Doktorski studij

Odjel za matematiku sudjeluje u organizaciji i izvođenju Sveučilišnog poslijediplomskog studija Matematika Sveučilišta J.J. Strossmayera u Osijeku, Sveučilišta u Rijeci, Sveučilišta u Splitu i Sveučilišta u Zagrebu.

Ažurirano 14.07.2023.

Skip to content