metode matematičke analize u teorijskoj i primjenjenoj matematici (voditelj: Davor Dragičević)
 • Dizajni, grafovi i linearni kodovi (voditelj: Sanja Rukavina)
 • Stohastičke metode u matematičkoj analizi (voditelj: Danijel Krizmanić)
 • Permutacijske grupe kao dizajni, geometrijski dizajni i konačne geometrije (voditelj: Vedrana Mikulić Crnković)
 • Operatori pomaka, statistički zakoni i beskonačno-dimenzionalni dinamički sustavi (voditelj: Davor Dragičević)
 • Combinatorial Objects and Codes (voditelj: Dean Crnković), projekt financiran od Hrvatske zaklade za znanost (2019-2022)
 • Kodovi, njihovi konzervatori i pripadne incidencijske strukture (Kode, njihovi ohranjevalci in pripadajoče incidenčne strukture), voditelji: Vedrana Mikulić Crnković Sveučilište u Rijeci, Odjel za matematiku; Marko Orel Univerza na Primorskem, Institut Andrej Marušič (2020-2022)
 • Dizajni, kodovi, grafovi i kriptografija – interdisciplinarni pristup analizi diskretnih struktura (voditelj: Sanja Rukavina), bilateralni projekt Načrti, kode, grafi in kriptografija interdisciplinarni pristop v analizi določenih diskretnih struktur (Univerza na Primorskem, Inštitut Andrej Marušič – voditelj Enes Pasalic) (2018-2019)
 • Codes and Related Combinatorial Structures (voditelj: Dean Crnković), projekt financiran od Hrvatske zaklade za znanost (2014-2018)
 • Blok dizajni, jako regularni grafovi i srodne kombinatoričke strukture (voditelj: Dean Crnković), potpora istraživanjima Sveučilišta u Rijeci (2013-2018)
 • Algebarske i analitičke metode u teoriji brojeva (voditelj: Neven Grbac), potpora istraživanjima Sveučilišta u Rijeci (2013-2018)
 • Matematičko i numeričko modeliranje kompresibilnog mikropolarnog fluida (voditelj: Nermina Mujaković), potpora istraživanjima Sveučilišta u Rijeci (2013-2018)
 • Neautonomni dinamički sustavi: hiperboličnost i statistička svojstva (voditelj: Davor Dragičević), inicijalne potpora istraživanjima Sveučilišta u Rijeci za mlade istraživače (2018)
 • Permutacijske grupe kao dizajni, geometrijski dizajni, kodovi i konačne geometrije (voditelj: Vedrana Mikulić Crnković), inicijalne potpora istraživanjima Sveučilišta u Rijeci za mlade istraživače (2018)
 • Modeliranje i kontrola dinamičkih sustava s primjenama (voditelj: Bojan Crnković), inicijalne potpora istraživanjima Sveučilišta u Rijeci za mlade istraživače (2017)
 • Permutacijske grupe kao dizajni, geometrijski dizajni, kodovi i konačne geometrije (voditelj: Vedrana Mikulić Crnković), inicijalne potpora istraživanjima Sveučilišta u Rijeci za mlade istraživače (2017)
 • Kohomologija aritmetičkih grupa i automorfne forme (voditelj: Neven Grbac, financira: Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta Republike Hrvatske i Bundesministerium fur Wissenschaft, Forschung und Wirtschaft Republike Austrije).
 • Modeling anomalous diffusion by generalized Langeven, Fokker-Planck equations and fractional diffusion-wave equations (Anomalous diffusion) (voditelj: Živorad Tomovski; NEWFELPRO projekt)

Djelatnici Fakulteta kao istraživači sudjeljuju u radu sljedećih projekata:

 • Algebraic and combinatorial methods in vertex algebra theory (voditelj: Dražen Adamović, financira: Hrvatska zaklada za znanost),
 • Diophantine m-tuples, elliptic curves, Thue and index form equations (voditelj: Andrej Dujella, financira: Hrvatska zaklada za znanost),
 • Automorphic forms, representations, and applications (voditelj: Goran Muić, financira: Hrvatska zaklada za znanost),
 • Stochastic Methods in Analytical and Applied Problems (voditelj: Zoran Vondraček, financira: Hrvatska zaklada za znanost),
 • Ekološko modeliranje u obalnom području Riječkog zaljeva (voditelj: Lado Kranjčević, financira: Sveučilište u Rijeci),
 • (Meta)kognitivne, afektivne i motivacijske odrednice uspješnosti u učenju u različitim okruženjima (voditelj: Svjetlana Kolić-Vehovac, financira: Sveučilište u Rijeci).
 • Regulirani sustavi suradnje: Temelji i primjene (voditelj: Vivek Nigam), projekt Research Without Borders (Brazil).
 • Kompleksne mreže jezika – LangNet (voditelj: Sanda Martinčić-Ipšić, financira: Sveučilište u Rijeci),
 • On A Data-Driven, Operator-Theoretic Framework for Space-Time Analysis of Process Dynamics (voditelj: Maria Fonoberova; financira: Defense Advanced Research Projects Agency (SAD))

Ažurirano 21.05.2024.

Skip to content