Cjeloživotno obrazovanje

Fakultet za matematiku organizira i izvodi sljedeće programe cjeloživotnog obrazovanja:

1. Pisanje matematičkog teksta – LaTeX

2. Matematički origami

3. Neeuklidske geometrije

4. Osnove statističke obrade podataka

5. Computer-based Math 

6. Iskustveno učenje matematike

7. Primijenjena statistika upotrebom programskog jezika R

Za sve dodatne informacije obratite se na: math@math.uniri.hr ili na 051/584-650.

Ažurirano 25.04.2024.

Skip to content