Cjeloživotno obrazovanje

Fakulteta za matematiku organizira i izvodi sljedeće programe cjeloživotnog obrazovanja:

Pisanje i prezentacija matematičkih tekstova zahtijeva izradu dokumenata koji sadrže složeni matematički slog. Tekstove iz područja matematike i ostalih prirodnih znanosti teško je profesionalno urediti i pripremiti za tiskanje te je iz tih razloga razvijen program LaTeX koji omogućava jednostavno korištenje i profesionalni izgled krajnjeg teksta, slika, tablica i matematičkih formula. Program LaTeX je besplatan program za kvalitetnu pripremu dokumenata za tisak. Koristi se za pisanje znanstvenih radova i bilo kakvih tekstova koji sadržavaju formule, tablice, slike i matematičke simbole i znakove. Većina znanstvenih časopisa iz područja matematike prihvaća članke isključivo napisane pomoću programa LaTeX.

Program cjeloživotnog obrazovanja Pisanje matematičkog teksta – LaTeX namijenjen je djelatnicima Sveučilišta u Rijeci, stručnjacima u STEM području i svima onima, koji u svom znanstvenom istraživanju ili stručnom radu imaju potrebu izrade tekstova i prezentacija u kojima koriste formule, slike, tablice, statističke podatke i sl., kao i učiteljima i nastavnicima koji imaju potrebu pisanja i prezentiranja opisanih elemenata. Dosadašnja iskustva govore u prilog činjenici da se ovaj program može uspješno implementirati u projekte koje provode poslodavci i strukovne udruge radi usavršanja svojih zaposlenika i članova – znanstvenika, stručnjaka STEM područja i nastavnika.

Cijena programa po polazniku: 79,63 €

Plan i program

Origami predstavlja drevnu umjetnost izrade predmeta presavijanjem papira, koja se vjerojatno najprije pojavila u Kini prateći izum papira, ali je stoljećima razvijana i usavršavana u Japanu. Zbog svoje matematičke prirode, što je prvenstveno vidljivo u geometrijskim oblicima na različitim origami uzorcima savijanja, ali i u samoj izradi dvodimenzionalnih i trodimenzionalnih origami modela, u posljednjih nekoliko desetljeća pojavio se snažni interes za primjenom origamija u edukaciji matematike, ali i za istraživanjem origamija ne samo u znanosti matematike, već i u prirodnim i tehničkim znanostima.

Prateći navedene trendove, ovaj program cjeloživotnog obrazovanja nudi polaznicima aktivno savladavanje osnovnih tehnika origamija, s ciljem poticanja razvoja matematičke pismenosti polaznika kroz povezivanje različitih tehnika origamija s matematičkim idejama i konceptima te povezivanja matematike s tehnologijom i umjetnosti.Program je namijenjen odraslim polaznicima, matematičarima i nematematičarima kao dodatna edukacija iz matematike.

Cijena programa po polazniku: 59,73 €

Plan i program

Geometrija je značajan dio matematike te zauzima veći dio obaveznih matematičkih sadržaja koji se obrađuju u osnovnoj i srednjoj školi. Začetnik geometrije kao znanstvene discipline je starogrčki matematičar Euklid te je povijest razvoja geometrije koju mi danas nazivamo euklidska geometrija trajao više od 2000. godine te predstavlja jedna od najznačajnijih dijelova povijesti matematike. Za konzistentno, potpuno i neproturječno aksimomatsko zasnivanje geometrije presudne su bile upravo tzv. neeuklidske geometrije. Kao što se sadržaje euklidske geometrije uvode učenicima od samog početka školovanja, isto je moguće i sa sadržajima neeuklidskih geometrija.

Ovaj program cjeloživotnog obrazovanja nudi polaznicima aktivno sudjelovanje u otkrivanju karakteristika neeuklidskih geometrija te razlika između euklidske i neeuklidske geometrije uz pomoć Lenartove sfere (http://lenartsphere.com/) i računalnih programa. Posljedica toga je i bolje poimanje same euklidske geometrije.

Program je namijenjen odraslim polaznicima, matematičarima i nematematičarima kao dodatna edukacija iz matematike.

Cijena programa po polazniku: 59,73 €

Plan i program

U različitim strukama postoji potreba za prikupljanjem, obradom i prikazivanjem podataka o određenim fenomenima. Metode statističke analize podataka i njihovo prikazivanja važni su alati kako u znanstveno-istraživačkom radu velikog broja sveučilišnih djelatnika, tako i u drugim strukama u javnom i privatnom sektoru. Stoga ovaj program, osposobljavanjem polaznika za prikazivanje i opisivanje glavnih karakteristika skupljenih podataka (pomoću tablica, grafikona, histograma…), te korištenje osnovnih metoda statističkog zaključivanja (konstrukcija pouzdanih intervala, testiranje statističkih hipoteza…), može doprinijeti razvoju kompetencija primjene i interpretacije klasičnih metoda statističke analize podataka.

