Seminar za konačnu matematiku

Zajednički sveučilišni poslijediplomski doktorski studij matematike (Sveučilište u Osijeku, Sveučilište u Rijeci, Sveučilište u Splitu, Sveučilište u Zagrebu)

Voditelji seminara

  • prof. dr. sc. Dean Crnković
  • izv. prof. dr. sc. Vedrana Mikulić Crnković
  • prof. dr. sc. Sanja Rukavina
  • izv. prof. dr. sc. Andrea Švob

Tajnik seminara

  • Tin Zrinski 
Seminar za konačnu matematiku

Ažurirano 29.06.2023.

Skip to content