Nastava

Raspored sati za zimski semestar 2023./2024.

Sveučilišni prijediplomski studij Matematika

Sveučilišni diplomski studij Matematika – smjer nastavnički 

Sveučilišni diplomski studij Matematika i informatika – smjer nastavnički 

Sveučilišni diplomski studij Diskretna matematika i primjene

Detaljan raspored izvođenja nastave i održavanja kolokvija na pojedinom kolegiju sastavni je dio izvedbenih programa kolegija.

Prema Pravilniku o završnom radu i završnom ispitu na preddiplomskim sveučilišnim studijima Fakulteta za matematiku Sveučilišta u Rijeci preddiplomski studij završava ispunjavanjem svih obaveza te izradom završnoga rada i polaganjem završnoga ispita u skladu sa studijskim programom. Obrana završnoga rada sastavni je dio završnog ispita. Obrana završnoga rada sastoji se od usmenog prikaza rezultata završnoga rada i provjere znanja iz područja završnoga rada. U sklopu završnog ispita, uz obranu završnog rada, student odgovara na tri do pet pitanja s popisa pitanja za završni ispit.

Prema Pravilnik o diplomskom radu i diplomskom ispitu na diplomskim sveučilišnim studijima Fakulteta za matematiku Sveučilišta u Rijeci diplomski studij završava ispunjavanjem svih obaveza te izradom diplomskog rada i polaganjem diplomskog ispita u skladu sa studijskim programom. Obrana diplomskog rada sastavni je dio diplomskog ispita. Obrana diplomskog rada sastoji se od usmenog prikaza rezultata diplomskog rada i provjere znanja iz područja diplomskog rada. U sklopu diplomskog ispita, uz obranu diplomskog rada, student odgovara na tri do pet pitanja s popisa pitanja diplomskog ispit.

2023./2024. godina

Nastava u zimskom semestru:
2. listopada 2023. – 22. prosinca 2023.,
8. siječnja 2024. – 26. siječnja 2024.

Zimski ispitni rok:
29. siječnja 2024. – 29. veljače 2024. (2 roka)
11. ožujka 2024. – 22. ožujka 2024. (izvanredni, nastava se održava)

Nastava u ljetnom semestru:
04. ožujka 2024. – 14. lipnja 2024.

Ljetni ispitni rok:
17. lipnja 2024. – 19. srpnja 2024. (2 roka)
26. kolovoza 2024. – 13. rujna 2024. (izvanredni)

Kalendar nastave 2023./2024. (pdf)

2022./2023. godina

Nastava u zimskom semestru:
3. listopad 2022. – 23. prosinac 2022.,
9. siječanj 2023. – 27. siječanj 2023.

Zimski ispitni rok:
30. siječanj 2023. – 24. veljača 2023. (2 roka)
13. ožujak 2023. – 31. ožujak 2023. (izvanredni, nastava se održava)

Nastava u ljetnom semestru:
27. veljače 2023. – 9. lipanj 2023.

Ljetni ispitni rok:
12. lipanj 2023. – 14. srpanj 2023. (2 roka)
28. kolovoz 2023. – 15. rujan 2023. (izvanredni)

Primanje studenata prve godine preddiplomskog studija je 3. listopada 2021. godine. Početak nastave za sve ostale studente je 3. listopada 2021. godine. Nastava u okviru Nastavničkog modula (kolegiji Filozofskog fakulteta) održava se prema kalendaru nastave Filozofskog fakulteta.

Izvedbeni programi

Sveučilišni prijediplomski studij Matematika

Zimski semestar

Nositelj kolegijaSuradniciKolegij
doc. dr. sc. Nevena Jurčević PečekRačunarski praktikum I
izv. prof. dr. sc. Andrea ŠvobElementarna matematika I
doc. dr. sc. Sanda Bujačić Babić
izv. prof. dr. sc. Marijana Butorac
dr. sc. Matea ZubovićLinearna algebra I
izv. prof. dr. sc. Danijel KrizmanićEmma ŠepićMatematička analiza I
dr. sc. Nikola Tutek Engleski kao svjetski jezik 1