Sadržaj programa Osnove statističke obrade podataka obuhvaća klasične teme uvoda u matematičku statistiku, s ciljem stjecanja temeljnog teorijskog znanja, bitnog za pravilnu interpretaciju rezultata, te je upotpunjen primjerima primjene statističke analize u različitim djelatnostima.

Program je prvenstveno namijenjen djelatnicima Sveučilišta u Rijeci i stručnjacima u STEM području, ali i svima onima koji u svom znanstvenom ili stručnom radu imaju potrebu prikupljati, statistički obraditi i prezentirati podatke. Program se može implementirati u projekte koje provode poslodavci i strukovne udruge radi usavršavanja svojih zaposlenika i članova.

Cijena programa po polazniku: 79,63 €

Plan i program

Veliki broj današnjih zanimanja zahtijeva interdisciplinarni pristup i matematičko modeliranje pri rješavanju problema bez obzira na područje, od ekonomije, preko medicine pa sve do tehničkih znanosti. Nadalje, rješenja problema su računski zahtjevna te je potrebno rješavati ih uz pomoću računala, bilo koristeći gotove pakete ili programirajući.

U okviru ovog programa prezentirat će se matematički sadržaji koji imaju primjenu u svakodnevnom životu te će se, koristeći uvedenu matematiku, uz pomoć programa Python modelirati i rješavati neki jednostavniji problemi. Izabran je programski jezik Python iz više razloga, jezik je jednostavan za učenje i polaznik vrlo brzo može napraviti funkcionalan program za rješavanje nekog problema te je program otvorenog koda i za njega su razvijeni brojni paketi koji omogućavaju brzo i efikasno rješavanje složenih problema. Matematički sadržaji prezentirani u ovom programu prilagođeni su nematematičarima, ali i nastavnicima matematike te je cilj programa na pristupačan način prezentirati sadržaje koji imaju primjene u svakodnevnom životu, kao i navesti primjene te prikazati način rješavanja problema uz pomoć računala primjenjujući matematiku. Osobama koje su zaposlene ili će u budućnosti biti zaposlene na poslovima koji zahtijevaju interdisciplinarni pristup i svakodnevno rješavanje problema, program će biti dobra baza kako za matematičko modeliranje različitih situacija tako i za rješavanje problema uz pomoć Pythona. Nastavnicima matematike program će omogućiti uvid u matematičke sadržaje i primjere koje mogu prezentirati učenicima s ciljem osvještavanja činjenice kako je matematika dio našeg svakodnevnog života i njihovih budućih zanimanja. Program je namijenjen odraslim polaznicima, matematičarima i nematematičarima kao dodatna edukacija iz matematike.

Cijena programa po polazniku: 112,81 €

Plan i program

Uvođenje iskustvenog pristupa u poučavanje matematike pomaže učenicima da izgrade mentalnu mrežu za razumijevanje matematičkih pojmova i odnosa te da koriste matematiku u svom svakodnevnom životu i u svom poslu. Iskustveno učenje znači izvođenje aktivnosti, eksperimenata i konkretno rukovanje materijalom pri uvođenju novih matematičkih sadržaja, mentalnom predstavljanju matematičkih sadržaja i otkrivanju matematičkih odnosa.

Ovaj program cjeloživotnog obrazovanja polaznicima omogućava stjecanje kompetencija za primjenu digitalne tehnologije pri korištenju metoda iskustvenog učenja i poučavanja, te promicanje iskustvenog učenja i poučavanja u području funkcija u skladu s digitalnim obrazovanjem. U izvanrednim situacijama koje onemogućavaju neposredni kontakt s učenicima i rad u učionici, polaznici će biti u mogućnosti prilagoditi aktivnosti predviđene za iskustveno učenje za rad na daljinu. Program cjeloživotnog učenja Iskustveno učenje matematike prvenstveno je namijenjen učiteljima i nastavnicima matematike s ciljem unaprjeđenja poučavanja matematike u osnovnim i srednjim školama.

Od posebne će koristi biti onim nastavnicima koji imaju potrebu prilagoditi nastavni sadržaj potrebama svojih učenika, više uključiti iskustveno učenje i na taj način učiniti svoje poučavanje produktivnijim. Razvijen je u okviru u Erasmus+ projekta (2021-2023) “Enactive Learning Mathematics at Home (EnLeMaH) čiji je voditelj bio Institut für Didaktik der Mathematik, Fakultät für Mathematik, Universität Bielefeld, a u koji je bio uključen i Fakultet za matematiku Sveučilišta u Rijeci, što ukazuje na činjenicu da potreba za ovakvim znanjima nadilazi nacionalne okvire.

Završetkom programa polaznici stječu 5 ECTSa.

Cijena programa po polazniku:  331,81 €

Plan i program

Za sve dodatne informacije obratite se na: math@math.uniri.hr ili na 051/584-650.

Ažurirano 01.09.2023.

Skip to content