Zavod za algebru i teoriju brojeva

Predstojnica zavoda:

 • izv. prof. dr. sc. Ana Jurasić

Članovi zavoda:

 • prof. dr. sc. Predrag Dominis Prester
 • izv. prof. dr. sc. Tajana Ban Kirigin
 • izv. prof. dr. sc. Marijana Butorac
 • izv. prof. dr. sc. Ana Jurasić
 • doc. dr. sc. Sanda Bujačić Babić
 • doc. dr. sc. Nevena Jurčević Peček
 • doc. dr. sc. Vera Tonić

Zavod za algebru i teoriju brojeva osnovan je krajem 2010. godine podjelom nekadašnjeg Zavoda za algebru i diskretnu matematiku.

Znanost

Znanstvena djelatnost članova Zavoda je u područjima algebre, teorije brojeva, matematičke analize, geometrije i topologije, računarstva i teorijske fizike elementarnih čestica. Područja znanstvenog interesa članova Zavoda su:

 • Langlandsov program, automorfne forme,
 • Teorija reprezentacija,
 • Afine Liejeve algebre i algebre verteks operatora,
 • Diofantske jednadžbe i polinomne varijante Diofantova problema,
 • Teorije dimenzije, rezolucioni teoremi,
 • Geometrijska teorija grupa,
 • Formalni modeli sustava suradnje, analiza sigurnosnih protokola,
 • Kvantna teorija polja,
 • Klasična i kvantna gravitacija i teorije unifikacije sila.

Članovi Zavoda aktivno sudjeluju u međunarodnoj znanstvenoj zajednici surađujući sa znanstvenicima iz različitih zemalja, sudjelujući i izlažući na međunarodnim znanstvenim konferencijama i seminarima, gostujući na prestižnim međunarodnim institucijama, predavanjima na inozemnim doktorskim studijima te doktorskim i poslijedoktorskim ljetnim školama, recenziranjem knjiga i članaka za relevantne baze matematičke literature, prosudbama članaka poslanih na objavljivanje u međunarodnim časopisima te evaluiranjem doktorskih disertacija na prestižnim međunarodnim institucijama.

Članovi Zavoda sudjeluju u realizaciji Zajedničkog sveučilišnog poslijediplomskog doktorskog studija matematike (Sveučilište u Osijeku, Sveučilište u Rijeci, Sveučilište u Splitu, Sveučilište u Zagrebu) te su duboko povezani s hrvatskom matematičkom zajednicom i prate sve najvažnije smjerove istraživanja prisutne u hrvatskoj matematici.

Marijana Butorac član je matematičke istraživačke jedinice Znanstvenog centra izvrsnosti za kvantne i kompleksne sustave te reprezentaciju Liejevih algebri – QuantiXLie, čiji su voditelji dr. sc. Hrvoje Buljan i dr. sc. Pavle Pandžić.

Znanstveni projekti na kojima aktivno sudjeluju članovi Zavoda

Završeni znanstveni projekti na kojima su članovi Zavoda sudjelovali u posljednjih pet godina

Odabir znanstvenih članaka

Research Class

Nastava

Zavod za algebru i teoriju brojeva sudjeluje u organizaciji i izvođenju svih studija čiji nositelj je Fakultet za matematiku, te u izvođenju nastave iz matematike za neke studije čiji nositelji su druge sastavnice Sveučilišta u Rijeci. Članovi Zavoda su na tim studijima više kolegija osmislili te zajednički rade sa čitavim Fakultetom na osmišljavanju i izvedbi svakog pojedinog kolegija s ciljem poboljšanja kvalitete studija i veće povezanosti među kolegijima. To uključuje,  uz kolegije iz područja algebre i teorije brojeva, kolegije iz drugih područja matematike koja se u većoj ili manjoj mjeri primjenjuju u teoriji brojeva. Član zavoda prof. dr. sc. Predrag Dominis Prester vanjski je član Vijeća doktorskog studija Fizika te sudjeluje u izvođenju nastave na tom studiju.

Popularizacija znanosti i stručni rad

Članovi Zavoda autori su i izvođači više popularnih predavanja i radionica koje se izvode za učenike osnovnih i srednjih škola s ciljem popularizacije matematike i studija matematike te aktivno sudjeluju u radu udruga: Društvo matematičara i fizičara, Alumni klub MatRi, Hrvatsko matematičko društvo,…

Članovi Zavoda aktivno sudjeluju kroz javna predavanja i radionice na mnogim popularizacijskim manifestacijama u Rijeci i drugdje, poput Festivala znanosti, Večeri matematike, Otvorenih dana Fakulteta za matematiku,…

2017. godine, na Riječkim matematičkim susretima s temom Najdublje tajne matematike, predavanja i radionice održali su članovi Zavoda.

Ažurirano 08.05.2024.

Skip to content