Ljetni semestar

Nositelj kolegijaSuradniciKolegij
izv. prof. dr. sc. Bojan CrnkovićMatteo MravićRačunarski praktikum II
doc. dr. sc. Sanda Bujačić Babićdr. sc. Tin ZrinskiElementarna matematika II
izv. prof. dr. sc. Marijana Butoracdr. sc. Sara BanLinearna algebra II
doc. dr. sc. Doris Dumičić DanilovićAna ŠumberacMatematička analiza II
doc. dr. sc. Nikola Tutek  Strani jezik II – Učenje engleskog jezika putem interneta

Zimski semestar

Nositelj kolegijaSuradniciKolegij
izv. prof. dr. sc. Davor Dragičevićdoc. dr. sc. Nevena Jurčević PečekMatematička analiza III
prof. dr. sc. Sanja Rukavinadr. sc. Matea ZubovićKombinatorika
doc. dr. sc. Doris Dumičić Danilović Seminar I
prof. dr. sc. Dean Crnkovićdr. sc. Ana GrbacEuklidski prostori
doc. dr. sc. Nina Mostarac Daniel ŠankoPrimjena računala u matematici
izv. prof. dr. sc. Tajana Ban Kirigin Matematička logika

Ljetni semestar

Nositelj kolegijaSuradniciKolegij
doc. dr. sc. Nina Mostarac Kompleksna analiza
prof. dr. sc. Dean Crnkovićdr.sc. Ana GrbacDiskretna matematika
izv. prof. dr. sc. Tajana Ban Kirigin Teorija skupova
izv. prof. dr. sc. Bojan Crnkovićdr. sc. Nevena Jurčević PečekDiferencijalne jednadžbe
izv. prof. dr. sc. Danijel Krizmanićdr. sc. Tin ZrinskiUvod u vjerojatnost i matematičku statistiku

Zimski semestar

Nositelj kolegijaSuradniciKolegij
doc. dr. sc. Ivana Slamić Metrički prostori
izv. prof. dr. sc. Andrea Švobdr. sc. Tin ZrinskiAlgebarske strukture
izv. prof. dr. sc. Bojan Crnkovićdr. sc. Matteo MravićUvod u numeričku matematiku
izv. prof. dr. sc. Vedrana Mikulić Crnkovićdr. sc. Ivona TraunkarModeli geometrije
izv. prof. dr. sc. Ana MeštrovićDejan LjubobratovićProgramiranje
prof. dr. sc. Predrag Dominis PresterIzborni kolegij: Teme iz suvremene matematike
prof. dr. sc. Patrizia Poščić Kristian StančinIzborni kolegij: Baze podataka
prof. dr. sc. Nataša Hoić-BožićIzborni kolegij: Multimedijski sustavi

Ljetni semestar

Nositelj kolegijaSuradniciKolegij
izv. prof. dr. sc. Andrea Švob Seminar završnog rada
izv. prof. dr. sc. Bojan Crnković Seminar 2
doc. dr. sc. Milena Sošić Uvod u diferencijalnu geometriju
izv. prof. dr. sc. Danijel Krizmanićdr. sc. Tin ZrinskiUvod u vjerojatnost i matematičku statistiku
izv. prof. dr. sc. Marija Brkić BakarićDejan LjubobratovićAlgoritmi i strukture podataka
doc. dr. sc. Vera Tonić Izborni kolegij: Uvod u topologiju
izv. prof. dr. sc. Tajana Ban Kirigin Izborni kolegij: Matematička teorija računarstva
izv. prof. dr. sc. Vedrana Mikulić Crnkovićdr. sc. Ivona TraunkarIzborni kolegij: Projektivna geometrija
izv. prof. dr. sc. Marijana Butorac Izborni kolegij: Uvod u Liejeve algebre

Sveučilišni diplomski studij Matematika (smjer nastavnički)

Zimski semestar

Nositelj kolegijaSuradniciKolegij
doc. dr. sc. Borana Morić-Mohorovičić Osnove jezične kulture
izv. prof. dr. sc. Ana Jurasićdr. sc. Matea ZubovićLinearno programiranje
prof. dr. sc. Sanja Rukavinamr. sc. Ines Radošević MedvidovićMetodika nastave matematike I
izv. prof. dr. sc. Rosanda Pahljina-ReinićMartina BažonEdukacijska psihologija 1 – Psihologija učenja i poučavanja
izv. prof. dr. sc. Sanja Smojver Ažićdr. sc. Sanja BradićRazvojna psihologija
prof. dr. sc. Sofija Vrceljdr. phil. Ines BegićOpća pedagogija

