Osiguravanje kvalitete

Politika kvalitete

Odlukom Fakultetskog vijeća Fakulteta za matematiku Sveučilišta u Rijeci, o usvajanju Priručnika za kvalitetu studiranja na Sveučilištu u Rijeci kao Priručnika za kvalitetu studiranja na Fakultetu za matematiku Sveučilišta u Rijeci, Fakultetsko vijeće Fakulteta za matematiku Sveučilišta u Rijeci prihvatilo je politiku kvalitete Sveučilišta u Rijeci kao svoju politiku kojom se aktivno opredjeljuje za razvoj kulture kvalitete.

Odbor za osiguravanje i unapređivanje kvalitete Fakulteta za matematiku Sveučilišta u Rijeci

Odlukom Fakultetskog vijeća imenovani su članovi:

  1. prof. dr. sc. Dean Crnković – predstavnik uprave Fakulteta
  2. izv. prof. dr. sc. Bojan Crnković – predstavnik Zavoda za matematičku analizu
  3. izv. prof. dr. sc. Ana Jurasić – predstavnik Zavoda za algebru i teoriju brojeva
  4. doc. dr. sc. Sara Ban, postdoktorand – predstavnik Zavoda za diskretnu matematiku
  5. Larisa Poljak, studentica – predstavnik studenata preddiplomskog studija
  6. Martina Baraba, studentica – predstavnik studenata diplomskih studija
  7. Nevia Grbac, prof. – predstavnik Alumni kluba Fakulteta za matematiku Sveučilišta u Rijeci

Kontakt osoba: dr. sc. Ana Jurasić (ajurasic@math.uniri.hr)

Dokumenti

Rad odbora za kvalitetu

Vrednovanja sustava osiguravanja kvalitete i reakreditacije

Osiguravanje kvalitete visokog obrazovanja na europskoj razini

Osiguravanje kvalitete visokog obrazovanja u Republici Hrvatskoj

Osiguravanje kvalitete visokog obrazovanja na Sveučilištu u Rijeci

Ažurirano 22.10.2023.

Skip to content