Edukacija nastavnika

Djelatnici Fakulteta izuzetno su aktivni u stručnom radu iz područja edukacije matematike. Osim objavljivanja stručnih članaka i izlaganja na stručnim konferencijama, aktivno sudjeluju u provedbi stručnih ispita iz matematike, u provedbi natjecanja iz matematike te provedbi edukacija za nastavnike matematike i ostale edukatore.

 • InAMath aktivnosti za darovite učenike

  Upravo je završio Eramusu+ projekt InAMath (https://inamath.uniri.hr/) kojeg je koordinirao Fakultet za matematiku. U okviru projekta osmišljeno je više od 50 scenarija za provedbu interdisciplinarnih aktivnosti s učenicima razredne nastave. U ovoj ćemo edukaciji za učitelje naglasak dati na primjere aktivnosti koji se mogu provoditi s darovitim učenicima.

  Pročitaj više

 • InAMath – Interdisciplinarni pristup poučavanju matematike u razrednoj nastavi

  20. i 21. siječnja 2023. godine na Fakultetu za matematiku Sveučilišta u Rijeci, u okviru Erasmus+ projekta InAMath – An interdisciplinary approach to mathematical education, održana je dvodnevnu edukacija za učitelje naziva InAMath – Interdisciplinarni pristup poučavanju matematike u razrednoj nastavi.  U okviru edukacije je kroz veliki broj primjera i aktivnosti razvijenih u projektu InAMath prezentirana tema…

  Pročitaj više

 • Iskustveno učenje matematike

  Od listopada 2022. do siječnja 2023. održan je u okviru projekta EnLemaH prvi ciklus programa cjeloživotnog obrazovanja „Iskustveno učenje matematike“, kojeg je pohađalo i uspješno završilo 9 nastavnika.

  Pročitaj više

 • EnLemaH

  U okviru projekta EnLemaH održana je 1. rujna 2022. edukacija za 50 nastavnika matematike iz osnovnih i srednjih škola u suradnji s AZOO.

  Pročitaj više

 • Riječki matematički susreti 2019. – Čudesni svijet teorije grafova

  Broj polaznika: do 30 učitelja i nastavnika matematike i do 30 učenika srednjih školaPrijave: od 1. veljače do 8. ožujka 2018. godineKontakt: Vedrana Mikulić Crnković (vmikulic@math.uniri.hr) O skupu Skup je namijenjen nastavnicima matematike, prvenstveno članovima Alumni kluba Odjela za matematiku Sveučilišta u Rijeci, i učenicima srednjih škola. Ovaj stručni skup želi zainteresirati nastavnike i učenike za…

  Pročitaj više

 • Riječki matematički susreti 2018. – Matematika slučajnosti

  Broj polaznika: do 30 učitelja i nastavnika matematike i do 30 učenika srednjih školaPrijave: od 1. veljače do 1. ožujka 2018. godineKontakt: Ivana Slamić (islamic@math.uniri.hr) O skupu Skup je namijenjen učiteljima i nastavnicima matematike, prvenstveno članovima Alumni kluba Odjela za matematiku Sveučilišta u Rijeci, i učenicima srednjih škola. Jedan od ciljeva skupa je upoznavanje učitelja, nastavnika…

  Pročitaj više

Ažurirano 06.09.2023.

Skip to content