Ljetni semestar

Nositelj kolegijaSuradniciKolegij
izv. prof. dr. sc. Vedrana Mikulić Crnković Primjena računala u nastavi matematike
izv. prof. dr. sc. Ana Jurasić Dodatna nastava matematike
prof. dr. sc. Sanja Rukavinadr. sc. Ana GrbacMetodika nastave matematike II
izv. prof. dr. sc. Barbara Rončević ZubkovićMartina BažonEdukacijska psihologija II – 
Individualne razlike i razredne interakcije
*
prof. dr. sc. Majda Trobok Seminar 3
prof. dr. sc. Anita ZovkoPetra BerlotDidaktika I*
izv. prof. dr. sc. Tamara Martinac Dorčićdr. sc. Sanja BradićPoučavanje učenika s posebnim potrebama*

Zimski semestar

Nositelj kolegijaSuradniciKolegij
doc. dr. sc. Doris Dumičić Danilović Metodička praksa iz matematike I
doc. dr. sc. Vera Tonić Vektorski prostori I
prof. dr. sc. Vesna KovačMelanija MohorićDidaktika II
prof. dr. sc. Nataša Hoić-Božić Izborni kolegij: E-učenje za obrazovanje i poslovanje
prof. dr. sc. Dean Crnkovićdr. sc. Ana GrbacIzborni kolegij: Teorija grafova
izv. prof. dr. sc. Marijana Butorac Izborni kolegij: Algebra 1
izv. prof. dr. sc. Ana JurasićIzborni kolegij: Teorija brojeva

Ljetni semestar

Nositelj kolegijaSuradniciKolegij
prof. dr. sc. Predrag Dominis Prester Povijest matematike
prof. dr. sc. Sanja Rukavinamr. sc. Ines Radošević MedvidovićOdabrane teme iz nastave matematike
doc. dr. sc. Doris Dumičić Danilović Metodička praksa iz matematike II
izv. prof. dr. sc. Vedrana Mikulić Crnković Seminar diplomskog rada
doc. dr. sc. Nina Mostaracdr. sc. Tin ZrinskiIzborni kolegij: Teorija kodiranja i kriptografija
doc. dr. sc. Vera Tonić Izborni kolegij: Algebra 2

Sveučilišni diplomski studij Matematika i informatika (smjer nastavnički)

Zimski semestar

Nositelj kolegijaSuradniciKolegij
prof. dr. sc. Sofija Vrceljdr. phil. Ines BegićOpća pedagogija
izv. prof. dr. sc. Ana Jurasićdr. sc. Matea ZubovićLinearno programiranje
prof. dr. sc. Sanja Rukavinamr. sc. Ines Radošević MedvidovićMetodika nastave matematike I
doc. dr. sc. Borana Morić-Mohorovičić Osnove jezične kulture
doc. dr. sc. Rosanda Pahljina-ReinićMartina BažonEdukacijska psihologija 1
izv. prof. dr. sc. Sanja Smojver Ažićdr. sc. Sanja BradićRazvojna psihologija

Ljetni semestar

Nositelj kolegijaSuradniciKolegij
prof. dr. sc. Sanja Rukavinadr. sc. Ana GrbacMetodika nastave matematike II
izv. prof. dr. sc. Barbara Rončević ZubkovićMartina BažonEdukacijska psihologija II – Individualne razlike i razredne interakcije*
prof. dr. sc. Anita ZovkoPetra BerlotDidaktika I*
doc. dr. sc. Martina Ašenbrener Katić Modeliranje podataka
izv. prof. dr. sc. Vedrana Mikulić Crnković Primjena računala u nastavi matematike
izv. prof. dr. sc. Tamara Martinac Dorčićdr. sc. Sanja BradićPoučavanje učenika s posebnim potrebama*
izv. prof. dr. sc. Ana Jurasić Dodatna nastava matematike

