Zaduženja

 • Član Senata Sveučilišta u Rijeci: prof. dr. sc. Dean Crnković
 • Član Stručnog vijeća Centra za studije Sveučilišta u Rijeci: izv. prof. dr. sc. Tajana Ban Kirigin
 • Član Stručnog vijeća za istraživanje i inovacije Sveučilišta u Rijeci: izv. prof. dr. sc. Andrea Švob
 • Član Stručnog vijeća doktorske škole: prof. dr. sc. Predrag Dominis Prester
 • Član Stručnog vijeća za digitalizaciju: izv. prof. dr. sc. Vedrana Mikulić Crnković
 • Član  Stručnog vijeća za rodnu ravnopravnost: doc. dr. sc. Sanda Bujačić Babić
 • Član Etičkog povjerenstva Sveučilišta u Rijeci: izv. prof. dr. sc. Bojan Crnković
 • Član Savjeta za znanost: izv. prof. dr. sc. Davor Dragičević
 • Član Odbora za proračun Sveučilišta u Rijeci: prof. dr. sc. Dean Crnković
 • Član Odbora za kvalitetu Sveučilišta u Rijeci: izv. prof. dr. sc. Ana Jurasić
 • Član Povjerenstva za izdavačku djelatnost: izv. prof. dr. sc. Vedrana Mikulić Crnković
 • Član Povjerenstva za online učenje Sveučilišta u Rijeci: izv. prof. dr. sc. Vedrana Mikulić Crnković
 • Član Povjerenstva za akademsko priznavanje inozemnih visokoškolskih kvalifikacija i razdoblja studija Sveučilišta u Rijeci: izv. prof. dr. sc. Danijel Krizmanić
 • Član Povjerenstva za priznavanje i vrednovanje prethodnog učenja Sveučilišta u Rijeci: izv. prof. dr. sc. Danijel Krizmanić
 • Član Vijeća Podružnice Kampus Sveučilišne knjižnice Rijeka: izv. prof. dr. sc. Tajana Ban Kirigin
 • ECTS koordinatorica: izv. prof. dr. sc. Tajana Ban Kirigin
 • ISVU koordinatori: prof. dr. sc. Sanja Rukavina, prof. dr. sc. Dean Crnković, izv. prof. dr. sc. Tajana Ban Kirigin, Ana Marčelja
 • Erasmus koordinatorica: doc. dr. sc. Vera Tonić
 • YUFE obrazovni koordinator: izv. prof. dr. sc. Vedrana Mikulić Crnković
 • Koordinatorica za međunarodnu suradnju: doc. dr. sc. Vera Tonić
 • Koordinatorica za pitanja vezana za studente s invaliditetom: doc. dr. sc. Milena Sošić
 • Koordinatorica za postupak prijave i upisa studijskih programa: izv. prof. dr. sc. Tajana Ban Kirigin (zamjena: doc. dr. sc. Sanda Bujačić Babić)
 • Koordinator organizirane vršnjačke podrške i podrške nastavnika kroz studij: izv. prof. dr. sc. Danijel Krizmanić
 • Smart X koordinatorica: prof. dr. sc. Sanja Rukavina
 • Koordinatorica za Smart X kartice djelatnika: Vesna Kovač
 • Ovlaštenik zaštite na radu: prof. dr. sc. Dean Crnković

Odbor za upravljanje i unaprjeđenje kvalitete Fakulteta za matematiku

 • prof. dr. sc. Dean Crnković
 • izv. prof. dr. sc. Bojan Crnković
 • doc. dr. sc. Sara Ban, voditeljica
 • Nevia Grbac, vanjski član
 • Martina Baraba, studentica
 • Larisa Poljak, studentica

Kontakt osoba: izv. prof. dr. sc. Ana Jurasić (ajurasic@math.uniri.hr)

Etičko povjerenstvo Fakulteta za matematiku

 • prof. dr. sc. Sanja Rukavina, predsjednica
 • mr. sc. Ines Radošević Medvidović,
 • Ivana Brckan (studentica)

Stegovno povjerenstvo Fakulteta za matematiku

 • izv. prof. dr. sc. Danijel Krizmanić, predsjednik
  • izv. prof. dr. sc. Andrea Švob (zamjena)
 • izv. prof. dr. sc. Davor Dragičević,
  • doc. dr. sc. Sanda Bujačić Babić (zamjena)
 • Ivana Brckan (studentica),
  • Klara Gorup (studentica, zamjena)

Žalbeno povjerenstvo Fakulteta za matematiku

 • doc. dr. sc. Vera Tonić, predsjednica
  • izv. prof. dr. sc. Bojan Crnković (zamjena)
 • dr. sc. Sara Ban,
  • dr. sc. Ivona Traunkar (zamjena)
 • izv. prof. dr. sc. Tajana Ban Kirigin,
  • mr. sc. Ines Radošević Medvidović (zamjena)
 • doc. dr. sc. Nina Mostarac,
  • doc. dr. sc. Marina Šimac (zamjena)
 • Larisa Poljak (studentica),
  • Lucija Andrašec (studentica, zamjena)

Radna grupa za informiranje javnosti o aktivnostima Fakulteta za matematiku:

 • izv. prof. dr. sc. Vedrana Mikulić Crnković, predsjednik
 • doc. dr. sc. Sanda Bujačić Babić, član
 • dr. sc. Tin Zrinski, član

Ažurirano 14.02.2024.

Skip to content