Zavod za matematičku analizu

Predstojnik zavoda:

izv. prof. dr. sc. Davor Dragičević

Članovi zavoda:

 • izv. prof. dr. sc. Bojan Crnković
 • izv. prof. dr. sc. Davor Dragičević
 • izv. prof. dr. sc. Danijel Krizmanić
 • doc. dr. sc. Ivana Slamić
 • doc. dr. sc. Milena Sošić
 • mr. sc. Ines Radošević Medvidović, viši predavač
 • Emma Šepić

Ciljevi i organizacija zavoda

Aktivnosti Zavoda obuhvaćaju:

 • okupljanje djelatnika koji rade u sličnim, istim ili kompatibilnim znanstvenim područjima utemeljenim na matematičkoj analizi
 • aktivnosti u stručnom, tehnološkom i inovativnom radu
 • vođenje brige oko izvođenja nastave
 • kontinuirani rad na poboljšanju nastavnog procesa te na povećanju znanstvene produkcije

Zavod za matematičku analizu oformljen je 2009. godine. Okuplja one djelatnike čije se znanstvene aktivnosti i interesi odnose na slijedeća područja matematike:

 • Funkcionalna analiza
 • Numerička matematika i primjena
 • Dinamički sustavi
 • Teorija vjerojatnosti i statistika
 • Diferencijalna geometrija

Zavod ima 7 članova, od kojih su pet u znanstveno-nastavnom zvanju, jedan predavač i jedan asistent.

Znanstveni rad

Članovi Zavoda u svom znanstvenom radu surađuju s matematičarima iz različitih zemalja, sudjeluju i izlažu svoja znanstvena postignuća na međunarodnim znanstvenim konferencijama i seminarima, gostuju na međunarodnim institucijama, recenziraju članke za relevantne baze matematičke literature, te prosuđuju članke poslane na objavljivanje u međunarodnim časopisima. S ponosom ističemo da je Davor Dragičević dobitnik Državne nagrade za znanost za 2017. godinu, u kategoriji godišnjih nagrada za znanstvene novake iz područja prirodnih znanosti.

Članovi Zavoda aktivno sudjeluju u realizaciji sljedećih znanstvenih projekata

Završeni znanstveni projekti na kojima su članovi Zavoda sudjelovali u posljednjih pet godina

Članovi Zavoda redovito publiciraju znatan broj znanstvenih članaka, što samostalno što u suradnji  s znanstvenicima s drugih znanstvenih institucija. Veliki dio tih članaka objavljen je u visoko vrednovanim međunarodnim časopisima. 

Popis odabranih znanstvenih članaka

Tijekom 2018. godine članovi Zavoda osnovali su Seminar za matematičku analizu i primjene, koji od 2019. godine djeluje u sklopu Zajedničkog sveučilišnog poslijediplomskog doktorskog studija matematike u organizaciji Sveučilišta u Osijeku, Rijeci, Splitu i Zagrebu. Istaknimo ovdje da je član Zavoda, Davor Dragičević suautor knjige (zajedno s Luisom Barreira i Claudiom Valls) Admissibility & Hyperbolicity, objavljene 2018. godine u izdanju ugledne nakladničke kuće Springer.

Nastava

Članovi Zavoda sudjeluju u izvođenju nastave iz kolegija na studiju matematike, kako na preddiplomskom, tako i na diplomskim studijima, a izvoditelji su nastave i na Odjelu za fiziku, Odjelu za informatiku, Odsjeku za politehniku te na Građevinskom  i Tehničkom fakultetu.

Većina nastavnika za svoje kolegije ustrojila je e-kolegije putem sustava Merlin, implementirajući time najsuvremenija didaktička dostignuća u nastavni proces. Također, zbog specifičnosti kolegija koje predaju članovi Zavoda (primjerice Numerička matematika ili Matematička statistika) redovito se prate trendovi u IT tehnologiji kako bi se studentima omogućio rad u recentnim i široko prihvaćenim softverskim paketima i programskim jezicima (kao što su Phyton, C++ ili R).

Kroz svoje nastavne aktivnosti djelatnici Zavoda potiču stručni rad studenata te je tako nastao niz radova koje su nastavnici objavili sa svojim studentima. Neki od najrecentnijih su:

 • J. Škifić, B. Crnković i N. Crnjarić-Žic, Numeričke simulacije hidrauličkih tranzijenata u crpnoj hidroelektrani Fužine, Građevinar 74 (2022), 135-143.
 • L. Vučković i M. Sošić, Evoluta ravninske krivulje, Acta mathematica Spalatensia. Series didactica 5 (2022), 71-93.
 • K. Rabar i M. Sošić, Logaritamska spirala, Zbornik radova Građevinskog fakulteta u Rijeci 25 (2022), 139-153.

Ivana Slamić dobitnica je Nagrade za nastavnu izvrsnost Sveučilišta u Rijeci u akademskoj godini 2017./2018.

Davor Dragičević i Emma Šepić su dobili Nagradu za nastavnu izvrsnost za akademsku godinu 2020/2021.

Stručni rad

Osim znanstvenim i nastavnim radom, članovi Zavoda aktivno su uključeni i u stručni rad na području matematike, primjene matematike i inženjerstvu, edukacije matematike i popularizacije znanosti. 2015. i 2018. godine članovi Zavoda održali su predavanja i radionice na Riječkim matematičkim susretima (s temama: Izazovi matematičke analize i Matematika slučajnosti).

Ažurirano 24.09.2023.

Skip to content