Zimski semestar

Nositelj kolegijaSuradniciKolegij
dr. sc. Vedran Miletić, v. pred.Računalne mreže I
doc. dr. sc. Doris Dumičić Danilović Metodička praksa iz matematike I
prof. dr. sc. Nataša Hoić-Božić Metodika nastave informatike
prof. dr. sc. Vesna KovačPetra BerlotDidaktika II
doc. dr. sc. Sanda Bujačić BabićIzborni kolegij: Strojno učenje
izv. prof. dr. sc. Bojan Crnkovićdr. sc. Ana GrbacIzborni kolegij: Nelinearna optimizacija
prof. dr. sc. Dean Crnkovićdr. sc. Ana GrbacIzborni kolegij: Teorija grafova
izv. prof. dr. sc. Ana MeštrovićKarlo BabićIzborni kolegij: Programiranje za umjetnu inteligenciju
prof. dr.sc. Nataša Hoić-Božić Izborni kolegij: E-učenje za obrazovanje i poslovanje

Ljetni semestar

Nositelj kolegijaSuradniciKolegij
izv. prof. dr. sc. Vedrana Mikulić Crnković Seminar diplomskog rada
doc. dr. sc. Doris Dumičić Danilović Metodička praksa iz matematike II
doc. dr. sc. Martina Holenko Dlab Metodička praksa iz informatike
izv. prof. dr. sc. Andrea Švob Umjetna inteligencija
prof. dr. sc. Majda Trobok Izborni kolegij: Seminar 3
prof. dr. sc. Sanja Rukavinamr. sc. Ines Radošević MedvidovićIzborni kolegij: Odabrane teme iz nastave matematike
izv. prof. dr. sc. Tamara Martinac Dorčićdr. sc. Sanja BradićPoučavanje učenika s posebnim potrebama

Sveučilišni diplomski studij Diskretna matematike i primjene

Zimski semestar

Nositelj kolegijaSuradniciKolegij
izv. prof. dr. sc. Danijel Krizmanić Teorija vjerojatnosti
izv. prof. dr. sc. Davor Dragičević Mjera i integral
izv. prof. dr. sc. Marijana Butorac Algebra I
izv. prof. dr. sc. Ana Jurasićdr. sc. Matea ZubovićLinearno programiranje
prof. dr. sc. Dean Crnkovićdr. sc. Ana GrbacTeorija grafova
izv. prof. dr. sc. Ana JurasićTeorija brojeva

Ljetni semestar

Nositelj kolegijaSuradniciKolegij
izv. prof. dr. sc. Danijel Krizmanić Teorija vjerojatnosti
doc. dr. sc. Ivana SlamićAna ŠumberacStatistika
doc. dr. sc. Vera Tonić Algebra II
izv. prof. dr. sc. Andrea Švob Umjetna inteligencija
doc. dr. sc. Nina Mostarac dr. sc. Tin ZrinskiTeorija kodiranja i kriptografija

Zimski semestar

Nositelj kolegijaSuradniciKolegij
izv. prof. dr. sc. Vedrana Mikulić Crnkovićdoc. dr. sc. Daniel HawtinPermutacijske grupe
doc. dr. sc. Doris Dumičić Danilović Dizajniranje i analiza eksperimenata
prof. dr. sc. Sanja Rukavinadr. sc. Tin ZrinskiUvod u teoriju dizajna
izv. prof. dr. sc. Ana Jurasić Teorija brojeva
doc. dr. sc. Sanda Bujačić BabićStrojno učenje
izv. prof. dr. sc. Bojan Crnkovićdr. sc. Ana GrbacIzborni kolegij: Nelinearna optimizacija
izv. prof. dr. sc. Ana MeštrovićKarlo BabićIzborni kolegij: Programiranje za umjetnu inteligenciju

Ljetni semestar

Nositelj kolegijaSuradniciKolegij
izv. prof. dr. sc. Vedrana Mikulić Crnković Seminar diplomskog rada
doc. dr. sc. Daniel Robert Hawtin Izborni kolegij: Optimizacijske tehnike u rudarenju podataka
doc. dr. sc. Ivana Slamić Izborni kolegij: Statistički praktikum
doc. dr. sc. Ivana SlamićEmma ŠepićIzborni kolegij: Optimizacijske metode u financijama
doc. dr. sc. Sanda Bujačić Babić Izborni kolegij: Strojno učenje
prof. dr. sc. Dean Crnković,
prof. dr. sc. Sanja Rukavina
 Izborni kolegij: Seminar primijenjene diskretne matematike

Ažurirano 02.10.2023.

Skip to content